Γλώσσα:
Αρχική Breadcrumb Separator Image Τα νέα μας Breadcrumb Separator Image Ανακοινώσεις Breadcrumb Separator Image Οι πιστοποιήσεις LanguageCert αναγνωρίζονται ως ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ εξετάσεις ξένων γλωσσών στην Τσεχία

Οι πιστοποιήσεις LanguageCert αναγνωρίζονται ως ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ εξετάσεις ξένων γλωσσών στην Τσεχία

Οι πιστοποιήσεις LanguageCert είναι αναγνωρισμένες από το Υπουργείο Παιδείας της Τσεχίας και περιλαμβάνονται στον νέο κατάλογο ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ.

Οι εξετάσεις πιστοποίησης της LanguageCert είναι κατάλληλες για τους ανθρώπους κάθε ηλικίας που επιθυμούν να αποκτήσουν πιστοποίηση των γνώσεών τους στην αγγλική γλώσσα – και όλοι οι υποψήφιοι γνωρίζουν τη σημασία που έχει η πιστοποίηση των προσωπικών ικανοτήτων τους. Οι εξετάσεις LanguageCert αναγνωρίζονται ως τυποποιημένες εξετάσεις από το Υπουργείο Παιδείας της Τσεχίας που έχει την ευθύνη πιστοποίησης εξεταστικών συστημάτων ξένων γλωσσών στην Τσεχία. Το επίπεδο της αναγνώρισης που απαιτείται εξαρτάται από τις προδιαγραφές που ορίζει ο συγκεκριμένος εκπαιδευτικός ή κυβερνητικός οργανισμός.