Γλώσσα:
Αρχική Breadcrumb Separator Image Επικοινωνία Breadcrumb Separator Image Call Center Status Update Form

Call Center Status Update Form

Call Center Status:  

Required Field
Agent E-mail:     Required Field
Περιγραφή του προβλήματος:   Required Field
Τα πεδία με '*' είναι υποχρεωτικά
 

Use this form in order to notify our customers, in case there is a problem with our call center. Your action will reflect in the update of the "Contact Us" page and will show the "Issue Description" that you have registered in the form, as the "Reason" for the disruption. You can also put in the "Issue Description" an alternative telephone number. Be very careful when filling this form in!