Γλώσσα:
Αρχική Breadcrumb Separator Image Τα νέα μας Breadcrumb Separator Image Ανακοινώσεις Breadcrumb Separator Image Το κέντρο ξενόγλωσσης εκπαίδευσης Κηρυττόπουλος έγινε Εγκεκριμένο Εξεταστικό Κέντρο LanguageCert στην Αθήνα

Το κέντρο ξενόγλωσσης εκπαίδευσης Κηρυττόπουλος έγινε Εγκεκριμένο Εξεταστικό Κέντρο LanguageCert στην Αθήνα

Για περισσότερα από 10 χρόνια, το κέντρο ξενόγλωσσης εκπαίδευσης Κηρυττόπουλος παρέχει εκπαιδευτικές υπηρεσίες σε μαθητές όλων των ηλικιών. Οι υψηλά καταρτισμένοι εκπαιδευτικοί του κέντρου χρησιμοποιούν πρωτοποριακές διδακτικές μεθόδους, ώστε το μάθημα να προσαρμόζεται στις ανάγκες του κάθε μαθητή. Η μαθητοκεντρική εκπαιδευτική προσέγγιση και η χρήση υπερσύγχρονης τεχνολογίας που εφαρμόζονται κατά τη διάρκεια του μαθήματος, ενισχύουν την αυτοπεποίθηση των μαθητών και την δημιουργικότητα τους, συμβάλλοντας στην ακαδημαϊκή τους επιτυχία.

Ως νέο Εγκεκριμένο Εξεταστικό Κέντρο LanguageCert, το κέντρο ξενόγλωσσης εκπαίδευσης Κηρυττόπουλος έχει υλοποιήσει το στόχο του να αναπτύξει περαιτέρω τις δεξιότητες των μαθητών του παρέχοντας τις διεθνώς αναγνωρισμένες πιστοποιήσεις αγγλικής γλώσσας, LanguageCert International ESOL.