Γλώσσα:
Αρχική Breadcrumb Separator Image Αγγλικά Breadcrumb Separator Image Academic Support

Academic Support

H LanguageCert, σε μια προσπάθεια να προσφέρει ένα υψηλής ποιότητας πρόγραμμα ακαδημαϊκής υποστήριξης δρομολογεί μια σειρά διαδραστικών σεμιναρίων ειδικά σχεδιασμένων για εκπαιδευτικούς και φοιτητές. Οι παρουσιάσεις στοχεύουν να ενισχύσουν  την γνώση των εκπαιδευτικών σχετικά με την εμπειρία εξετάσεων LanguageCert και να διασφαλίσουν στους μαθητές την επιτυχία των  στόχων τους.

Presentations for Teachers

Webinars

LanguageCert International ESOL: Exploring the A1 & A2 Written Exams

An interactive webinar designed to familiarise participants with the content and format of the Written LanguageCert exams (A1/A2 CEFR levels).

30 June, 10:00 am - 11:00 am EET

Register today!

LanguageCert Young Learners ESOL: Exploring FOX & OWL’s Spoken Exams

An interactive webinar designed to familiarise participants with the content and format of the Young Learners

 1 July, 4:00 pm - 5:00 pm EET

Register today!

Exploring the LanguageCert Test of English (LTE)

An interactive webinar designed to familiarise participants with the LanguageCert Test of English (LTE) aimed at students who intend to apply for higher or further education, or professional employment and training programmes.

6 July, 10:00 am - 11:00 am EET

Register today!

LanguageCert International ESOL: Exploring the B1 & B2 Written Exams

An interactive webinar designed to familiarise participants with the content and format of the Written LanguageCert exams (B1/B2 CEFR levels).

7 July, 4:00 pm - 5:00 pm EET

Register today!

LanguageCert International ESOL: Exploring the C1 & C2 Written Exams

An interactive webinar designed to familiarise participants with the content and format of the Written LanguageCert exams (C1/C2 CEFR levels).

8 July, 10:00 am - 11:00 am EET

Register today!

LanguageCert Online exams with live invigilation

A presentation on our LanguageCert Online exams with live invigilation, the benefits for candidates and Test Centres, background information and clarifications for candidates likely to opt for this exam format.

9 July, 10.00 am – 11.00 am EEST

Register today!

LanguageCert International ESOL: Exploring the A1 & A2 Spoken Exams

An interactive webinar designed to familiarise participants with the content and format of the Spoken LanguageCert exams (A1/A2 CEFR levels).

13 July, 4:00 pm - 5:00 pm EET

Register today!

LanguageCert International ESOL: Exploring the C1 & C2 Spoken Exams

An interactive webinar designed to familiarise participants with the content and format of the Spoken LanguageCert exams (C1/C2 CEFR levels).

14 July, 4:00 pm - 5:00 pm EET

Register today!

LanguageCert International ESOL: Exploring the B1 & B2 Spoken Exams

Teaching techniques to help B1 & B2-level students with their Speaking exams, using official exam paper examples and other material.

15 July, 4:00 pm - 5:00 pm EET

Register today!