Γλώσσα:

Academic Support

H LanguageCert, σε μια προσπάθεια να προσφέρει ένα υψηλής ποιότητας πρόγραμμα ακαδημαϊκής υποστήριξης δρομολογεί μια σειρά διαδραστικών σεμιναρίων ειδικά σχεδιασμένων για εκπαιδευτικούς και φοιτητές. Οι παρουσιάσεις στοχεύουν να ενισχύσουν  την γνώση των εκπαιδευτικών σχετικά με την εμπειρία εξετάσεων LanguageCert και να διασφαλίσουν στους μαθητές την επιτυχία των  στόχων τους.

September 13

4:00 pm - 5:00 pm EET

LanguageCert International ESOL A1 & A2 Written Exams (Listening, Reading, Writing): Preparing your students for success

 

Teaching techniques to help A1 & A2-level students with their Listening, Reading and Writing exams, using official exam paper examples and other material.

 

https://attendee.gotowebinar.com/register/2256406092597958415

 

September 15 10:00 am - 11:00 am EET    

LanguageCert International ESOL C1 & C2 Written Exams (Listening, Reading, Writing): Preparing your students for success

 

Teaching techniques to help C1 & C2-level students with their Listening, Reading and Writing exams, using official exam paper examples and other material.

 

https://attendee.gotowebinar.com/register/1981918512281893389

 

September 20

4:00 pm - 5:00 pm EET   

 

LanguageCert International ESOL A1 & A2 Spoken Exams: Preparing your students for success

 

Teaching techniques to help A1 & A2-level students with their Speaking exam, using official exam paper examples and other material.

 

https://attendee.gotowebinar.com/register/1965897528353617679

 

September 22 10:00 am - 11:30 am EET   

 

How to prepare learners for success in their Listening exams

 

This 90-minute presentation aims at clarifying what ‘Listening’ involves’, why candidates sometimes underperform, and what teachers can do throughout the year to develop their learners’ Listening skills. There will also be reference to the support material teachers can use to prepare their learners in the best possible way.

 

https://attendee.gotowebinar.com/register/3435826926946020619

 

September 27 10:00 am - 11:00 am EET      

 

LanguageCert International ESOL C1 & C2 Spoken Exams: Preparing your students for success

 

Teaching techniques to help C1 & C2-level students with their Spoken exams, using official exam paper examples and other material.

 

https://attendee.gotowebinar.com/register/7247226810026924556

 

September 29

4:00 pm - 5:00 pm EET      

 

All about our LanguageCert suites of exams

Our monthly live 60-minute session with one of our Academic Consultants who will answer all participants’ questions about our suites of English language exams (International IESOL, IESOL SELT, LTE and Young Learners), the support material available, the various exam formats etc. 

 

https://attendee.gotowebinar.com/register/5678314976655727883

 

October 4

4:00 pm - 5:00 pm EET   

 

Preparing Young Learners for their Young Learners ESOL FOX Written and Spoken Exams 

 

Teaching techniques and exam preparation tips to help your young learners with their FOX Written (Listening, Reading, Writing) and Spoken exams set at pre-A1 level, using official practice papers and other material.

 

https://attendee.gotowebinar.com/register/6400178445151178511

 

October 6

10:00 am - 11:00 am EET         

 

Preparing for the LanguageCert Listening & Reading Test of English (LTE) 

 

A presentation to help teachers prepare candidates for the LanguageCert Listening & Reading Test of English (LTE), a test aimed at students who intend to apply for higher or further education, or professional employment and training programmes. Reference to the main features of the test, sample tasks presented, test preparation tips shared and details about the free support material created for both teachers and candidates.

 

https://attendee.gotowebinar.com/register/4445917473058482189

 

October 11

4:00 pm - 5:00 pm EET   

 

LanguageCert International ESOL B1 & B2 Written Exams: Preparing your students for success

 

Teaching techniques to help B1 & B2-level students with their Written exams, using official exam paper examples and other material.

 

https://attendee.gotowebinar.com/register/4000441540972067600

 

October 13

10:00 am – 11:00 am EET   

 

Preparing for the LanguageCert Writing Test of English (LTE)

 

A presentation aiming to help teachers prepare candidates for the LanguageCert Writing Test of English (LTE), a test aimed at students who intend to apply for higher or further education, or professional employment and training programmes. Reference to the main features of the Writing test, sample tasks presented, test preparation tips and details about the free support material created for both teachers and candidates.

 

https://attendee.gotowebinar.com/register/4716855829840280334

 

October 18

4:00 pm - 5:30 pm EET   

How to prepare learners for success in their Reading exams

 

This 90-minute presentation aims at clarifying what ‘Reading’ involves, why candidates sometimes underperform, and what teachers can do throughout the year to develop their learners’ Reading skills. There will also be reference to the support material teachers can use to prepare their learners in the best possible way.

 

https://attendee.gotowebinar.com/register/853241239068080651

 

October 20

10:00 am - 11:00 am EET      

LanguageCert International ESOL B1 & B2 Spoken Exams: Preparing your students for success

 

Teaching techniques to help B1 & B2-level students with their Speaking exam, using official exam paper examples and other material.

 

https://attendee.gotowebinar.com/register/6771880445549121295

 

October 25

4:00 pm - 5:00 pm EET    

 

Preparing Young Learners for their OWL Written and Spoken Exams

 

Teaching techniques and exam preparation tips to help your young learners with their OWL Written (Listening, Reading, Writing) and Spoken exams set at A1 level, using official practice papers and other material.

 

https://attendee.gotowebinar.com/register/7558810813153114635

 

October 27

10:00 am - 11:00 am EET   

All about our LanguageCert suites of exams

 

Our monthly live 60-minute session with one of our Academic Consultants who will answer all participants’ questions about our suites of English language exams (International IESOL, IESOL SELT, LTE and Young Learners), the support material available, the various exam formats etc.

 

https://attendee.gotowebinar.com/register/2493476192710043149

 

November 1

4:00 pm - 5:00 pm EET  

Assessing the LanguageCert International ESOL B2 Writing tasks: Marking Criteria & Overall Scoring

 

A presentation created to demonstrate how the LanguageCert International ESOL B2-level Written exams are scored. Participants will be introduced to the Writing Assessment Criteria and will take part in an on-the-spot correction of writing material.

 

https://attendee.gotowebinar.com/register/5728342755720080910

 

November 8

4:00 pm - 5:00 pm EET   

Assessing the LanguageCert International ESOL C2 Writing tasks: Marking Criteria & Overall Scoring

 

A presentation created to demonstrate how the LanguageCert International ESOL C2-level Written exams are scored. Participants will be introduced to the Writing Assessment Criteria and will take part in an on-the-spot correction of writing material.

 

https://attendee.gotowebinar.com/register/8325299060573562892

 

November 9

10:00 am - 11:00 am EET

Assessing Young Learners ESOL FOX and OWL

 

A presentation created to demonstrate how FOX and OWL - our LanguageCert Young Learners ESOL exams - are scored. Initially there will be brief reminders about the key features of both the Written and Spoken exams, and then there will be reference to the various task types and how they are assessed, how to covert scores into results, and how to exploit the support material that has been created for both teachers and learners.

 

https://attendee.gotowebinar.com/register/502126494389445135

 

November 10

10:00 am - 11:00 am EET        

Assessing the LanguageCert International ESOL A1 & A2 Writing tasks: Marking Criteria & Overall Scoring

 

A presentation created to demonstrate how the LanguageCert International ESOL A1 and A2-level Written exams are scored. Participants will be introduced to the Writing Assessment Criteria and will take part in an on-the-spot correction of writing material.

 

https://attendee.gotowebinar.com/register/3836148115503971343

 

November 15

4:00 pm - 5:00 pm EET       

Assessing the LanguageCert International ESOL C1 Writing tasks: Marking Criteria & Overall Scoring

 

A presentation created to demonstrate how the LanguageCert International ESOL C1-level Written exams are scored. Participants will be introduced to the Writing Assessment Criteria and will take part in an on-the-spot correction of writing material.

 

https://attendee.gotowebinar.com/register/5260732555055278605

 

November 17

10:00 am - 11:30 am EET          

How to prepare learners for success in their Writing exams

 

This 90-minute presentation aims at clarifying what ‘Writing’ involves, why candidates sometimes underperform, and what teachers can do throughout the year to develop their learners’ Writing skills. There will also be reference to the support material teachers can use to prepare their learners in the best possible way.

 

https://attendee.gotowebinar.com/register/3698896079008810511

 

November 22

10:00 am - 11:00 am EET    

Assessing the LanguageCert International ESOL B1 Writing tasks: Marking Criteria & Overall Scoring

 

A presentation created to demonstrate how the LanguageCert International ESOL B1-level Written exams are scored. Participants will be introduced to the Writing Assessment Criteria and will take part in an on-the-spot correction of writing material.

 

https://attendee.gotowebinar.com/register/2392199077164507407

 

November 24

4:00 pm - 5:00 pm EET   

Assessing the LanguageCert International ESOL C2 Speaking tasks: Marking Criteria & Overall Scoring

 

A presentation created to demonstrate how the LanguageCert International ESOL Spoken exams are scored. Participants will be taken through the Speaking Assessment Criteria and will be involved in assessing a LanguageCert International ESOL C2-level Speaking test.

 

https://attendee.gotowebinar.com/register/7106998395556402701

 

November 29

4:00 pm - 5:00 pm EET    

All about our LanguageCert suites of exams

 

Our monthly live 60-minute session with one of our Academic Consultants who will answer all participants’ questions about our suites of English language exams (International IESOL, IESOL SELT, LTE and Young Learners), the support material available, the various exam formats etc.

 

https://attendee.gotowebinar.com/register/2778885222025505552

 

December 1

10:00 am - 11:00 am EET

Assessing the LanguageCert International ESOL B2 Speaking tasks: Marking Criteria & Overall Scoring

 

A presentation created to demonstrate how the LanguageCert International ESOL Spoken exams are scored. Participants will be taken through the Speaking Assessment Criteria and will be involved in assessing a LanguageCert International ESOL B2-level Speaking test.

 

https://attendee.gotowebinar.com/register/6258600929913359883

 

December 6

10:00 am - 11:00 am EET    

Assessing the LanguageCert International ESOL A1 & A2 Speaking tasks: Marking Criteria & Overall Scoring

 

A presentation created to demonstrate how the LanguageCert International ESOL Spoken exams are scored. Participants will be taken through the Speaking Assessment Criteria and will be involved in assessing a LanguageCert International ESOL A1 & A2-level Speaking test.

 

https://attendee.gotowebinar.com/register/379611212241623821

 

December 8

4:00 pm - 5:00 pm EET

Assessing the LanguageCert International ESOL C1 Speaking tasks: Marking Criteria & Overall Scoring

 

A presentation created to demonstrate how the LanguageCert International ESOL Spoken exams are scored. Participants will be taken through the Speaking Assessment Criteria and will be involved in assessing a LanguageCert International ESOL C1-level Speaking test.

 

https://attendee.gotowebinar.com/register/8434819214793731597

 

December 13

4:00 pm - 5:30 pm EET  

How to prepare learners for success in their Speaking exams

 

This 90-minute presentation aims at clarifying what ‘Speaking’ involves, why candidates sometimes underperform, and what teachers can do throughout the year to develop their learners’ Speaking skills. There will also be reference to the support material teachers can use to prepare their learners in the best possible way.

 

https://attendee.gotowebinar.com/register/1417289604606460431

 

December 15

10:00 am - 11:00 am EET    

Assessing the LanguageCert International ESOL B1 Speaking tasks: Marking Criteria & Overall Scoring

 

A presentation created to demonstrate how the LanguageCert International ESOL Spoken exams are scored. Participants will be taken through the Speaking Assessment Criteria and will be involved in assessing a LanguageCert International ESOL B1-level Speaking test.

 

https://attendee.gotowebinar.com/register/8860213666510574348