Γλώσσα:
Αρχική Breadcrumb Separator Image Αγγλικά Breadcrumb Separator Image LanguageCert Young Learners ESOL

LanguageCert Young Learners ESOL

Αναγνωρίζοντας την αυξανόμενη ανάγκη των νεαρών μαθητών, ηλικίας 7-12 ετών, να εξοικειωθούν με τις διαδικασίες αξιολόγησης συμμετέχοντας σε εξετάσεις χωρίς άγχος, η LanguageCert δημιούργησε τις πιστοποιήσεις LanguageCert Young Learners ESOL. Οι εξετάσεις είναι προσαρμοσμένες στο πνευματικό και συναισθηματικό στάδιο ανάπτυξης των μικρών παιδιών και μπορούν να λειτουργήσουν ως αφετηρία, δίνοντας στους μαθητές το κίνητρο να συνεχίσουν το ταξίδι τους στην πιστοποίηση γλωσσομάθειας σε μεγαλύτερη ηλικία με το LanguageCert International ESOL.

Επίπεδα

Οι εξετάσεις LanguageCert Young Learners είναι διαθέσιμες σε δύο επίπεδα:

  • Fox (αντίστοιχο κατά προσέγγιση του επιπέδου A1 του CEFR)
  • Owl (αντίστοιχο κατά προσέγγιση του επιπέδου A2 του CEFR)

Τι κάνει τις πιστοποιήσεις LanguageCert Young Learners ESOL ξεχωριστές;

  • Συχνές εξετάσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου
  • Εξαιρετική εμπειρία εξέτασης που εξασφαλίζεται από το εξειδικευμένο προσωπικό
  • Μεγαλύτερη επιτυχία στην απόδοση των υποψηφίων και λιγότερο άγχος στις εξετάσεις, καθώς οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να εξεταστούν σε εγκεκριμένα εξεταστικά κέντρα, τα οποία συχνά μπορεί να είναι το Κέντρο Ξένων Γλωσσών τους
  • Έμφαση στις δεξιότητες επικοινωνίας των υποψηφίων, καθώς οι εξετάσεις έχουν αναπτυχθεί με βάση πραγματικές καταστάσεις (όπως ακαδημαϊκό περιβάλλον)
  • Ξεχωριστές Γραπτές και Προφορικές Εξετάσεις, που οδηγούν σε διαφορετικές πιστοποιήσεις. Οι υποψήφιοι μπορούν να εξεταστούν μεμονωμένα σε μία εξέταση προς διευκόλυνση των ίδιων ή/και των κέντρων ξένων γλωσσών τους, πράγμα που τους επιτρέπει να προετοιμαστούν για καθεμία εξέταση ξεχωριστά (ανά πάσα στιγμή), εστιάζοντας σε συγκεκριμένους τομείς δεξιοτήτων
  • Φιλικές εξετάσεις προς τον υποψήφιο και τον καθηγητή, απαιτώντας ελάχιστη ειδική προετοιμασία
  • Θεματολογία ιδανική για παιδιά, ενδεδειγμένη για την ηλικία τους και κατάλληλη για τα ενδιαφέροντα των νεαρών μαθητών