Γλώσσα:
Αρχική Breadcrumb Separator Image Εξετάσεις Αγγλικών Breadcrumb Separator Image Δομή Εξετάσεων LanguageCert Young Learners ESOL

Δομή Εξετάσεων LanguageCert Young Learners ESOL

 LanguageCert Young Learners ESOL Fox

Πιστοποιητικά κατάλληλα για να ενθαρρύνουν τα παιδιά. Κάθε μαθητής λαμβάνει πιστοποιητικό με ένα αριθμό από Foxes ανάλογα με την απόδοσή του στις δεξιότητες στις οποίες εξετάστηκε.

Επίπεδο:  pre-A1 (κατά προσέγγιση)

ΔΥΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ  

ΔΟΜΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

Γραπτή Εξέταση  
(Listening, Reading, Writing)

Προφορική Εξέταση
(Speaking)

Paper-based

Προσωπική Προφορική Εξέταση 

 

Γραπτή Εξέταση (Listening, Reading, Writing)

Διάρκεια Εξέτασης
PAPER BASED 60 λεπτά

  • Listening 10 λεπτά
  • Reading & Writing 50 λεπτά συνεχόμενα  

Listening

Answer Type

Task

Part 1
5 Ερωτήσεις

Πολλαπλής επιλογής – Τριών Επιλογών με εικόνες για κάθε φράση

Ακούστε, κοιτάξτε τις εικόνες και επιλέξτε

Part 2
5 Ερωτήσεις

Ταιριάξτε την περιγραφή με τις εικόνες

Ακούστε και σχεδιάστε τις γραμμές

Part 3
5 Ερωτήσεις

Συμπληρώστε τα κενά με τις σωστές απαντήσεις

Ακούστε και γράψτε ένα όνομα ή ένα αριθμό

Σύνολο Βαθμών: 15

 

Reading

Answer Type

Task

Part 1
5 Ερωτήσεις

Ταιριάξτε τις λέξεις με τις εικόνες

Παρατηρήστε, διαβάστε και σχεδιάστε τις γραμμές

Part 2
5 Ερωτήσεις

Σωστό ή λάθος (βασισμένο σε εικόνα)

Παρατηρήστε, διαβάστε και σημειώστε με tick ή σταυρό

Part 3
5 Ερωτήσεις

Κείμενο με πέντε κενά και επιλογή μεταξύ επτά λέξεων που πρέπει να τοποθετηθούν με τη σωστή σειρά ώστε να ολοκληρωθεί

Διαβάστε το κείμενο και συμπληρώστε τα πέντε κενά χρησιμοποιώντας τις επτά επιλογές

Part 4
5 Ερωτήσεις

Απαντήστε τις ερωτήσεις βασισμένοι στην εικόνα, χρησιμοποιώντας μόνο μια λέξη.

Παρατηρήστε την εικόνα, διαβάστε τις ερωτήσεις και απαντήστε χρησιμοποιώντας μία μόνο λέξη

Σύνολο Βαθμών: 20

 

Writing

Answer Type

Task

Part 1
3 προτάσεις

Απλές προτάσεις για να εκφράσετε προσωπικές πληροφορίες

Γράψτε τρεις προτάσεις

Part 2
3 προτάσεις

Απλές προτάσεις για να περιγράψετε μια απλή εικόνα  

Παρατηρήστε την εικόνα και 
γράψτε τρεις προτάσεις

 Σύνολο Βαθμών: 6

 

Προφορική Εξέταση (Speaking)

Διάρκεια Εξέτασης
Προσωπική Προφορική Εξέταση
: 5 λεπτά

Speaking

Task

Part 1

Απαντήστε απλές ερωτήσεις δίνοντας προσωπικές πληροφορίες (όνομα , ηλικία κλπ.)

Part 2

Ο συνομιλητής της εξέτασης παρουσιάζει μία εικόνα με δύο αντικείμενα και οι υποψήφιοι καλούνται να προσδιορίσουν το αντικείμενο και να απαντήσουν σε μερικές ερωτήσεις

Part 3

Ο συνομιλητής των προφορικών παρουσιάζει μία  κάρτα σκηνής με ένα συγκεκριμένο θέμα:

  • Οι μαθητές καλούνται να ανταποκριθούν σε απλές ερωτήσεις για την εικόνα
  • Οι μαθητές καλούνται να απαντήσουν  3 επαναληπτικές ερωτήσεις  σχετικές με το αντικείμενο  

 Σύνολο βαθμών: 16

 

 

 

LanguageCert Young Learners ESOL Owl

Πιστοποιητικά κατάλληλα για να ενθαρρύνουν τα παιδιά. Κάθε μαθητής λαμβάνει πιστοποιητικό με ένα αριθμό από Owls ανάλογα με την απόδοσή του στις δεξιότητες στις οποίες εξετάστηκε. 

Επίπεδο: A1 (κατά προσέγγιση)

ΔΥΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ 

ΔΟΜΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

Γραπτή Εξέταση 
(Listening, Reading, Writing)

Προφορική Εξέταση
(Speaking)

Paper-based                  


Προσωπική Προφορική Εξέταση 

 

Γραπτή Εξέταση (Listening, Reading, Writing)

  Διάρκεια Εξέτασης
  PAPER BASED 75 λεπτά

  • Listening 15 λεπτά
  • Reading & Writing 60 λεπτά συνεχόμενα  

Listening

Answer Type

Task

Part 1
5 Ερωτήσεις

Πολλαπλής επιλογής – Τριών Επιλογών με εικόνες για κάθε φράση

Ακούστε, κοιτάξτε τις εικόνες και επιλέξτε την σωστή

Part 2
5 Ερωτήσεις

Ταιριάξτε την περιγραφή με τις εικόνες

Ακούστε και σχεδιάστε τις γραμμές

Part 3
5 Ερωτήσεις

Πολλαπλής επιλογής – Τριών Επιλογών με εικόνες για κάθε φράση

Ακούστε, κοιτάξτε τις εικόνες και επιλέξτε την σωστή

Part 4
5 Ερωτήσεις

Συμπληρώστε τα κενά με τις σωστές απαντήσεις

Ακούστε και γράψτε ένα όνομα ή ένα αριθμό

Σύνολο βαθμών: 20    

 

Reading

Answer Type

Task

Part 1
6 Ερωτήσεις

Ναι/Όχι

Παρατηρήστε την εικόνα , διαβάστε τις προτάσεις και γράψτε ναι ή όχι

Part 2
5 Ερωτήσεις

Κείμενο με πέντε κενά και επιλογή μεταξύ τριών λέξεων για κάθε καταχώρηση που πρέπει να τοποθετηθούν με τη σωστή σειρά ώστε να ολοκληρωθεί

Διαβάστε το κείμενο και συμπληρώστε τα κενά, χρησιμοποιώντας μία από τις τρεις διαθέσιμες επιλογές για κάθε καταχώρηση

Part 3
5 Ερωτήσεις

Κείμενο με έξι κενά και επιλογή μεταξύ οκτώ λέξεων που πρέπει να τοποθετηθούν με τη σωστή σειρά ώστε να ολοκληρωθεί

Διαβάστε τo κείμενο και συμπληρώστε τα έξι κενά, χρησιμοποιώντας τις οκτώ διαθέσιμες επιλογές

Part 4
5 Ερωτήσεις

Απαντήστε μερικές ερωτήσεις χρησιμοποιώντας μόνο μια λέξη

Διαβάστε τη μικρή ιστορία και τις ερωτήσεις  και απαντήστε χρησιμοποιώντας μία μόνο λέξη

Σύνολο βαθμών: 25

 

Writing

Answer Type

Task

Part 1
4 προτάσεις

Απλές προτάσεις για να εκφράσετε προσωπικές πληροφορίες

Γράψτε τέσσερίς προτάσεις βασισμένες σε μια πραγματική κατάσταση

Part 2
6 προτάσεις

Προτάσεις που να περιγράφουν την ιστορία σε μια εικόνα

Παρατηρήστε την εικόνα και 
γράψτε δυο προτάσεις για αυτή

 Σύνολο Βαθμών: 10

 

Προφορική Εξέταση (Speaking)

Διάρκεια Εξέτασης
Προσωπική Προφορική Εξέταση
: 7 λεπτά

Speaking

Task

Part 1

Απαντήστε ερωτήσεις δίνοντας προσωπικές πληροφορίες (όνομα , ηλικία, χόμπι κλπ.)

 

Part 2

Ο συνομιλητής της εξέτασης παρουσιάζει μία εικόνα με δύο αντικείμενα
 και οι υποψήφιοι καλούνται να προσδιορίσουν το αντικείμενο και να απαντήσουν σε μερικές ερωτήσεις

Part 3

Ο συνομιλητής των προφορικών παρουσιάζει μία κάρτα «βρες τις διαφορές»

  • Οι μαθητές καλούνται να εντοπίσουν τα διαφορετικά αντικείμενα που βλέπουν

Part 4

Ο συνομιλητής των προφορικών παρουσιάζει μία  κάρτα σκηνής με ένα συγκεκριμένο θέμα και οι υποψήφιοι καλούνται να περιγράψουν την εικόνα

 Σύνολο βαθμών: 16