Γλώσσα:
Αρχική Breadcrumb Separator Image Αγγλικά Breadcrumb Separator Image Υλικό προετοιμασίας

Υλικό προετοιμασίας LanguageCert International ESOL & Young Learners ESOL

Υλικό προετοιμασίας LanguageCert International ESOL

Επίπεδα CEFR

Γραπτή Εξέταση

Προφορική Εξέταση

Α1

Επίσημα Τεστ Πρακτικής Εξάσκησης για τη Γραπτή Εξέταση Επιπέδου A1

Επίσημα Τεστ Πρακτικής Εξάσκησης για την Προφορική Εξέταση Επιπέδου A1

Α2

Επίσημα Τεστ Πρακτικής Εξάσκησης για τη Γραπτή Εξέταση Επιπέδου A2

Επίσημα Τεστ Πρακτικής Εξάσκησης για την Προφορική Εξέταση Επιπέδου A2

Β1

Επίσημα Τεστ Πρακτικής Εξάσκησης για τη Γραπτή Εξέταση Επιπέδου B1

Επίσημα Τεστ Πρακτικής Εξάσκησης για την Προφορική Εξέταση Επιπέδου B1

Β2

Επίσημα Τεστ Πρακτικής Εξάσκησης για τη Γραπτή Εξέταση Επιπέδου B2

Επίσημα Τεστ Πρακτικής Εξάσκησης για την Προφορική Εξέταση Επιπέδου B2

C1

Επίσημα Τεστ Πρακτικής Εξάσκησης για τη Γραπτή Εξέταση Επιπέδου C1

Επίσημα Τεστ Πρακτικής Εξάσκησης για την Προφορική Εξέταση Επιπέδου C1

C2

Επίσημα Τεστ Πρακτικής Εξάσκησης για τη Γραπτή Εξέταση Επιπέδου C2

Επίσημα Τεστ Πρακτικής Εξάσκησης για την Προφορική Εξέταση Επιπέδου C2

 

Φόρμες Απαντήσεων LanguageCert International ESOL

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε τις Ειδικές Φόρμες Απαντήσεων για όλα τα επίπεδα εξετάσεων LanguageCert International ESOL.

Τα παρακάτω έγγραφα περιέχουν πληροφορίες σχετικά με τις απαραίτητες προϋποθέσεις για κάθε επίπεδο των Γραπτών και Προφορικών εξετάσεων LanguageCert International ESOL.

Qualification Handbooks:

 

Βιβλία για το LanguageCert International ESOL

Συνεργαζόμαστε με τους σημαντικότερους εκδοτικούς οίκους για να διασφαλίσουμε ότι οι συνεργάτες και οι υποψήφιοί μας έχουν πρόσβαση σε κορυφαίο υλικό προετοιμασίας για τις εξετάσεις LanguageCert International ESOL. Παρακάτω μπορείτε να βρείτε μια λίστα με τους διαθέσιμους τίτλους, με link για την ιστοσελίδα των εκδοτικών οίκων.

Burlington Books

CEFR Levels

Book Title

A1

LanguageCert International ESOL Preliminary A1, ISBN: 9789963273898

A2

LanguageCert International ESOL Access A2, ISBN: 9789963273904

B1

LanguageCert International ESOL Achiever B1, ISBN: 9789963273911

B2

LanguageCert International ESOL Communicator B2, ISBN: 9789925301669 

C1

LanguageCert International ESOL Expert C1, ISBN: 9789925301683

C2

LanguageCert International ESOL Mastery C2, ISBN: 9789925301706 

 

Express Publishing

CEFR Levels

Book Title

B2

LanguageCert - B2

C2

LanguageCert - C2

 

GLOBAL ELT

CEFR Levels

Book Title

A1

Succeed in LanguageCert Preliminary - Practice Tests

A2

Succeed in LanguageCert Access - Practice Tests

B1

Succeed in Language Cert Achiever - Practice Tests

B2

Succeed in LanguageCert Communicator - Practice Tests

Simply LanguageCert Communicator - Exam Preparation & Practice tests

C1

Succeed in LanguageCert Expert - Practice Tests

Simply LanguageCert Expert - Exam Preparation & Practice Tests

C2

Succeed in LanguageCert Mastery - Practice Tests

Simply LanguageCert Mastery - Exam Preparation & Practice tests

 

Υλικό προετοιμασίας LanguageCert Young Learners ESOL Fox & Owl