Γλώσσα:

Αξιολόγηση

Ποια είναι η βάση επιτυχίας; Τι βαθμοί απονέμονται;

Όλοι οι υποψήφιοι δίνουν την ίδια εξέταση, ανεξάρτητα από τη γλωσσική τους ικανότητα, και λαμβάνουν ένα πιστοποιητικό από το επίπεδο A1 έως C2, ανάλογα με την επίδοσή τους. Δεν υπάρχει βαθμός “Pass” ή “Fail”, καθώς στους υποψήφιους απονέμονται βαθμοί σε κλίμακα από το 0 μέχρι 100.

Επίπεδα CEFR

Τίτλοι CEFR

Βαθμολογία εξέτασης LanguageCert USAL esPro

A1

Breakthrough

10 – 19

A2

Waystage

20 – 39

B1

Threshold

40 – 59

B2

Vantage

60 – 74

C1

Effective Operational Proficiency

75 – 89

C2

Mastery

90 – 100

 

Εμπλέκονται τα Εξεταστικά Κέντρα στη διαδικασία της αξιολόγησης;

Τα Εξεταστικά Κέντρα δεν εμπλέκονται στην αξιολόγηση. Η βαθμολόγηση διεξάγεται από τη LanguageCert.