Γλώσσα:

Γενικά

Γιατί να επιλέξετε τις πιστοποιήσεις LanguageCert USAL esPro;
  • To LanguageCert USAL esPro αποτελείται από τρεις ξεχωριστές εξετάσεις (Listening & Reading, Writing, Speaking), που οδηγούν σε τρία ξεχωριστά πιστοποιητικά. Οι υποψήφιοι μπορούν να δώσουν τις εξετάσεις σε οποιονδήποτε συνδυασμό (μαζί ή ξεχωριστά) ώστε να ικανοποιούνται οι ιδιαίτερες ανάγκες τους (π.χ. οι υποψήφιοι μπορούν να δώσουν μόνο την Προφορική εξέταση, αν χρειάζονται απόδειξη των ικανοτήτων τους μόνο στον προφορικό λόγο για το εργασιακό τους περιβάλλον που απαιτεί ορισμένες δεξιότητες).
  • Όλοι οι υποψήφιοι δίνουν την ίδια εξέταση, ανεξάρτητα από τη γλωσσική τους ικανότητα, και λαμβάνουν ένα πιστοποιητικό από το επίπεδο A1 έως C2, ανάλογα με την επίδοσή τους. Δεν υπάρχει βαθμός “Pass” ή “Fail”, καθώς στους υποψήφιους απονέμονται βαθμοί σε κλίμακα από το 0 μέχρι 100.
  • Η εξέταση Listening & Reading είναι διαθέσιμη τόσο σε έντυπη μορφή όσο και μέσω υπολογιστή.
  • Όλοι οι υποψήφιοι μετά το τέλος της εξέτασης λαμβάνουν ηλεκτρονικά το Δελτίο Επίδοσης (Test Report) τους, το οποίο περιλαμβάνει τη συνολική βαθμολογία τους, όπως και τις επιμέρους βαθμολογίες για κάθε γλωσσική δεξιότητα στην οποία εξετάστηκαν, με σαφή και κατανοητό τρόπο.
  • Τα ανεπίσημα αποτελέσματα της εξέτασης Listening & Reading μέσω υπολογιστή είναι διαθέσιμα αμέσως μετά το τέλος της εξέτασης, ενώ τα επίσημα αποτελέσματα λίγο αργότερα.
Πού θα μπορούσα να βρω περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εξετάσεις LanguageCert USAL esPro;

Για να βρείτε όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε σχετικά με τις εξετάσεις LanguageCert USAL esPro πατήστε εδώ.

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των τριών εξετάσεων LanguageCert USAL esPro;

Οι πιστοποιήσεις LanguageCert USAL esPro αποτελούνται από τις εξής τρεις εξετάσεις, οι οποίες αξιολογούν και τις τέσσερις γλωσσικές δεξιότητες:

  • Εξετάσεις LanguageCert USAL esPro Listening and Reading (κατανόηση προφορικού και γραπτού λόγου)
  • Εξετάσεις LanguageCert USAL esPro Writing (παραγωγή γραπτού λόγου)
  • Εξετάσεις LanguageCert USAL esPro Speaking (παραγωγή προφορικού λόγου)

Κάθε εξέταση εξετάζει διαφορετικές γλωσσικές δεξιότητες: κατανόηση προφορικού και γραπτού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου και παραγωγή προφορικού λόγου αντίστοιχα. Οι υποψήφιοι μπορούν να δώσουν τις εξετάσεις σε οποιονδήποτε συνδυασμό ώστε να ικανοποιούνται οι ιδιαίτερες ανάγκες τους.

Σε τι θα με ωφελούσε η απόκτηση μιας πιστοποίησης LanguageCert USAL esPro;

Οι πιστοποιήσεις LanguageCert USAL esPro αποτελούν σημαντικό εφόδιο στην παγκόσμια αγορά εργασίας και επαγγελματικής ανέλιξης. Ακόμη, αποτελούν έγκυρη απόδειξη της γλωσσικής ικανότητας στην ισπανική γλώσσα για την εισαγωγή σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.