Γλώσσα:
Αρχική Breadcrumb Separator Image Τα νέα μας Breadcrumb Separator Image Ανακοινώσεις Breadcrumb Separator Image Το σχολείο Brno English Centre έγινε Εγκεκριμένο Εξεταστικό Κέντρο LanguageCert

Το σχολείο Brno English Centre έγινε Εγκεκριμένο Εξεταστικό Κέντρο LanguageCert

Το σχολείο Brno English Centre, που δημιουργήθηκε πριν από 20 χρόνια, έγινε Εγκεκριμένο Εξεταστικό Κέντρο LanguageCert. Το σχολείο που βρίσκεται στην Τσεχία, έχει συνεργαστεί με σχεδόν 14.000 σπουδαστές διαφόρων εθνικοτήτων. Παρόλο που επικεντρώνεται κυρίως σε μαθήματα γενικής αγγλικής γλώσσας, λόγω της έμφασης που δίνει στις επικοινωνιακές και πρακτικές γλωσσικές δεξιότητες, έχει στρέψει με την πάροδο των ετών την προσοχή του σε εξειδικευμένα και προσαρμοσμένα εκπαιδευτικά προγράμματα. Μέσω των εξετάσεων LanguageCert, το σχολείο έχει τη δυνατότητα να αξιοποιήσει την τεχνογνωσία και την ειδίκευση της PeopleCert προς όφελος των σπουδαστών της.
Η αναγνώριση των πιστοποιήσεων LanguageCert από το υπουργείο Παιδείας της Τσεχίας και η εισαγωγή στον νέο κατάλογο του MŠMT «MATURITA» έχει ήδη ξεκινήσει κατά το τρέχον έτος. Οι εξετάσεις LanguageCert μπορούν να αντικαταστήσουν το «προαιρετικό μέρος» των τελικών εξετάσεων (Maturita) στα αγγλικά.