Γλώσσα:

Academic Support

H LanguageCert, σε μια προσπάθεια να προσφέρει ένα υψηλής ποιότητας πρόγραμμα ακαδημαϊκής υποστήριξης δρομολογεί μια σειρά διαδραστικών σεμιναρίων ειδικά σχεδιασμένων για εκπαιδευτικούς και φοιτητές. Οι παρουσιάσεις στοχεύουν να ενισχύσουν  την γνώση των εκπαιδευτικών σχετικά με την εμπειρία εξετάσεων LanguageCert και να διασφαλίσουν στους μαθητές την επιτυχία των  στόχων τους.

Presentations for Teachers

Webinars

LanguageCert Online IESOL exams with live invigilation

A presentation on our LanguageCert Online IESOL exams with live invigilation  sharing background information about their main features and what candidates  need to know and apply on their exam day.

 January 11, 4:00 pm - 5:00 pm EET

Register today!

Exploring the LanguageCert Listening & Reading Test of English (LTE)

An interactive webinar designed to familiarise teachers with the LanguageCert  Listening & Reading Test of English (LTE) aimed at students who intend to apply for  higher or further education, or professional employment and training programmes.

January 13, 10:00 am - 11:00 am EET

Register today!

LanguageCert International ESOL A1 & A2 Written Exams (Listening, Reading, Writing): Preparing your students for success

Teaching techniques to help A1 & A2-level students with their Listening, Reading and  Writing exams,  using official exam paper examples and other material

January 18, 4:00 pm - 5:00 pm EET

Register today!

LanguageCert International ESOL C1 & C2 Written Exams (Listening, Reading, Writing): Preparing your  students for success

Teaching techniques to help C1 & C2-level students with their Listening, Reading and  Writing exams, using official exam paper examples and other material

 January 20, 10:00 am - 11:00 am EET

Register today!

Exploring the LanguageCert Writing Test of English (LTE)

An interactive webinar designed to familiarise teachers with the LanguageCert  Writing Test of English (LTE), a test aimed at students who intend to apply for higher  or further education, or professional employment and training programmes.  Reference to the task types to prepare students for, the related topics, the  assessment criteria, marking and the free support material available for both  teachers and candidates.

January 25, 10:00 am - 11:00 am EET

Register today!

LanguageCert International ESOL A1 & A2 Spoken Exams: Preparing your students for success


Teaching techniques to help A1 & A2-level students with their Speaking exam, using   official  exam paper examples and other material.

 January 27, 10:00 am - 11:00 am EET

Register today!

LanguageCert International ESOL B1 & B2 Spoken Exams: Preparing your students for success

Teaching techniques to help B1 & B2-level students with their Speaking exam, using  official exam paper examples and other material.

February 8, 4:00 pm - 5:00 pm EET

Register today!

Preparing for the LanguageCert Listening & Reading Test of English (LTE)

A presentation to help teachers prepare candidates for the LanguageCert  Listening & Reading Test of English (LTE), a test aimed at students who intend to  apply for higher or further education, or professional employment and training  programmes. Reference to the main features of the test, sample tasks presented,  test preparation tips shared and details about the free support material created for  both teachers and candidates.

February 10, 4:00 pm - 5:00 pm EET

Register today!

Assessing the LanguageCert International ESOL A1 & A2 Writing tasks: Marking Criteria & Overall Scoring

A presentation created to demonstrate how the LanguageCert International ESOL A1  and A2-level Written exams are scored. Participants will be introduced to the  Writing Assessment Criteria and will take part in an on-the-spot correction of writing  material.

 February 15, 4:00 pm - 5:00 pm EET

Register today!

Assessing the LanguageCert International ESOL C1 Speaking tasks: Marking Criteria & Overall Scoring

A presentation created to demonstrate how the LanguageCert International ESOL  Spoken exams are scored. Participants will be taken through the Speaking  Assessment Criteria and will be involved in assessing a LanguageCert International  ESOL C1-level Speaking test.

 February 17, 10:00 am - 11:00 am EET

Register today!

Exploring the LanguageCert Listening & Reading Test of English (LTE)

An interactive webinar designed to familiarise teachers with the LanguageCert  Listening & Reading Test of English (LTE), a test aimed at students who intend to  apply for higher or further education, or professional employment and  training  programmes.

February 22, 4:00 pm - 5:00 pm EET

Register today!

LanguageCert Online IESOL exams with live invigilation

A presentation on our LanguageCert Online IESOL exams with live invigilation  sharing background information about their main features and what candidates  need to know and apply on their exam day.

 February 24, 4:00 pm - 5:00 pm EET

Register today!

Assessing the LanguageCert International ESOL C1 Writing tasks: Marking Criteria & Overall Scoring

A presentation created to demonstrate how the LanguageCert International ESOL  C1-level Written exams are scored. Participants will be introduced to the Writing  Assessment Criteria and will take part in an on-the-spot correction of writing  material.

 March 1, 4:00 pm - 5:00 pm EET 

Register today!

Exploring the LanguageCert Writing Test of English (LTE)

 An interactive webinar designed to familiarise teachers with the LanguageCert  Writing Test of English (LTE), a test aimed at students who intend to apply for higher  or further education, or professional employment and training programmes.  Reference to the task types to prepare students for, the related topics, the  assessment criteria, marking and the free support material available for both  teachers and candidates.

March 3, 4:00 pm - 5:00 pm EET

Register today!

Assessing the LanguageCert International ESOL B1 Writing tasks: Marking Criteria & Overall Scoring

A presentation created to demonstrate how the LanguageCert International ESOL  B1-level Written exams are scored. Participants will be introduced to the Writing  Assessment Criteria and will take part in an on-the-spot correction of writing  material.

March 8, 4:00 pm - 5:00 pm EET

Register today!

Assessing the LanguageCert International ESOL A1 & A2 Speaking tasks: Marking Criteria & Overall   Scoring

 A presentation created to demonstrate how the LanguageCert International ESOL  Spoken exams are scored. Participants will be taken through the Speaking  Assessment Criteria and will be involved in assessing a LanguageCert International  ESOL A1 & A2-level Speaking test.

March 10, 10:00 am - 11:00 am EET

Register today!

Preparing for the LanguageCert Listening & Reading Test of English (LTE)

 A presentation to help teachers prepare candidates for the LanguageCert  Listening & Reading Test of English (LTE), a test aimed at students who intend to  apply for higher or further education, or professional employment and training  programmes. Reference to the main features of the test, sample tasks presented,  test preparation tips shared and details about the free support material created for  both teachers and candidates.

March 15, 10:00 am - 11:00 am EET

Register today!

Assessing the LanguageCert International ESOL B1 Speaking tasks: Marking Criteria & Overall Scoring)

 A presentation created to demonstrate how the LanguageCert International ESOL  Spoken exams are scored. Participants will be taken through the Speaking  Assessment Criteria and will be involved in assessing a LanguageCert International  ESOL B1-level Speaking test.

March 17, 10:00 am - 11:00 am EET

Register today!

Assessing the LanguageCert International ESOL B2 Writing tasks: Marking Criteria & Overall Scoring

 
 A presentation created to demonstrate how the LanguageCert International ESOL  B2-level Written exams are scored. Participants will be introduced to the Writing  Assessment Criteria and will take part in an on-the-spot correction of writing  material.

March 22, 10:00 am - 11:00 am EET

Register today!

Exploring the LanguageCert Listening & Reading Test of English (LTE)

 An interactive webinar designed to familiarise teachers with the LanguageCert  Listening & Reading Test of English (LTE) aimed at students who intend to apply for  higher or further education, or professional employment and training programmes.

March 24, 4:00 pm - 5:00 pm EET

Register today!

Assessing the LanguageCert International ESOL C2 Writing tasks: Marking Criteria & Overall Scoring

 A presentation created to demonstrate how the LanguageCert International ESOL  C2-level Written exams are scored. Participants will be introduced to the Writing  Assessment Criteria and will take part in an on-the-spot correction of writing  material.

March 29, 10:00 am - 11:00 am EET

Register today!

Assessing the LanguageCert International ESOL B2 Speaking tasks: Marking Criteria & Overall Scoring

A presentation created to demonstrate how the LanguageCert International ESOL  Spoken exams are scored. Participants will be taken through the Speaking  Assessment Criteria and will be involved in assessing a LanguageCert International  ESOL B2-level Speaking test.

March 31, 4:00 pm - 5:00 pm EET

Register today!

Exploring the LanguageCert Writing Test of English (LTE)

An interactive webinar designed to familiarise teachers with the LanguageCert  Writing Test of English (LTE), a test aimed at students who intend to apply for higher  or further education, or professional employment and training programmes.  Reference to the task types to prepare students for, the related topics, the  assessment criteria, marking and the free support material available for both  teachers and candidates.

April 5, 10:00 am - 11:00 am EET

Register today!

Assessing the LanguageCert International ESOL C2 Speaking tasks: Marking Criteria & Overall Scoring

A presentation created to demonstrate how the LanguageCert International ESOL  Spoken exams are scored. Participants will be taken through the Speaking  Assessment Criteria and will be involved in assessing a LanguageCert International  ESOL C2-level Speaking test.

April 7, 4:00 pm - 5:00 pm EET

Register today!

Preparing for the LanguageCert Listening & Reading Test of English (LTE)

A presentation to help teachers prepare candidates for the LanguageCert  Listening & Reading Test of English (LTE), a test aimed at students who intend to  apply for higher or further education, or professional employment and training  programmes. Reference to the main features of the test, sample tasks presented,  test preparation tips shared and details about the free support material created for  both teachers and candidates.

April 12, 4:00 pm - 5:00 pm EET

Register today!

LanguageCert Online IESOL exams with live invigilation

A presentation on our LanguageCert Online IESOL exams with live invigilation  sharing background information about their main features and what candidates  need to know and apply on their exam day.

April 14, 10:00 am - 11:00 am EET

Register today!