Γλώσσα:
Αρχική Breadcrumb Separator Image Εξετάσεις Αγγλικών Breadcrumb Separator Image Ώρες Καθοδηγούμενης Μάθησης

Ώρες Καθοδηγούμενης Μάθησης

Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR), οι οποίες αποδίδουν κατά προσέγγιση βαθμούς αναγνώρισης στα επίπεδα των πιστοποιήσεων ESOL. Όπως επισημαίνεται από τον οργανισμό ALTE, καθώς ο μαθητής προχωρά στα επόμενα επίπεδα, ο αριθμός των ωρών για να φτάσει σε κάθε επίπεδο αυξάνεται, γεγονός που αποδεικνύει τη συνεχή ροή της διαδικασίας εκμάθησης γλωσσών.

 LanguageCert International ESOL

Επίπεδα CEFR

Επίπεδα Languagecert 
International ESOL

Κατά προσέγγιση GLH
(και για τις 4 δεξιότητες)

A1

Preliminary

95

A2

Access

95

B1

Achiever

180

B2

Communicator

180

C1

Expert

200

C2

Mastery

250

Έχετε υπόψη ότι τα παραπάνω στοιχεία αφορούν κατ’ εκτίμηση τον αριθμό των ωρών που είναι εύλογο και πιθανό να συμπληρώσει ένας υποψήφιος για κάθε επίπεδο της πιστοποίησης και δεν συνιστούν μια συγκεντρωτική εκτίμηση για όλα τα επίπεδα.


LanguageCert Young Learners ESOL
  

LanguageCert
Young Learners ESOL

Κατά προσέγγιση GLH
(και για τις 4 δεξιότητες)

Fox (approx. pre-A1)

100

Owl (approx. A1)

120

Έχετε υπόψη ότι τα παραπάνω στοιχεία αφορούν κατ’ εκτίμηση τον αριθμό των ωρών που είναι εύλογο και πιθανό να συμπληρώσει ένας υποψήφιος για κάθε επίπεδο της πιστοποίησης και δεν συνιστούν μια συγκεντρωτική εκτίμηση για όλα τα επίπεδα.