Γλώσσα:
Αρχική Breadcrumb Separator Image Γνωστοποιήσεις

Γνωστοποιήσεις

Οι πιστοποιήσεις LanguageCert International ESOL αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της PeopleCert Qualifications Ltd, μιας εταιρείας του Ομίλου PeopleCert που είναι εγγεγραμμένη στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η PeopleCert UK Ltd, η PeopleCert International  S.A., η PeopleCert Hellas Α.Ε. και η PeopleCert Global Services S.A. αποτελούν επίσης εταιρείες του Ομίλου PeopleCert που προσφέρουν υπηρεσίες εμπορικής προώθησης και διαχειριστικής υποστήριξης σε σχέση με τις πιστοποιήσεις LanguageCert.

Για τους σκοπούς της παρούσας ιστοσελίδας, οποιαδήποτε αναφορά στον όρο PeopleCert θεωρείται ότι περιλαμβάνει και αναφέρεται σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω εταιρείες.