Γλώσσα:
Αρχική Breadcrumb Separator Image Αγγλικά Breadcrumb Separator Image Ώρες Καθοδηγούμενης Μάθησης

Ώρες Καθοδηγούμενης Μάθησης

Ακολουθεί ένας κατάλογος με τις κατ’ εκτίμηση ώρες καθοδηγούμενης μάθησης (Guided Learning Hours - GLHs) ανά επίπεδο CEFR. Ο όρος «Ώρες Καθοδηγούμενης Μάθησης» ορίζεται ως οι ώρες μάθησης υπό την άμεση καθοδήγηση ή επίβλεψη καθηγητή, επιβλέποντος, εκπαιδευτή ή άλλου κατάλληλου φορέα παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης ή κατάρτισης.

Όσον αφορά τις ώρες καθοδηγούμενης εκμάθησης, η LanguageCert συμβαδίζει με τις αναφορές του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR), οι οποίες αποδίδουν κατά προσέγγιση βαθμούς αναγνώρισης στα επίπεδα των πιστοποιήσεων ESOL. Όπως επισημαίνεται από τον οργανισμό ALTE, καθώς ο μαθητής προχωρά στα επόμενα επίπεδα, ο αριθμός των ωρών για να φτάσει σε κάθε επίπεδο αυξάνεται, γεγονός που αποδεικνύει τη συνεχή ροή της διαδικασίας εκμάθησης γλωσσών.

Επίπεδα CEFR

Επίπεδα LanguageCert

Κατά προσέγγιση GLH
(και για τις 4 δεξιότητες)

A1

Preliminary

95

A2

Access

95

B1

Achiever

180

B2

Communicator

180

C1

Expert

200

C2

Mastery

250

Έχετε υπόψη ότι τα παραπάνω στοιχεία αφορούν κατ’ εκτίμηση τον αριθμό των ωρών που είναι εύλογο και πιθανό να συμπληρώσει ένας υποψήφιος για κάθε επίπεδο της πιστοποίησης και δεν συνιστούν μια συγκεντρωτική εκτίμηση για όλα τα επίπεδα.