Γλώσσα:
Αρχική Breadcrumb Separator Image Εξετάσεις Αγγλικών Breadcrumb Separator Image LanguageCert Test of English (LTE) A1-C2 Writing

LanguageCert Test of English (LTE) A1-C2 Writing

Ένα Writing τεστ διαθέσιμο στα επίπεδα Α1 έως και C2 του CEFR.

Όλοι οι υποψήφιοι κάνουν το ίδιο τεστ ανεξαρτήτως της γλωσσικής τους επάρκειας και λαμβάνουν ένα πιστοποιητικό με βάση την απόδοσή τους, κατατάσσοντάς τους στα επίπεδα Α1 έως και C2 του CEFR. Η εξέταση είναι διαθέσιμη σε paper based, computer-based μορφή αλλά και online με ζωντανή τηλεπιτήρηση. Σε κάθε περίπτωση, ανεξάρτητα με τον τρόπο εξέτασης, τα αποτελέσματα και τα πιστοποιητικά είναι ακριβώς τα ίδια και έχουν την ίδια αναγνώριση.

Καινοτομία στον τομέα των εξετάσεων ξένων γλωσσών
Οι
LanguageCert Online εξετάσεις με απομακρυσμένη, ζωντανή τηλεπιτήρηση είναι μία υπηρεσία που επιτρέπει στους υποψηφίους να κάνουν την εξέτασή τους οποτεδήποτε (24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, όλο το χρόνο), οπουδήποτε και με έκδοση αποτελεσμάτων σε μόλις 2-3 εργάσιμες ημέρες. Το μόνο που χρειάζεται ο υποψήφιος είναι έναν υπολογιστή, web κάμερα και αξιόπιστη σύνδεση στο internet. Ένας εκπαιδευμένος επιτηρητής είναι πάντα online για να καθοδηγεί, να υποστηρίζει και να επιβλέπει τον υποψήφιο καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας εξέτασης. Η επιτήρηση γίνεται στα αγγλικά. Οι LanguageCert Online εξετάσεις είναι ένας καινοτόμος τρόπος διεξαγωγής εξετάσεων που οδηγεί στην ίδια πιστοποίηση με αυτή που προκύπτει μέσω εξετάσεων σε εξεταστικό κέντρο: ίδια εξέταση, ίδιο πιστοποιητικό, ίδια αναγνώριση.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά
  με τη νέα αυτή μέθοδο εξετάσεων, πατήστε εδώ.

 

Ποιοι είναι οι κανόνες αξιολόγησης;

Το τεστ αξιολογεί τις δεξιότητες των υποψηφίων στην παραγωγή γραπτού λόγου (Writing) και τις γνώσεις τους στην γραμματική και το λεξιλόγιο.

Διάρκεια Εξέτασης: 1 ώρα

  • Έντυπη μορφή (Paper-based)
  • Ηλεκτρονική μορφή (Computer-based)
  • Online εξ αποστάσεως με τηλεπιτήρηση

Το τεστ περιλαμβάνει δύο δραστηριότητες παραγωγής κειμένων (60-100 λέξεων και 200-250 λέξεων αντίστοιχα) με τη μορφή σύντομης αναφοράς, άρθρου ή κριτικής, στα οποία οι υποψήφιοι καλούνται να επικοινωνήσουν τις απαιτούμενες πληροφορίες και να επιδείξουν το επίπεδο γραμματικής και λεξιλογίου.

Εξέταση

Έντυπη & Ηλεκτρονική/Online Μορφή Εξέτασης

Διάρκεια

Δομή

Writing
(Παραγωγή Γραπτού Λόγου)

60 λεπτά

Δύο δραστηριότητες παραγωγής γραπτού λόγου

Πώς βαθμολογούνται οι εξετάσεις;

Στην εξέταση LTE A1-C2 Writing, η επίδοση των υποψηφίων αξιολογείται μέσω τεσσάρων κριτηρίων αξιολόγησης. Οι βαθμολογίες για κάθε ένα από τα δύο μέρη της εξέτασης έχουν την ίδια βαρύτητα και υπολογίζονται στην κλίμακα του 100, η οποία είναι σε απόλυτη αντιστοιχία με την κλίμακα του CEFR (Common European Framework of Reference). Η τελική βαθμολογία των υποψηφίων είναι το αθροιστικό αποτέλεσμα των δύο βαθμών που απονέμονται στα δύο μέρη της εξέτασης. Οι υποψήφιοι λαμβάνουν ένα πιστοποιητικό όπου αναγράφονται η τελική τους βαθμολογία και το γλωσσικό επίπεδο που επιτεύχθηκε. Oι υποψήφιοι που δε συγκεντρώνουν την ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία για την κατάκτηση του επιπέδου Α1, δε λαμβάνουν πιστοποίηση γλωσσικού επιπέδου.

The LTE Scaled Score

Scaled Score

CEFR Level

0 – 9

Below A1

10 – 19

A1

20 – 39

A2

40 – 59

B1

60 – 74

B2

75 – 89

C1

90 – 100

C2