Γλώσσα:
Αρχική Breadcrumb Separator Image Συχνές Ερωτήσεις Breadcrumb Separator Image Εξετάσεις Ισπανικών Breadcrumb Separator Image Αποτελέσματα και Πιστοποιητικά

Αποτελέσματα και Πιστοποιητικά

Είναι αναγνωρισμένες οι πιστοποιήσεις LanguageCert USAL esPro;

Για να βρείτε τις χώρες στις οποίες αναγνωρίζονται οι πιστοποιήσεις LanguageCert USAL esPro πατήστε εδώ.

Τι θα λάβουν οι υποψήφιοι μετά την ολοκλήρωση μιας εξέτασης LanguageCert USAL esPro;

Ο κάθε υποψήφιος, μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης LanguageCert USAL esPro, λαμβάνει:

  • Δελτίο Επίδοσης (Test Report), το οποίο περιλαμβάνει τις επιμέρους βαθμολογίες για κάθε γλωσσική δεξιότητα στην οποία εξετάστηκε (Listening & Reading ⃰ , Writing, Speaking). Οι βαθμολογίες παρουσιάζονται με σαφή και κατανοητό τρόπο, μαζί με μια σύνοψη του τι αναμένεται από τον υποψήφιο που έχει κατακτήσει ένα συγκεκριμένο επίπεδο ευχέρειας στην ισπανική γλώσσα (Can-Do Statements), σε σχέση με τα επίπεδα του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR).
  • Πιστοποιητικό (Certificate), με τα αποτελέσματα του υποψηφίου αντιστοιχισμένα σε ένα επίπεδο από A1 έως C2 για βαθμολογίες από 10 και πάνω.

Εάν η βαθμολογία ενός υποψηφίου κυμαίνεται μεταξύ 0 και 9, τότε τόσο το προσωρινό αποτέλεσμα, το οποίο εξάγεται αυτόματα από τον υπολογιστή μόνο για την ηλεκτρονική εξέταση Listening & Reading, όσο και το τελικό αποτέλεσμα και των τριών εξετάσεων (Listening & Reading, Writing, Speaking) θα είναι μηδενικό.

 ⃰ Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης Listening & Reading, ο υποψήφιος λαμβάνει ένα Δελτίο Επίδοσης (Test Report) που περιλαμβάνει τη συνολική βαθμολογία του υποψηφίου, η οποία προκύπτει από τις δύο γλωσσικές δεξιότητες (Listening, Reading) στις οποίες εξετάστηκε, καθώς και τις επιμέρους βαθμολογίες του για την κάθε γλωσσική δεξιότητα ξεχωριστά.  

Πότε θα λάβουν οι υποψήφιοι τα αποτελέσματα των εξετάσεων LanguageCert USAL esPro;
Εάν ο υποψήφιος επιλέξει την εξέταση LanguageCert USAL esPro Listening & Reading σε ηλεκτρονική μορφή (Computer-based), θα λάβει ένα ανεπίσημο Δελτίο Επίδοσης (Test Report) αμέσως μετά το πέρας της εξέτασης, και τα επίσημα αποτελέσματα θα του σταλούν μέσα σε 2 μέρες, ενώ εάν επιλέξει την εξέταση LanguageCert USAL esPro Listening & Reading σε έντυπη μορφή (Paper-based) τα αποτελέσματα του θα είναι διαθέσιμα 5 μέρες μετά τη την παραλαβή των answer sheets από τη LanguageCert για βαθμολόγηση. Εάν επιλέξει τις εξετάσεις LanguageCert USAL esPro Writing και Speaking, τα αποτελέσματα του θα είναι διαθέσιμα 10 μέρες μετά τη την παραλαβή των answer sheets από τη LanguageCert για βαθμολόγηση.
Πότε θα λάβουν οι υποψήφιοι τα πιστοποιητικά των εξετάσεων LanguageCert USAL esPro;
  • Ηλεκτρονικό πιστοποιητικό (e-certificate): διαθέσιμο με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.
  • Πιστοποιητικό σε έντυπη μορφή: αποστέλλεται (κατόπιν αιτήσεως) 5 μέρες μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.
Πώς ενημερώνονται οι υποψήφιοι για την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων;

Η LanguageCert ή το Εγκεκριμένο Εξεταστικό Κέντρο LanguageCert USAL του κάθε υποψηφίου ανακοινώνει στον υποψήφιο τα αποτελέσματα του.

Τα πιστοποιητικά των εξετάσεων αποστέλλονται απευθείας στους υποψηφίους;

Τα πιστοποιητικά των εξετάσεων μπορούν να αποσταλούν είτε στον υποψήφιο είτε στο Εγκεκριμένο Εξεταστικό του Κέντρο LanguageCert.

Για πόσο καιρό διαρκεί η εγκυρότητα των πιστοποιητικών;

Τα πιστοποιητικά των εξετάσεων LanguageCert USAL esPro είναι έγκυρα δια βίου. Συνίσταται στους υποψηφίους να απευθύνονται στον οργανισμό της επιλογής τους για περισσότερες πληροφορίες.

Σε περίπτωση που το πιστοποιητικό μου έχει χαθεί, σε ποιόν μπορώ να απευθυνθώ;

Οι υποψήφιοι που έχουν χάσει το πιστοποιητικό τους θα πρέπει να απευθυνθούν στο Εξεταστικό Κέντρο όπου έδωσαν τις εξετάσεις ή στη LanguageCert.

Πώς μπορεί να εξακριβωθεί η αυθεντικότητα του LanguageCert USAL esPro πιστοποιητικού μου;

Για να εξακριβωθεί η αυθεντικότητα ενός LanguageCert USAL esPro πιστοποιητικού, πατήστε εδώ.