Γλώσσα:
Αρχική Breadcrumb Separator Image Τα νέα μας Breadcrumb Separator Image Ανακοινώσεις Breadcrumb Separator Image Οι πιστοποιήσεις LanguageCert στο 5ο International Conference of the Czech Association of Language Schools

Οι πιστοποιήσεις LanguageCert στο 5ο International Conference of the Czech Association of Language Schools

Η PeopleCert θα παρουσιάσει τις νέες της πιστοποιήσεις LanguageCert στο 5ο International Conference of the Czech Association of Language Schools «Modern Approaches in Language Learning and Teaching 2016» (Σύγχρονες προσεγγίσεις στην εκμάθηση και τη διδασκαλία ξένων γλωσσών 2016), που πραγματοποιείται στο Charles University της Πράγας το Σάββατο 23 Απριλίου.

Η συμμετοχή της PeopleCert εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής της που εστιάζει στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας και της αυξανόμενης επένδυσής της στην αξιολόγηση των αγγλικών ως ξένης γλώσσας (EFL). Οι εκπρόσωποι της LanguageCert θα είναι διαθέσιμοι να παρουσιάσουν το χαρτοφυλάκιο των πιστοποιήσεών της.

Οι πιστοποιήσεις LanguageCert είναι πλήρως εναρμονισμένες με το CEFR (Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς).

Οι πιστοποιήσεις LanguageCert IESOL (Κατανόηση προφορικού λόγου, Κατανόηση γραπτού λόγου & Παραγωγή γραπτού λόγου) και ISESOL (Παραγωγή προφορικού λόγου) στα επίπεδα

  • Achiever B1
  • Communicator B2
  • Expert C1
  • Mastery C2
του CEFR είναι αναγνωρισμένες από το Υπουργείο Παιδείας της Τσεχίας και περιλαμβάνονται στον κατάλογο MŠMT «MATURITA».