Γλώσσα:
Αρχική Breadcrumb Separator Image Κεντρικές Εξετάσεις Breadcrumb Separator Image Να δω αποτελέσματα εξετάσεων

Αποτελέσματα εξετάσεων

Αναφορές αποτελεσμάτων (Statements of Result - SoR):

Οι αναφορές αποτελεσμάτων, όπως και τα ηλεκτρονικά πιστοποιητικά (e-certificates), είναι διαθέσιμα online 4-6 εβδομάδες μετά την εξέταση:

Κέντρα ξένων γλωσσών/Καθηγητές

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις αναφορές αποτελεσμάτων και τα ηλεκτρονικά πιστοποιητικά των μαθητών σας, πατήστε το παρακάτω κουμπί:

 

Υποψήφιοι

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις αναφορές αποτελεσμάτων και τα ηλεκτρονικά πιστοποιητικά σας, πατήστε το παρακάτω κουμπί:

 

 

 

 

Πιστοποιητικά:

Τα έντυπα πιστοποιητικά αποστέλλονται ταχυδρομικώς 1-2 εβδομάδες μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

 

Αναβαθμολόγηση

 

Εάν επιθυμείτε αναβαθμολόγηση της Γραπτής ή Προφορικής Εξέτασής σας, απευθυνθείτε στο Τμήμα Διενέργειας Εξετάσεων LanguageCert στο τηλέφωνο 210 372 9150. Το κόστος της αναβαθμολόγησης για οποιαδήποτε εξέταση αντιστοιχεί στο 50% των εξέταστρων. Το σύνολο αυτών των χρημάτων θα σας επιστραφούν, εφόσον η βαθμολογία σας μετά την επανεξέταση είναι υψηλότερη.

 

Δωρεάν επανεξέταση

 

Η LanguageCert προσφέρει δωρεάν επανεξέταση σε υποψήφιους που συμμετείχαν στις Γραπτές και Προφορικές εξετάσεις LanguageCert International ESOL του ίδιου επιπέδου στην ίδια εξεταστική περίοδο, και πέτυχαν μόνο στη μία από τις δύο. Η προσφορά αφορά υποψήφιους που συμμετείχαν στις εξετάσεις του 2017 και του 2018 και έχει ισχύ ενός έτους από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.