Γλώσσα:
Αρχική Breadcrumb Separator Image Εξετάσεις Αγγλικών Breadcrumb Separator Image LanguageCert Test of English (LTE) A1-B1 Listening & Reading

LanguageCert Test of English (LTE) A1-Β1 Listening & Reading

Ένα Listening και Reading τεστ ιδανικό για αρχάριους υποψήφιους (Α1-Β1) που θέλουν να εξακριβώσουν το επίπεδο των αγγλικών τους αξιόπιστα και γρήγορα.

Όλοι οι υποψήφιοι κάνουν το ίδιο τεστ ανεξαρτήτως της γλωσσικής τους επάρκειας και λαμβάνουν ένα πιστοποιητικό με βάση την απόδοσή τους, κατατάσσοντάς τους στα επίπεδα Α1, Α2 ή Β1 σύμφωνα με το CEFR (Common European Framework of Reference).

Ποιοι είναι οι κανόνες αξιολόγησης των Γραπτών Εξετάσεων;

Το τεστ αξιολογεί τις δεξιότητες των υποψηφίων στο Listening και Reading, καθώς και τις γνώσεις τους στην γραμματική και το λεξιλόγιο. 

Διάρκεια Εξέτασης:
Paper Based (70 λεπτά)

  • Listening 30 minutes
  • Reading 40 minutes 

Το τεστ περιλαμβάνει τους ακόλουθους τύπους ασκήσεων:

  • Πολλαπλών επιλογών: οι υποψήφιοι διαβάζουν ένα κείμενο ή ακούνε μία μαγνητοφώνηση και κατόπιν απαντάνε τις ερωτήσεις. Κάθε ερώτηση έχει τρείς επιλογές, μόνο η μία επιλογή είναι σωστή. 

Εξέταση

Έντυπη Μορφή Εξέτασης

Διάρκεια

Δομή


Listening & Reading
(Κατανόηση Προφορικού & Γραπτού Λόγου)

  Listening: Περίπου  30 λεπτά

4 μέρη /32 ερωτήσεις

Reading: 40 λεπτά

4 μέρη /40 ερωτήσεις

 Σύνολο : 70 λεπτά

  Σύνολο: 72 ερωτήσεις

 

Πώς βαθμολογούνται οι γραπτές εξετάσεις;

Στις γραπτές εξετάσεις LTE A1-B1, η βαθμολόγηση ορίζεται βάσει της συνολικής επίδοσης των υποψηφίων στις δύο ενότητες γλωσσικών δεξιοτήτων.

Η τελική βαθμολογία του υποψηφίου δεν είναι αποτέλεσμα του μέσου όρου των βαθμολογιών που επιτεύχθηκαν στα δύο μέρη της εξέτασης (Listening and Reading), ούτε αντιστοιχεί άμεσα και αποκλειστικά στην αναλογία σωστών/λάθος απαντήσεων. Η τελική βαθμολογία υπολογίζεται βάσει του συνόλου των σωστών απαντήσεων και του επιπέδου δυσκολίας των ερωτήσεων που απαντήθηκαν σωστά.

Κάθε υποψήφιος λαμβάνει ένα πιστοποιητικό που αναφέρει τη βαθμολογία που πέτυχε σε καθεμία από τις δυο ενότητες που εξετάστηκε, καθώς και τη συνολική βαθμολογία. Η συνολική βαθμολογία κατατάσσει την επίδοση του υποψηφίου στην αγγλική γλώσσα στα επίπεδα A1 έως Β1, όπως αυτά ορίζονται στο CEFR. Μόνο οι υποψήφιοι που δε συγκεντρώνουν την ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία (μικρότερη από 10 βαθμούς) για την κατάκτηση του επιπέδου Α1, δε  λαμβάνουν πιστοποίηση γλωσσικού επιπέδου.

The LTE Scaled Score

Scaled Score

CEFR Level

0 – 9

Below A1

10 – 19

A1

20 – 39

A2

40 – 59

B1

60 – 74

B2

75 – 89

C1

90 – 100

C2