Γλώσσα:
Αρχική Breadcrumb Separator Image Ισπανικά Breadcrumb Separator Image Πλεονεκτήματα των εξετάσεων LanguageCert USAL esPro

Πλεονεκτήματα των εξετάσεων LanguageCert USAL esPro

Η εμπειρογνωμοσύνη που έχει το τμήμα Cursos Internacionales του Universidad de Salamanca (Πανεπιστήμιο της Σαλαμάνκα), ως ηγέτης στον τομέα της διδασκαλίας και αξιολόγησης των ισπανικών ως ξένη γλώσσα, σε συνδυασμό με τα προηγμένα τεχνολογικά συστήματα της LanguageCert στη διεξαγωγή εξετάσεων και την πιστοποίηση, σηματοδοτεί μια μεγάλη επιτυχία στον τομέα αξιολόγησης των γλωσσικών δεξιοτήτων στην ισπανική γλώσσα και διασφαλίζει μια απαράμιλλη εμπειρία εξέτασης τόσο για τα εξεταστικά κέντρα όσο και για τους υποψηφίους.

Τα μοναδικά οφέλη των εξετάσεων LanguageCert USAL esPro συνοψίζονται στα εξής:

  • Ευελιξία στη δομή των εξετάσεων

Οι μαθητές μπορούν να αποφασίσουν να δώσουν τις εξετάσεις LanguageCert USAL esPro ξεχωριστά, εφόσον το επιθυμούν, ανάλογα με τις δεξιότητες που έχουν αποκτήσει κατά την προετοιμασία.

Η εξέταση Listening & Reading (Κατανόηση του προφορικού και γραπτού λόγου) είναι διαθέσιμη τόσο σε έντυπη μορφή (Paper-based), με μέση διάρκεια περίπου 2 ώρες, όσο και σε ηλεκτρονική μορφή μέσω υπολογιστή (Computer-based), με μέση διάρκεια περίπου 60 λεπτά. Οι εξετάσεις Writing και Speaking είναι διαθέσιμες μόνο σε έντυπη μορφή (Paper-based), με μέση διάρκεια 45 και 15 λεπτά αντίστοιχα.

  • Μεγάλη διαθεσιμότητα ημερομηνιών εξέτασης

Τα Εγκεκριμένα Εξεταστικά Κέντρα LanguageCert ή τα Περιφερειακά Γραφεία της LanguageCert έχουν τον έλεγχο του προγραμματισμού διεξαγωγής των εξετάσεων και είναι σε θέση να ορίσουν τις ημερομηνίες και τις ώρες των εξετάσεων, ανάλογα με τις δικές τους ανάγκες και τις ανάγκες των υποψήφιων.

  • Φιλικότητα

Οι ασκήσεις έχουν τον γενικό χαρακτήρα που απαιτείται ώστε να είναι κατάλληλες για όλα τα μαθησιακά στυλ και τις μεθόδους προετοιμασίας. Το περιεχόμενο των εξετάσεων αναπαράγει με αυθεντικότητα τη χρήση των ισπανικών στην καθημερινή ζωή.

  • Γρήγορη επεξεργασία

Όλοι οι υποψήφιοι λαμβάνουν ηλεκτρονικά ένα συνοπτικό Δελτίο Επίδοσης (Test Report), το οποίο περιλαμβάνει την επίδοσή τους σε κάθε γλωσσική δεξιότητα.

Στην περίπτωση που ο υποψήφιος επιλέξει την εξέταση LanguageCert USAL esPro Listening & Reading (Κατανόηση του προφορικού και γραπτού λόγου) σε ηλεκτρονική μορφή (Computer-based), τα προσωρινά αποτελέσματα, τα οποία εξάγονται αυτόματα από τον υπολογιστή είναι διαθέσιμα αμέσως μετά τη διεξαγωγή της εξέτασης, ενώ τα τελικά και επίσημα αποτελέσματα ανακοινώνονται μετά από 2 ημέρες. Στην περίπτωση που επιλέξει την εξέταση LanguageCert USAL esPro Listening & Reading σε έντυπη μορφή (Paper-based), τα αποτελέσματα θα είναι διαθέσιμα 5 μέρες μετά τη την παραλαβή των answer sheets από τη LanguageCert για βαθμολόγηση. Εάν επιλέξει τις εξετάσεις LanguageCert USAL esPro Writing και Speaking, τα αποτελέσματα θα είναι διαθέσιμα 10 μέρες μετά τη την παραλαβή των answer sheets από τη LanguageCert για βαθμολόγηση.

  • Αξιοπιστία

Όλες οι εξετάσεις είναι σχεδιασμένες και αξιολογούνται από μια κλειστή ομάδα βαθμολογητών του τμήματος Cursos Internacionales de la Universidad de Salamanca, οι οποίοι εκπαιδεύονται σε τακτική βάση σχετικά με τα πρότυπα που πρέπει να ακολουθούν, προκειμένου να διασφαλίζεται η συνοχή και η αντικειμενικότητα της αξιολόγησης με βάση το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR).

  • Πιστοποίηση

Όλοι οι υποψήφιοι με βαθμολογία από 10 και πάνω λαμβάνουν Πιστοποιητικό για κάθε εξέταση που έχουν δώσει, το οποίο αντιστοιχεί σε ένα επίπεδο CEFR ανάλογα με την επίδοσή τους.

Πληροφορίες για τα επίπεδα CEFR μπορείτε να βρείτε εδώ.

Τα ηλεκτρονικά πιστοποιητικά (e-certificates) είναι διαθέσιμα με την ανακοίνωση των τελικών αποτελεσμάτων, ενώ τα έντυπα πιστοποιητικά είναι διαθέσιμα 5 μέρες μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, κατόπιν αιτήσεως.