Γλώσσα:
Αρχική Breadcrumb Separator Image Συχνές Ερωτήσεις Breadcrumb Separator Image Εξετάσεις Ισπανικών Breadcrumb Separator Image Αποτελέσματα και Πιστοποιητικά

Αποτελέσματα και Πιστοποιητικά

Είναι αναγνωρισμένες οι πιστοποιήσεις LanguageCert USAL esPro;

Για να βρείτε τις χώρες στις οποίες αναγνωρίζονται οι πιστοποιήσεις LanguageCert USAL esPro πατήστε εδώ.

Τι θα λάβουν οι υποψήφιοι μετά την ολοκλήρωση μιας εξέτασης LanguageCert USAL esPro;

Όλοι οι υποψήφιοι δίνουν την ίδια εξέταση, ανεξάρτητα από τη γλωσσική τους ικανότητα. Mετά την ολοκλήρωση της εξέτασης LanguageCert USAL esPro, οι υποψήφιοι θα λάβουν:

  • Δελτίο Επίδοσης (Test Report), το οποίο περιλαμβάνει τη συνολική βαθμολογία του υποψηφίου, όπως και τις επιμέρους βαθμολογίες για κάθε γλωσσική δεξιότητα στην οποία εξετάστηκε (Listening & Reading, Writing, Speaking), με σαφή και κατανοητό τρόπο.
  • Πιστοποιητικό (Certificate), με τα αποτελέσματα του υποψηφίου αντιστοιχισμένα σε ένα επίπεδο από A1 έως C2 για βαθμολογίες από 10 και πάνω.
Πότε θα λάβουν οι υποψήφιοι τα αποτελέσματα των εξετάσεων LanguageCert USAL esPro;
Εάν ο υποψήφιος επιλέξει την εξέταση LanguageCert USAL esPro Listening & Reading σε ηλεκτρονική μορφή, θα λάβει ένα ανεπίσημο Δελτίο Επίδοσης (Test Report) αμέσως μετά το πέρας της εξέτασης, και τα επίσημα αποτελέσματα θα του σταλούν μέσα σε 2 μέρες. Εάν επιλέξει την εξέταση LanguageCert USAL esPro Listening & Reading σε έντυπη μορφή, καθώς και τις εξετάσεις LanguageCert USAL esPro Writing και Speaking, τα αποτελέσματα του θα είναι διαθέσιμα 10 μέρες μετά τη την παραλαβή των answer sheets από τη LanguageCert για βαθμολόγηση. 
Πότε θα λάβουν οι υποψήφιοι τα πιστοποιητικά των εξετάσεων LanguageCert USAL esPro;
  • Ηλεκτρονικά πιστοποιητικά (e-certificates): αποστέλλονται με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.
  • Πιστοποιητικά σε έντυπη μορφή: αποστέλλονται 5 μέρες μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.
Πώς ενημερώνονται οι υποψήφιοι για την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων;

Η LanguageCert ή το Εγκεκριμένο Εξεταστικό Κέντρο LanguageCert USAL του κάθε υποψηφίου ανακοινώνει στον υποψήφιο τα αποτελέσματα του.

Τα πιστοποιητικά των εξετάσεων αποστέλλονται απευθείας στους υποψηφίους;

Τα πιστοποιητικά των εξετάσεων μπορούν να αποσταλούν είτε στον υποψήφιο είτε στο Εγκεκριμένο Εξεταστικό του Κέντρο LanguageCert.

Για πόσο καιρό διαρκεί η εγκυρότητα των πιστοποιητικών;

Τα πιστοποιητικά των εξετάσεων LanguageCert USAL esPro είναι έγκυρα δια βίου. Συνίσταται στους υποψηφίους να απευθύνονται στον οργανισμό της επιλογής τους για περισσότερες πληροφορίες.

Σε περίπτωση που το πιστοποιητικό μου έχει χαθεί, σε ποιόν μπορώ να απευθυνθώ;

Οι υποψήφιοι που έχουν χάσει το πιστοποιητικό τους θα πρέπει να απευθυνθούν στο Εξεταστικό Κέντρο όπου έδωσαν τις εξετάσεις ή στη LanguageCert.

Πώς μπορεί να εξακριβωθεί η αυθεντικότητα του LanguageCert USAL esPro πιστοποιητικού μου;

Για να εξακριβωθεί η αυθεντικότητα ενός LanguageCert USAL esPro πιστοποιητικού, πατήστε εδώ.