Γλώσσα:
Αρχική Breadcrumb Separator Image Αγγλικά Breadcrumb Separator Image Academic Support

Academic Support

H LanguageCert, σε μια προσπάθεια να προσφέρει ένα υψηλής ποιότητας πρόγραμμα ακαδημαϊκής υποστήριξης δρομολογεί μια σειρά διαδραστικών σεμιναρίων ειδικά σχεδιασμένων για εκπαιδευτικούς και φοιτητές. Οι παρουσιάσεις στοχεύουν να ενισχύσουν  την γνώση των εκπαιδευτικών σχετικά με την εμπειρία εξετάσεων LanguageCert και να διασφαλίσουν στους μαθητές την επιτυχία των  στόχων τους.

Presentations for Teachers

Webinars

LanguageCert International ESOL: Exploring the B1 & B2 Written Exams

An interactive webinar designed to familiarise participants with the content and format of the LanguageCert (B1 and B2 CEFR levels) Written Exams.

 

1 October 2019, 10:00 – 10:30 EET

Register today!

 

LanguageCert International ESOL: Exploring the A1 & A2 Written Exams

An interactive webinar designed to familiarise participants with the content and format of the LanguageCert (A1 and A2 CEFR levels) Written Exams.

 

2 October 2019, 10:00 – 10:30 EET

Register today!

 

LanguageCert International ESOL: Exploring the A1 & A2 Written Exams

An interactive webinar designed to familiarise participants with the content and format of the LanguageCert (A1 and A2 CEFR levels) Written Exams.

 

3 October 2019, 4:00 – 4:30 EET

Register today!

 

LanguageCert International ESOL: Exploring the A1 & A2 Spoken Exams

An interactive webinar designed to familiarise participants with the content and format of the LanguageCert (A1 and A2 CEFR levels) Spoken Exams.

 

7 October, 4:00 – 4:30 pm EET

Register today!

 

LanguageCert International ESOL: Exploring the A1 & A2 Spoken Exams

An interactive webinar designed to familiarise participants with the content and format of the LanguageCert exams (A1 and A2 CEFR levels) Spoken Exams.

 

8 October 2019, 10:00 – 10:30 EET 

Register today!

 

LanguageCert International ESOL: Exploring the B1 & B2 Spoken Exams

An interactive webinar designed to familiarise participants with the content and format of the LanguageCert (B1 and B2 CEFR levels) Spoken Exams.

 

9 October 2019, 4:00 – 4:30 EET

Register today!

 

LanguageCert International ESOL: Exploring the B1 & B2 Spoken Exams

An interactive webinar designed to familiarise participants with the content and format of the LanguageCert (B1 and B2 CEFR levels) Spoken Exams.

 

10 October 2019, 10:00 – 10:30 EET

Register today!

 

LanguageCert International ESOL A1 & A2 Written Exams (Listening, Reading, Writing): Preparing your students for success

Teaching techniques to help A1 and A2-level students with their Listening, Reading and Writing exams, using official exam paper examples and other materials.

 

14 October 2019, 4:00 – 4:30 pm EET

Register today!

 

LanguageCert International ESOL A1 & A2 Written Exams (Listening, Reading, Writing): Preparing your students for success

Teaching techniques to help A1 and A2-level students with their Listening, Reading and Writing exams, using official exam paper examples and other materials.

 

15 October 2019, 10:00 – 10:30 EET

Register today!

 

LanguageCert International ESOL C1 & C2 Written Exams (Listening, Reading, Writing): Preparing your students for success

Teaching techniques to help A1 and A2-level students with their Listening, Reading and Writing exams, using official exam paper examples and other materials.

 

17 October 2019, 10:00 – 10:30 EET

Register today!

 

LanguageCert International ESOL A1 & A2 Spoken Exams: Preparing your students for success

Teaching techniques to help A1 and A2-level students with their Speaking exams, using official exam paper examples and other materials.

 

21 October 2019, 4:00 – 4:30 EET

Register today!

 

LanguageCert International ESOL A1 & A2 Spoken Exams: Preparing your students for success

Teaching techniques to help A1 and A2-level students with their Speaking exams, using official exam paper examples and other materials.

 

22 October 2019, 10:00 – 10:30 EET

Register today!

 

LanguageCert International ESOL C1 & C2 Spoken Exams: Preparing your students for success

Teaching techniques to help C1 and C2-level students with their Speaking exams, using official exam paper examples and other materials.

 

24 October 2019, 10:00 – 10:30 EET

Register today!

 

LanguageCert International ESOL B1 & B2 Spoken Exams: Preparing your students for success

Teaching techniques to help B1 and B2-level students with their Speaking exams, using official exam paper examples and other materials.

 

29 October 2019, 10:00 – 10:30 EET

Register today!

 

LanguageCert International ESOL B1 & B2 Written Exams (Listening, Reading, Writing): Preparing your students for success

Teaching techniques to help B1 and B2-level students with their Listening, Reading and Writing exams, using official exam paper examples and other materials.

 

30 October 2019, 4:00 – 4:45 EET

Register today!

 

LanguageCert International ESOL B1 & B2 Written Exams (Listening, Reading, Writing): Preparing your students for success

Teaching techniques to help B1 and B2-level students with their Listening, Reading and Writing exams, using official exam paper examples and other materials.

 

31 October 2019, 10:00 – 10:45 EET

Register today!

 

LanguageCert International ESOL B1 & B2 Spoken Exam: Preparing your students for success

Teaching techniques to help B1 and B2-level students with their Speaking exam, using official exam paper examples and other materials.

 

1 November 2019, 4:00 – 4:30 EET

Register today!

 

Assessing the LanguageCert International ESOL A1 & A2 Writing tasks: Marking Criteria & Overall Scoring

A presentation created to demonstrate how the LanguageCert International ESOL Written exams are scored. Participants will be introduced to the Writing Assessment Criteria and will take part in an on-the-spot correction of writing material.

 

4 November 2019, 4:00 – 4:45 EET

Register today!

 

Assessing the LanguageCert International ESOL A1 & A2 Writing tasks: Marking Criteria & Overall Scoring

A presentation created to demonstrate how the LanguageCert International ESOL Written exams are scored. Participants will be introduced to the Writing Assessment Criteria and will take part in an on-the-spot correction of writing material.

 

5 November 2019, 10:00 – 10:45 EET

Register today!

 

Assessing the LanguageCert International ESOL C2 Writing tasks: Marking Criteria & Overall Scoring

A presentation created to demonstrate how the LanguageCert International ESOL Written exams are scored. Participants will be introduced to the Writing Assessment Criteria and will take part in an on-the-spot correction of writing material.

 

7 November 2019, 10:00 – 10:30 EET

Register today!

 

Assessing the LanguageCert International ESOL C2 Speaking tasks: Marking Criteria & Overall Scoring

A presentation created to demonstrate how the LanguageCert International ESOL Spoken exams are scored. Participants will be taken through the Speaking Assessment Criteria and will be involved in assessing a LanguageCert International ESOL C2 Speaking test.

 

12 November 2019, 10:00 – 10:30 EET

Register today!

 

Assessing the LanguageCert International ESOL A1 & A2 Speaking tasks: Marking Criteria & Overall Scoring

A presentation created to demonstrate how the LanguageCert International ESOL Spoken exams are scored. Participants will be taken through the Speaking Assessment Criteria and will be involved in assessing a LanguageCert International ESOL A1 and A2 Speaking test.

 

13 November 2019, 4:00 – 4:30 EET

Register today!

 

Assessing the LanguageCert International ESOL A1 & A2 Speaking tasks: Marking Criteria & Overall Scoring

A presentation created to demonstrate how the LanguageCert International ESOL Spoken exams are scored. Participants will be taken through the Speaking Assessment Criteria and will be involved in assessing a LanguageCert International ESOL A1 and A2 Speaking test.

 

14 November 2019, 10:00 – 10:30 EET

Register today!

 

Assessing the LanguageCert International ESOL C1 Writing tasks: Marking Criteria & Overall Scoring

A presentation created to demonstrate how the LanguageCert International ESOL Written exams are scored. Participants will be introduced to the Writing Assessment Criteria and will take part in an on-the-spot correction of writing material.

 

18 November 2019, 4:00 – 4:30 EET

Register today!

 

Assessing the LanguageCert International ESOL C1 Writing tasks: Marking Criteria & Overall Scoring

A presentation created to demonstrate how the LanguageCert International ESOL Written exams are scored. Participants will be introduced to the Writing Assessment Criteria and will take part in an on-the-spot correction of writing material.

 

19 November 2019, 10:00 – 10:30 EET

Register today!

 

Assessing the LanguageCert International ESOL B2 Writing tasks: Marking Criteria & Overall Scoring

A presentation created to demonstrate how the LanguageCert International ESOL Written exams are scored. Participants will be introduced to the Writing Assessment Criteria and will take part in an on-the-spot correction of writing material.

 

20 November 2019, 4:00 – 4:45 EET

Register today!

 

Assessing the LanguageCert International ESOL B2 Writing tasks: Marking Criteria & Overall Scoring

A presentation created to demonstrate how the LanguageCert International ESOL Written exams are scored. Participants will be introduced to the Writing Assessment Criteria and will take part in an on-the-spot correction of writing material.

 

21 November 2019, 10:00 – 10:45 EET

Register today!

 

Assessing the LanguageCert International ESOL B2 Speaking tasks: Marking Criteria & Overall Scoring

A presentation created to demonstrate how the LanguageCert International ESOL Spoken exams are scored. Participants will be taken through the Speaking Assessment Criteria and will be involved in assessing a LanguageCert International ESOL B2 Speaking test.

 

25 November 2019, 4:00 – 4:30 EET

Register today!

 

Assessing the LanguageCert International ESOL B2 Speaking tasks: Marking Criteria & Overall Scoring

A presentation created to demonstrate how the LanguageCert International ESOL Spoken exams are scored. Participants will be taken through the Speaking Assessment Criteria and will be involved in assessing a LanguageCert International ESOL B2 Speaking test.

26 November 2019, 10:00 – 10:30 EET

Register today!

Assessing the LanguageCert International ESOL C1 Speaking tasks: Marking Criteria & Overall Scoring

A presentation created to demonstrate how the LanguageCert International ESOL Spoken exams are scored. Participants will be taken through the Speaking Assessment Criteria and will be involved in assessing a LanguageCert International ESOL C1 Speaking test..

 

27 November 2019, 4:00 – 4:30 EET

Register today!

 

Assessing the LanguageCert International ESOL C1 Speaking tasks: Marking Criteria & Overall Scoring

A presentation created to demonstrate how the LanguageCert International ESOL Spoken exams are scored. Participants will be taken through the Speaking Assessment Criteria and will be involved in assessing a LanguageCert International ESOL C1 Speaking test.

 

28 November 2019, 10:00 – 10:30 EET

Register today!

 

Assessing the LanguageCert International ESOL B1 Writing tasks: Marking Criteria & Overall Scoring

A presentation created to demonstrate how the LanguageCert International ESOL Written exams are scored. Participants will be introduced to the Writing Assessment Criteria and will take part in an on-the-spot correction of writing material.

 

2 December 2019, 4:00 – 4:45 EET

Register today!

 

Assessing the LanguageCert International ESOL B1 Writing tasks: Marking Criteria & Overall Scoring

A presentation created to demonstrate how the LanguageCert International ESOL Written exams are scored. Participants will be introduced to the Writing Assessment Criteria and will take part in an on-the-spot correction of writing material.

 

3 December 2019, 10:00 – 10:45 EET

Register today!

 

Assessing the LanguageCert International ESOL B1 Speaking tasks: Marking Criteria & Overall Scoring

A presentation created to demonstrate how the LanguageCert International ESOL Spoken exams are scored. Participants will be taken through the Speaking Assessment Criteria and will be involved in assessing a LanguageCert International ESOL B1 Speaking test

 

4 December 2019, 10:00 – 10:30 EET

Register today!

 

Assessing the LanguageCert International ESOL B1 Speaking tasks: Marking Criteria & Overall Scoring

A presentation created to demonstrate how the LanguageCert International ESOL Spoken exams are scored. Participants will be taken through the Speaking Assessment Criteria and will be involved in assessing a LanguageCert International ESOL B1 Speaking test.

 

5 December 2019, 4:00 – 4:30 EET

Register today!