Γλώσσα:

Academic Support

H LanguageCert, σε μια προσπάθεια να προσφέρει ένα υψηλής ποιότητας πρόγραμμα ακαδημαϊκής υποστήριξης δρομολογεί μια σειρά διαδραστικών σεμιναρίων ειδικά σχεδιασμένων για εκπαιδευτικούς και φοιτητές. Οι παρουσιάσεις στοχεύουν να ενισχύσουν  την γνώση των εκπαιδευτικών σχετικά με την εμπειρία εξετάσεων LanguageCert και να διασφαλίσουν στους μαθητές την επιτυχία των  στόχων τους.

Presentations for Teachers

Webinars

Exploring the LanguageCert Listening & Reading Test of English (LTE)

An interactive webinar designed to familiarise teachers with the LanguageCert  Listening & Reading Test of English (LTE), a test aimed at students who intend to  apply for higher or further education, or professional employment and  training  programmes.

October 26, 10.00 am – 11.00 am  

Register today!

LanguageCert Online IESOL exams with live invigilation

A presentation on our LanguageCert Online IESOL exams with live invigilation  sharing background information about their main features and what candidates  need to know and apply on their exam day.

October 27, 10:00 am – 11:00 am EET 

Register today!

Assessing the LanguageCert International ESOL C1 Writing tasks: Marking Criteria & Overall Scoring

A presentation created to demonstrate how the LanguageCert International ESOL C1-level Written exams are scored. Participants will be introduced to the Writing Assessment Criteria and will take part in an on-the-spot correction of writing material. 

November 2, 10:00 am – 11:00 am EET

Register today!

Exploring the LanguageCert Test of English (LTE) Writing

An interactive webinar designed to familiarise teachers with the LanguageCert Writing Test of English (LTE), a test aimed at students who intend to apply for higher or further education, or professional employment and training programmes. Reference to the task types to prepare students for, the related topics, the assessment criteria, marking and the free support material available for both teachers and candidates.

 November 4, 10:00 am – 11:00 am EET

Register today!

Assessing the LanguageCert International ESOL B1 Writing tasks: Marking Criteria & Overall Scoring

A presentation created to demonstrate how the LanguageCert International ESOL B1-level Written exams are scored. Participants will be introduced to the Writing Assessment Criteria and will take part in an on-the-spot correction of writing material. 

November 9, 10:00 am - 11:00 am EET

Register today!

Assessing the LanguageCert International ESOL A1 & A2 Speaking tasks: Marking Criteria & Overall   Scoring


A presentation created to demonstrate how the LanguageCert International ESOL Spoken exams are scored. Participants will be taken through the Speaking Assessment Criteria and will be involved in assessing a LanguageCert International ESOL A1 & A2-level Speaking test.

 November 11, 4:00 pm - 5:00 pm EET

Register today!

Preparing for the LanguageCert Test of English (LTE) Listening & Reading

A presentation to help teachers prepare candidates for the LanguageCert Listening & Reading Test of English (LTE), a test aimed at students who intend to apply for higher or further education, or professional employment and training programmes. Reference to the main features of the test, sample tasks presented, test preparation tips shared and details about the free support material created for both teachers and candidates.

November 16, 4:00 pm - 5:00 pm EET

Register today!

Assessing the LanguageCert International ESOL B1 Speaking tasks: Marking Criteria & Overall Scoring

A presentation created to demonstrate how the LanguageCert International ESOL Spoken exams are scored. Participants will be taken through the Speaking Assessment Criteria and will be involved in assessing a LanguageCert International ESOL B1-level Speaking test.

November 18, 4:00 pm - 5:00 pm EET

Register today!

Assessing the LanguageCert International ESOL B2 Writing tasks: Marking Criteria & Overall Scoring

A presentation created to demonstrate how the LanguageCert International ESOL B2-level Written

November 23, 4:00 pm - 5:00 pm EET

Register today!

Exploring the LanguageCert Test of English (LTE) Listening & Reading

An interactive webinar designed to familiarise participants with the LanguageCert Listening & Reading Test of English (LTE) aimed at students who intend to apply for higher or further education, or professional employment and training programmes.

November 25, 10:00 am – 11:00 am EET

Register today!

Assessing the LanguageCert International ESOL C2 Writing tasks: Marking Criteria & Overall Scoring

A presentation created to demonstrate how the LanguageCert International ESOL C2-level Written exams are scored. Participants will be introduced to the Writing Assessment Criteria and will take part in an on-the-spot correction of writing material.

 November 30, 4:00 pm - 5:00 pm EET

Register today!

Assessing the LanguageCert International ESOL B2 Speaking tasks: Marking Criteria & Overall Scoring

A presentation created to demonstrate how the LanguageCert International ESOL Spoken exams are scored. Participants will be taken through the Speaking Assessment Criteria and will be involved in assessing a LanguageCert International ESOL B2-level Speaking test.

 December 2, 10:00 am - 11.00 am EET

Register today!

Exploring the LanguageCert Test of English (LTE) Writing

An interactive webinar designed to familiarise teachers with the LanguageCert Writing Test of English (LTE), a test aimed at students who intend to apply for higher or further education, or professional employment and training programmes. Reference to the task types to prepare students for, the related topics, the assessment criteria, marking and the free support material available for both               teachers and candidates.

December 7, 4:00 pm - 5:00 pm EET

Register today!

Assessing the LanguageCert International ESOL C2 Speaking tasks: Marking Criteria & Overall Scoring

A presentation created to demonstrate how the LanguageCert International ESOL Spoken exams are scored. Participants will be taken through the Speaking Assessment Criteria and will be involved in assessing a LanguageCert International ESOL C2-level Speaking test.

 December 9, 10:00 am - 11.00 am EET

Register today!

Preparing for the LanguageCert Test of English (LTE) Listening & Reading

A presentation to help teachers prepare candidates for the LanguageCert Listening & Reading Test of English (LTE), a test aimed at students who intend to apply for higher or further education, or professional employment and training programmes. Reference to the main features of the test, sample tasks presented, test preparation tips shared and details about the free support material created for both teachers and candidates.

 December 14, 10:00 am – 11:00 am EET  

Register today!

LanguageCert Online IESOL exams with live invigilation

A presentation on our LanguageCert Online IESOL exams with live invigilation sharing background information about their main features and what candidates need to know and apply on their exam day.

December 16, 4:00 pm - 5:00 pm EET

Register today!