Γλώσσα:
Αρχική Breadcrumb Separator Image Αγγλικά Breadcrumb Separator Image Υλικό προετοιμασίας

Λήψη υλικού προετοιμασίας

Επίπεδα CEFR

Γραπτή Εξέταση

Προφορική Εξέταση

Α1

Επίσημα Τεστ Πρακτικής Εξάσκησης για τη Γραπτή Εξέταση Επιπέδου A1

Επίσημα Τεστ Πρακτικής Εξάσκησης για την Προφορική Εξέταση Επιπέδου A1

Α2

Επίσημα Τεστ Πρακτικής Εξάσκησης για τη Γραπτή Εξέταση Επιπέδου A2

Επίσημα Τεστ Πρακτικής Εξάσκησης για την Προφορική Εξέταση Επιπέδου A2

Β1

Επίσημα Τεστ Πρακτικής Εξάσκησης για τη Γραπτή Εξέταση Επιπέδου B1

Επίσημα Τεστ Πρακτικής Εξάσκησης για την Προφορική Εξέταση Επιπέδου B1

Β2

Επίσημα Τεστ Πρακτικής Εξάσκησης για τη Γραπτή Εξέταση Επιπέδου B2

Επίσημα Τεστ Πρακτικής Εξάσκησης για την Προφορική Εξέταση Επιπέδου B2

C1

Επίσημα Τεστ Πρακτικής Εξάσκησης για τη Γραπτή Εξέταση Επιπέδου C1

Επίσημα Τεστ Πρακτικής Εξάσκησης για την Προφορική Εξέταση Επιπέδου C1

C2

Επίσημα Τεστ Πρακτικής Εξάσκησης για τη Γραπτή Εξέταση Επιπέδου C2

Επίσημα Τεστ Πρακτικής Εξάσκησης για την Προφορική Εξέταση Επιπέδου C2

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε τις Ειδικές Φόρμες Απαντήσεων για όλα τα επίπεδα εξετάσεων LanguageCert International ESOL.

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε τις Ειδικές Φόρμες Απαντήσεων για όλα τα επίπεδα εξετάσεων LanguageCert International ESOL. 

Qualification Handbooks: