Γλώσσα:
Αρχική Breadcrumb Separator Image Ισπανικά Breadcrumb Separator Image Αποτελέσματα και Πιστοποιητικά

Αποτελέσματα και Πιστοποιητικά εξετάσεων LanguageCert USAL esPro

Οι βαθμολογίες της εξέτασης LanguageCert USAL esPro κυμαίνονται από το 1 έως το 100 και αντιστοιχίζονται με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR) του Συμβουλίου της Ευρώπης ως εξής:

 

Βαθμολογίες LanguageCert USAL esPro

Επίπεδα CEFR

Τίτλοι CEFR

90 - 100

C2

Mastery

75 - 89

C1

Effective Operational Proficiency

60 - 74

B2

Vantage

40 - 59

B1

Threshold

20 - 39

A2

Waystage

10 - 19

A1

Breakthrough

 

Ο κάθε υποψήφιος, μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης LanguageCert USAL esPro, λαμβάνει:

  • Δελτίο Επίδοσης (Test Report), το οποίο περιλαμβάνει τις επιμέρους βαθμολογίες για κάθε γλωσσική δεξιότητα στην οποία εξετάστηκε (Listening & Reading ⃰ , Writing, Speaking). Οι βαθμολογίες παρουσιάζονται με σαφή και κατανοητό τρόπο, μαζί με μια σύνοψη του τι αναμένεται από τον υποψήφιο που έχει κατακτήσει ένα συγκεκριμένο επίπεδο ευχέρειας στην ισπανική γλώσσα (Can-Do Statements), σε σχέση με τα επίπεδα του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR).
  • Πιστοποιητικό (Certificate), με τα αποτελέσματα του υποψηφίου αντιστοιχισμένα σε ένα επίπεδο από A1 έως C2 για βαθμολογίες από 10 και πάνω.

Εάν η βαθμολογία ενός υποψηφίου κυμαίνεται μεταξύ 0 και 9, τότε τόσο το προσωρινό αποτέλεσμα, το οποίο εξάγεται αυτόματα από τον υπολογιστή μόνο για την ηλεκτρονική εξέταση (Computer-based) Listening & Reading, όσο και το τελικό αποτέλεσμα και των τριών εξετάσεων (Listening & Reading, Writing, Speaking) θα είναι μηδενικό. 

 ⃰Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης Listening & Reading, ο υποψήφιος λαμβάνει ένα Δελτίο Επίδοσης (Test Report) που περιλαμβάνει τη συνολική βαθμολογία του υποψηφίου, η οποία προκύπτει από τις δύο γλωσσικές δεξιότητες (Listening, Reading) στις οποίες εξετάστηκε, καθώς και τις επιμέρους βαθμολογίες του για την κάθε γλωσσική δεξιότητα ξεχωριστά.  

 

Διαφορές μεταξύ επιπέδων

 

A1

Ο υποψήφιος μπορεί να χρησιμοποιήσει καθημερινές εκφράσεις και πολύ βασικές προτάσεις για πρακτικές ανάγκες. Μπορεί να ρωτήσει και να απαντήσει ερωτήσεις που αφορούν προσωπικά στοιχεία, αλλά και να κατανοήσει μικρά κείμενα με θεματολογία που του είναι οικεία. Ακόμη, είναι ικανός να αποκομίσει πληροφορίες από σύμβολα και να γράψει απλές και μικρές προτάσεις.

 

A2

Ο υποψήφιος μπορεί να κατανοήσει προτάσεις και εκφράσεις που χρησιμοποιούνται συχνά και να επικοινωνήσει ανταλλάσσοντας πληροφορίες. Έχει την ικανότητα να αποκομίζει πληροφορίες από μικρά κείμενα, πηγές με οικεία προς αυτόν θεματολογία, και σύμβολα, αλλά και να γράφει προτάσεις για να επικοινωνήσει για ένα συγκεκριμένο σκοπό.

 

B1

Ο υποψήφιος μπορεί να κατανοήσει τα κύρια σημεία, αλλά και να αναφέρει πληροφορίες εκφράζοντας συναισθήματα και προσωπικές απόψεις σε οικεία θέματα. Έχει την ικανότητα να συμμετάσχει ενεργά σε μια συζήτηση με σκοπό την επιτυχημένη επικοινωνία, παράγοντας απλό λόγο, αλλά περιγράφοντας εμπειρίες, γεγονότα, όνειρα, ελπίδες και φιλοδοξίες.

 

B2

Ο υποψήφιος είναι σε θέση να κατανοήσει τις κύριες ιδέες ενός σύνθετου κειμένου. Ακόμη, μπορεί να συνδιαλλαγεί με κάποια άνεση και αυθορμητισμό που καθιστούν δυνατή την επιτυχημένη επικοινωνία χωρίς να υπάρχει προβλήμα κατανόησης από την άλλη πλευρά του συνομιλητή. Μπορεί να συμμετάσχει ενεργά σε μια συζήτηση τόσο πάνω σε γνωστή όσο και σε μη οικεία προς αυτόν θεματολογία, καθιστώντας τον ικανό να επικοινωνεί σε βάθος.

 

C1

Ο υποψήφιος μπορεί να κατανοήσει ένα ευρύ φάσμα απαιτητικών, μακροσκελών κειμένων και να αναγνωρίσει σημασίες που υπονοούνται. Είναι σε θέση να εκφραστεί άνετα και αυθόρμητα, και να συμμετάσχει ενεργά σε μια συζήτηση κάνοντας σαφή και αποτελεσματικά σχόλια. Έχει την δυνατότητα να παράγει σαφή, καλά διαρθρωμένα, λεπτομερή κείμενα για σύνθετα θέματα, αναδεικνύοντας αποτελεσματικά τις απόψεις του.

 

C2

Ο υποψήφιος μπορεί να κατανοήσει με ευκολία σχεδόν όλα όσα ακούει ή διαβάζει. Είναι σε θέση να συνοψίζει πληροφορίες, να εκφέρει απόψεις και λογικά επιχειρήματα, αλλά και να εκφραστεί αυθόρμητα, με μεγάλη άνεση και ακρίβεια, διαχωρίζοντας λεπτά σημασιολογικά νοήματα ακόμα και σε ιδιαίτερα σύνθετες περιστάσεις.