Γλώσσα:
Αρχική Breadcrumb Separator Image LanguageCert Breadcrumb Separator Image Διοίκηση

Διοίκηση

Τη διοίκηση της LanguageCert έχει αναλάβει το Διοικητικό της Συμβούλιο και η Συμβουλευτική της Επιτροπή. Υπεύθυνος για την εφαρμογή της στρατηγικής και των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Συμβουλευτικής Επιτροπής είναι ο Responsible Officer & Manager.

 • Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ): Επιβλέπει τον οργανισμό και παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις, καθώς είναι υπεύθυνο για την ανάπτυξη και την αξιολόγηση της συνολικής στρατηγικής και της κατεύθυνσης της LanguageCert.
  • Δρ Michael Milanovic, Πρόεδρος
  • Graham Shaw, Μέλος
  • Δρ Vasile Baltac, Μέλος

 

 • Συμβουλευτική Επιτροπή (ΣΕ): Συστάθηκε με σκοπό να παρέχει συμβουλές σχετικά με τις διαδικασίες και τις διεργασίες που εφαρμόζει η LanguageCert, προσβλέποντας στη συνεχή βελτίωση και τον έλεγχο της συμμόρφωσής της με τη νομοθεσία.
  • Roger Johnson, Πρόεδρος
  • Δρ Michael Milanovic, Μέλος
  • Δρ Σύλβια Καραστάθη, Μέλος

 

 • Διοικητική Ομάδα (ΔΟ):
  • Μάριος Μολφέτας, Responsible Officer & Manager
  • Nigel Pike, Qualifications Development Manager
  • Suzy Gunn, Quality Officer
  • Henry Tolley, Head of Business Development
  • Andrew Harrison, Business Development Manager

 

Δρ Michael Milanovic, Πρόεδρος του ΔΣ και Μέλος της ΣΕ

Ο Δρ Michael Milanovic ασχολείται με τον κλάδο της γλωσσικής εκπαίδευσης και αξιολόγησης από το 1977. Έχει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Α.) στην Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία και Διδακτορικό Δίπλωμα (Ph.D.) στο ίδιο αντικείμενο. Διαθέτει προσωπική εμπειρία στην ποιοτική και ποσοτική έρευνα, τη στρατηγική ηγεσία και την ανάπτυξη αυστηρών συστημάτων διαχείρισης της ποιότητας.

Διαθέτει επίσης αποδεδειγμένη ευρεία ακαδημαϊκή, πρακτική και διοικητική εμπειρία στον τομέα του, έχοντας διαχειριστεί ένα ευρύ φάσμα έργων που σχετίζονται με επιχειρησιακά ζητήματα, με την ανάπτυξη νέων εξετάσεων και διαδικασιών, καθώς και με την έρευνα σε συνεργασία με υπουργεία και πανεπιστήμια σε όλο τον κόσμο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο της Ευρώπης. Κατά την περίοδο 2003-2014 διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος του Cambridge English Language Assessment. Ασχολήθηκε επίσης ενεργά με την ανάπτυξη του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για την εκμάθηση, τη διδασκαλία και την αξιολόγηση γλωσσών (CEFR) από την ίδρυσή του στις αρχές της δεκαετίας του 1990 και ήταν μέλος της διευθύνουσας ομάδας που ήταν υπεύθυνη για την επίβλεψη της ανάπτυξής του κατά τη δεκαετία του 1990.

 

Graham Shaw, Μέλος του ΔΣ

Ο Graham Shaw διετέλεσε Οικονομικός Διευθυντής και Γενικός Διευθυντής σε μια πολυεθνική εταιρεία εκδόσεων. Διετέλεσε επίσης για 15 χρόνια μέλος του διοικητικού συμβουλίου της. Κατείχε τη θέση του Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου και του μη εκτελεστικού Διευθυντή κορυφαίου εκδοτικού οίκου των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου. Ο Graham ειδικεύεται στις συγχωνεύσεις και τις εξαγορές, την αναδιάρθρωση, τη στρατηγική και την επιχειρηματική ανάπτυξη, καθώς και στη διαπραγμάτευση συμβάσεων.

 

Δρ Vasile Baltac, Μέλος του ΔΣ

Ο Δρ Vasile Baltac διαθέτει εκτενή εμπειρία ως ανώτερος διευθυντής, ερευνητής, σύμβουλος, εκπαιδευτικός και συγγραφέας σε διάφορες ιδιωτικές εταιρείες, καθώς και στον δημόσιο τομέα και σε μη κυβερνητικές οργανώσεις. Σπούδασε στη Ρουμανία και στο Ηνωμένο Βασίλειο (Πανεπιστήμιο του Cambridge) και διαθέτει μια μοναδική αντίληψη για τη διοίκηση επιχειρήσεων και την εκπαίδευση στη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη, καθώς και στις ΗΠΑ, κατανοώντας τις πολιτισμικές διαφορές αυτών των περιοχών.

 

Roger Johnson, Πρόεδρος της ΣΕ

O Roger έχει σπουδάσει Νομική, είναι κάτοχος μεταπτυχιακού στην διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας από το πανεπιστήμιο του Manchester, και από το πανεπιστήμιο του Cambridge. Είναι ειδικός στον τομέα της εκπαιδευτικής αξιολόγησης, με μεγάλη εμπειρία στην ανάπτυξη στρατηγικής και στην εισαγωγή βελτιώσεων της εξεταστικής διαδικασίας.

Έχει εργαστεί ως καθηγητής, εκπαιδευτής και εξεταστής τόσο στο Ηνωμένο Βασίλειο, όσο και στο εξωτερικό. Για πάνω από 25 χρόνια, ο Roger έχει εργαστεί στο πανεπιστήμιο του Cambridge σε ένα ευρύ φάσμα ρόλων. Έφυγε από το Cambridge το 2017, όντας Γενικός Διευθυντής και επικεφαλής μιας ομάδας 360 υπαλλήλων, που ασχολούνταν με το σχεδιασμό της αξιολόγησης και του περιεχομένου των εξετάσεων, τη διασφάλιση της ποιότητας και την εγκυρότητα, καθώς και τη διαχείριση των καναλιών διανομής και τις υποστηρικτικές ενέργειες. Ο Roger ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για τον τρόπο με τον οποίο οι εξελίξεις στη διδασκαλία και την εξέταση των γλωσσών μπορούν να αλληλεπιδρούν για να αποφέρουν πραγματικά οφέλη για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς.

 

Δρ Σύλβια Καραστάθη, Μέλος της ΣΕ

Η Δρ Σύλβια Καραστάθη διδάσκει στο Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Διδασκαλίας του New York College στην Αθήνα. Η διδακτορική της διατριβή αφορά τη σύγχρονη λογοτεχνία και την οπτική κουλτούρα (University of Cambridge) και διαθέτει πτυχίο Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Σύγχρονη Λογοτεχνία και τον Πολιτισμό (University of York). Το 2015, απέκτησε την πιστοποίηση Cambridge DELTA. Έχει πραγματοποιήσει δημοσιεύσεις με θέμα τη μελέτη των λέξεων και των εικόνων στο The Museal Turn (2012) και στο The Handbook of Intermediality (2015). Επί του παρόντος, ασχολείται με την έρευνα στον τομέα της οπτικής κουλτούρας και της οπτικής παιδείας στην εκμάθηση γλωσσών. Η Σύλβια είναι μέλος του Circle Visual Arts, μιας κοινότητας ειδικών με κοινό στόχο την ανάδειξη της αξίας της εικαστικής τέχνης στην εκπαίδευση.

 

Μάριος Μολφέτας, Responsible Officer & Manager

Ο Μάριος Μολφέτας είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Ηλεκτρονική Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο του Warwick, όπου διετέλεσε Σύμβουλος Επιχειρήσεων και Διευθυντής Ανάπτυξης Επιχείρησης προτού ενταχθεί στο δυναμικό της LanguageCert το 2009. Στο παρελθόν, έχει διατελέσει Διευθυντής στο Τμήμα Μάρκετινγκ & Επικοινωνιών και Ανάπτυξης Επιχείρησης στην ίδια εταιρία.

Ο Μάριος, επιλεγμένος από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατέχει τη θέση του Responsible Officer & Manager από το 2016, αναλαμβάνοντας την υψηλή εποπτεία για τις συμβάσεις σχετικά με όλες τις δραστηριότητες που διεξάγει η LanguageCert. Είναι επίσης υπεύθυνος για τις πωλήσεις και το μάρκετινγκ, καθώς και για την ανάπτυξη και την εκτέλεση της στρατηγικής εμπορικής ανάπτυξης της LanguageCert. Ο Μάριος διαχειρίζεται επίσης τις σχέσεις με τους συνεργάτες εμπορικής ανάπτυξης της LanguageCert και συνεργάζεται με το αρμόδιο προσωπικό.

 

Nigel Pike, Qualifications Development Manager

Ο Nigel Pike διαθέτει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) και έχει μεγάλη εμπειρία στον τομέα της αξιολόγησης, έχοντας πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στην αξιολόγηση της αγγλικής γλώσσας. Διετέλεσε Διευθυντής Αξιολόγησης στο Cambridge English Language Assessment για 6 χρόνια, ως υπεύθυνος για την ανάπτυξη, την παραγωγή και τη διεξαγωγή όλων των εξετάσεων αγγλικής γλώσσας του Cambridge, έχοντας υπό την επίβλεψη του από τις εξετάσεις Young Learners έως τις εξετάσεις IELTS, αλλά και όλες τις πιστοποιήσεις διδασκαλίας.

Ο Nigel διαθέτει εκτενή εμπειρία, παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες, εξατομικευμένες εξετάσεις και διοικητικές υπηρεσίες ευρείας κλίμακας σε εθνικά και τοπικά υπουργεία παιδείας σε όλο τον κόσμο, αναπτύσσοντας την πολιτική των κυβερνήσεων στον τομέα των ξένων γλωσσών και έχοντας εργαστεί με επιτυχία σε διάφορους πολιτισμούς και περιβάλλοντα. Το γεγονός ότι είναι εξαιρετικά αναλυτικός, καθώς και το ότι διαθέτει κοινωνικές δεξιότητες που απαιτούνται για την παρακίνηση και την οργάνωση ενός υψηλού επιπέδου τμήματος, συμβάλλει στην ανάπτυξη βασικών διαπροσωπικών σχέσεων με τους συνομιλητές του τόσο εντός όσο και εκτός της εταιρείας.

 

Suzy Gunn, Υπεύθυνη Ποιότητας

Η Suzy Gunn διαθέτει εκτενή εμπειρία και εξειδικευμένες γνώσεις στον τομέα της εκπαίδευσης, της διαπίστευσης, των κρατικών χρηματοδοτήσεων, του ελέγχου, των κανονιστικών ρυθμίσεων και της συμμόρφωσης με τα πρότυπα κινδύνου στο Ηνωμένο Βασίλειο, με αποδεδειγμένο ιστορικό στον τομέα της ανάπτυξης, εφαρμογής και διατήρησης διαδικασιών και συστημάτων για τη βελτιστοποίηση της απόδοσης των επιχειρήσεων και των ανθρώπων. Έχει επίσης διατελέσει Υπεύθυνη Οργανισμού Πιστοποίησης επί σειρά ετών και συμβάλλει τακτικά στη διαμόρφωση πολιτικής επιρροής σε συλλογικό επίπεδο στην ανάπτυξη των πιστοποιήσεων και της εκπαίδευσης.

Η Suzy έχει εργαστεί για πολλά χρόνια σε Εμπορικά Συμβούλια και διαδραμάτισε κρίσιμο, στρατηγικό ρόλο στο πλαίσιο μιας εξαιρετικά επιτυχημένης πώλησης και εξαγοράς πολλών εκατομμυρίων λιρών.

Αποστολής της είναι να εξασφαλίζει την υψηλή ποιότητα και αξία του σχεδιασμού, της οργάνωσης και της χορήγησης των πιστοποιήσεων LanguageCert και δεσμεύεται πλήρως για την ανάπτυξη της επιχείρησης σε παγκόσμια κλίμακα.

 

Henry Tolley, Head of Business Development

Ο Henry Tolley ασχολείται με τον τομέα της εκμάθησης και της εκμάθησης γλωσσών από το 1993. Διαθέτει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Α.) στην Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Η εκτεταμένη διδακτική του εμπειρία είναι εμφανής, καθώς εργάστηκε πάνω από 15 χρόνια σε σχολεία και πανεπιστήμια στην Ουγγαρία, την Ισπανία και την Ιταλία.

Ο Henry εντάχθηκε στο δυναμικό της LanguageCert ως Head of Business Development. Πριν από την LanguageCert, είχε διατελέσει για 4 χρόνια Head of Business Development του Trinity College London. Εργάστηκε στο παρελθόν για την Pearson Publishing ως as Country Manager στην Ιταλία και έπειτα ως Director στη Μεγάλη Βρετανία, καθώς και για την Cambridge Assessment English ως Regional Development Manager.

 

Andrew Harrison, Business Development Manager

Ο Andrew Harrison έχει πάνω από 10 χρόνια εμπειρίας, παρέχοντας υπηρεσίες σε διεθνή εξεταστικά συμβούλια. Έχοντας ολοκληρώσει τις σπουδές του στο θέατρο στο Goldsmiths College του Λονδίνου, ο Andrew χρησιμοποίησε τις εκτενείς επικοινωνιακές δεξιότητές του με στόχο τη συνεχή αύξηση των πωλήσεων κάθε αγοράς στην οποία έχει εργαστεί. Ακόμη, έδινε θεατρικές παραστάσεις και έκανε παρουσιάσεις αξιολόγησης της αγγλικής γλώσσας σε εκατοντάδες άτομα στον Καναδά, την Κίνα, την Ιταλία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο Andrew εντάχθηκε στο δυναμικό της LanguageCert το 2018 ως Business Development Manager. Πριν από την LanguageCert, εργάστηκε από το 2007 στο Trinity College London, ως συντονιστής εξετάσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο και τη Νότια Ιταλία. Το 2011, ο Andrew διετέλεσε Business Development Manager για το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία για τα προγράμματα γλωσσών και δράματος του Trinity και αργότερα ανταμείφθηκε για την επιτυχία του, καθώς διετέλεσε Acting Head of Business Development για το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιρλανδία και τη Μάλτα.