Γλώσσα:
Αρχική Breadcrumb Separator Image Αγγλικά Breadcrumb Separator Image Academic Support

Academic Support

H LanguageCert, σε μια προσπάθεια να προσφέρει ένα υψηλής ποιότητας πρόγραμμα ακαδημαϊκής υποστήριξης δρομολογεί μια σειρά διαδραστικών σεμιναρίων ειδικά σχεδιασμένων για εκπαιδευτικούς και φοιτητές. Οι παρουσιάσεις στοχεύουν να ενισχύσουν  την γνώση των εκπαιδευτικών σχετικά με την εμπειρία εξετάσεων LanguageCert και να διασφαλίσουν στους μαθητές την επιτυχία των  στόχων τους.

Presentations for Teachers

Webinars

LanguageCert Online exams with live invigilation

A presentation on our LanguageCert Online exams with live invigilation, the benefits for candidates and  Test Centres, background information and clarifications for candidates likely to opt for this exam format.

 

16 September, 10:00 am - 11:00 am EET 

Register today!

 

LanguageCert International ESOL: Exploring the A1 & A2 Written Exams

An interactive webinar designed to familiarise participants with the content and format of the Written  LanguageCert exams (A1/A2 CEFR levels).

 

17 September, 12:00 pm – 1.00 pm EET

Register today!

 

LanguageCert International ESOL: Exploring the C1 & C2 Written Exams

An interactive webinar designed to familiarise participants with the content and format of the Written  LanguageCert exams (C1/C2 CEFR levels).

 

22 September, 4:00 pm - 5:00 pm EET 

Register today!

 

LanguageCert International ESOL: Exploring the B1 & B2 Written Exams 

An interactive webinar designed to familiarise participants with the content and format of the Written  LanguageCert exams (B1/B2 CEFR levels).

 

23 September, 4:00 pm - 5:00 pm EET

Register today!

 

LanguageCert Young Learners ESOL: Exploring FOX & OWL’s Written Exams

 An interactive webinar designed to familiarise participants with the content and format of the Young  Learners ESOL Written Exams (FOX/pre-A1 CEFR level and OWL approx. A1 CEFR level).

 

24 September, 10:00 am - 11:00 am EET

Register today!

 

Exploring the LanguageCert Test of English (LTE)

An interactive webinar designed to familiarise participants with the LanguageCert Test of English (LTE)  aimed at students who intend to apply for higher or further education, or professional employment and  training programmes.

 

29 September, 10:00 am - 11:00 am EET 

Register today!

 

LanguageCert International ESOL: Exploring the A1 & A2 Spoken Exams

An interactive webinar designed to familiarise participants with the content and format of the Spoken  LanguageCert exams (A1/A2 CEFR levels).

 

30 September, 4:00 pm - 5:00 pm EET 

Register today!

 

LanguageCert Online exams with live invigilation

A presentation on our LanguageCert Online exams with live invigilation, the benefits for candidates and  Test Centres, background information and clarifications for candidates likely to opt for this exam    format.

 

1 October, 4.00 pm - 5.00 pm EET

Register today!

 

LanguageCert International ESOL A1 & A2 Written Exams (Listening, Reading, Writing): Preparing your  students for success

Teaching techniques to help A1 & A2-level students with their Listening, Reading and Writing exams,  using official exam paper examples and other material.

 

6 October, 4:00 pm - 5:00 pm EET

Register today!

 

LanguageCert International ESOL: Exploring the C1 & C2 Spoken Exams

An interactive webinar designed to familiarise participants with the content and format of the Spoken  LanguageCert exams (C1/C2 CEFR levels).

 

7 October, 10.00 am - 11.00 am EET

Register today!

 

LanguageCert International ESOL: Exploring the B1 & B2 Spoken Exams

Teaching techniques to help B1 & B2-level students with their Speaking exams, using official exam paper  examples and other material.

 

8 October, 10:00 am - 11:00 am EET

Register today!

 

LanguageCert Young Learners ESOL: Exploring FOX & OWL’s Spoken Exams

An interactive webinar designed to familiarise participants with the content and format of the Young Learners ESOL Spoken Exams (FOX/pre-A1 CEFR level and OWL approx. A1 CEFR level).

 

13 October, 4:00 pm - 5:00 pm EET

Register today!

 

LanguageCert Online exams with live invigilation

A presentation on our LanguageCert Online exams with live invigilation, the benefits for candidates and  Test Centres, background information and clarifications for candidates likely to opt for this exam    format.

 

14 October, 4:00 pm - 5:00 pm EET

Register today!

 

anguageCert International ESOL C1 & C2 Written Exams (Listening, Reading, Writing): Preparing your  students for success

Teaching techniques to help C1 & C2-level students with their Listening, Reading and Writing exams,  using official exam paper examples and other material.

15 October, 4:00 pm - 5:00 pm EET

Register today!

Exploring the LanguageCert Test of English (LTE)

An interactive webinar designed to familiarise participants with the LanguageCert Test of English (LTE)  aimed at students who intend to apply for higher or further education, or professional employment and  training programmes.

 

 20 October, 10.00am - 11.00 am EET

Register today!

 

LanguageCert International ESOL C1 & C2 Spoken Exams: Preparing your students for success 

Teaching techniques to help C1 & C2-level students with their Speaking exams, using official exam paper  examples and other material.

 

21 October, 4.00 pm - 5.00 pm EET

Register today!

 

LanguageCert International ESOL A1 & A2 Spoken Exams: Preparing your students for success

Teaching techniques to help A1 & A2-level students with their Speaking exam, using official exam paper  examples and other material.

 

22 October, 10.00 am - 11.00 am EET 

Register today!

 

LanguageCert International ESOL B1 & B2 Written Exams (Listening, Reading, Writing): Preparing your  students for success

Teaching techniques to help B1 & B2-level students with their Listening, Reading and Writing exams,  using official exam paper examples and other material.

 

27 October, 10:00 am - 11:00 am EET

Register today!

 

LanguageCert Online exams with live invigilation

A presentation on our LanguageCert Online exams with live invigilation, the benefits for candidates and    Test Centres, background information and clarifications for candidates likely to opt for this exam format.

 

29 October, 10:00 am - 11.00 am EET

Register today!

 

LanguageCert Young Learners ESOL: Exploring FOX & OWL’s Written Exams

An interactive webinar designed to familiarise participants with the content and format of the Young  Learners ESOL Written Exams (FOX/pre-A1 CEFR level and OWL approx. A1 CEFR level).

 

3 November, 4.00 pm - 5.00 pm EET

Register today!

 

Exploring the LanguageCert Test of English (LTE)

An interactive webinar designed to familiarise participants with the LanguageCert Test of English (LTE)  aimed at students who intend to apply for higher or further education, or professional employment and  training programmes.

 

4 November, 4:00 pm - 5:00 pm EET 

Register today!

 

LanguageCert International ESOL B1 & B2 Spoken Exams: Preparing your students for success

Teaching techniques to help B1 & B2-level students with their Speaking exam, using official exam paper  examples and other material.

 

5 November, 4:00 pm - 5.00 pm EET

Register today!

 

LanguageCert Young Learners ESOL: Exploring FOX & OWL’s Spoken Exams

An interactive webinar designed to familiarise participants with the content and format of the Young  Learners ESOL Spoken Exams (FOX/pre-A1 CEFR level and OWL approx. A1 CEFR level).

 

10 November, 10:00 am - 11:00 am EET 

Register today!

 

Assessing the LanguageCert International ESOL C1 Writing tasks: Marking Criteria & Overall Scoring

A presentation created to demonstrate how the LanguageCert International ESOL C1-level Written  exams are scored. Participants will be introduced to the Writing Assessment Criteria and will take part in  an on-the-spot correction of writing material.

 

11 November, 4:00 pm - 5:00 pm EET 

Register today!

 

LanguageCert Online exams with live invigilation

A presentation on our LanguageCert Online exams with live invigilation, the benefits for candidates and    Test Centres, background information and clarifications for candidates likely to opt for this exam    format.

 

12 November, 4:00 pm - 5.00 pm EET

Register today!

 

Assessing the LanguageCert International ESOL A1 & A2 Writing tasks: Marking Criteria & Overall  Scoring

A presentation created to demonstrate how the LanguageCert International ESOL A1 and A2-level  Written exams are scored. Participants will be introduced to the Writing Assessment Criteria and  will take part in an on-the-spot correction of writing material.

 

17 November, 10:00 am - 11:00 am EET 

Register today!

 

Assessing the LanguageCert International ESOL B1 Writing tasks: Marking Criteria & Overall Scoring

A presentation created to demonstrate how the LanguageCert International ESOL B1-level Written  exams are scored. Participants will be introduced to the Writing Assessment Criteria and will take part in  an on-the-spot correction of writing material.

 

18 November, 10:00 am - 11:00 am EET 

Register today!

 

Assessing the LanguageCert International ESOL C2 Writing tasks: Marking Criteria & Overall Scoring

A presentation created to demonstrate how the LanguageCert International ESOL C2-level Written  exams are scored. Participants will be introduced to the Writing Assessment Criteria and will take part in  an on-the-spot correction of writing material.

 

19 November, 4:00 pm - 5:00 pm EET

Register today!

 

Exploring the LanguageCert Test of English (LTE) 

An interactive webinar designed to familiarise participants with the LanguageCert Test of English (LTE)  aimed at students who intend to apply for higher or further education, or professional employment and  training programmes.

 

  24 November, 10:00 am  - 11:00 am EET

Register today!

 

LanguageCert Online exams with live invigilation

 A presentation on our LanguageCert Online exams with live invigilation, the benefits for candidates and    Test Centres, background information and clarifications for candidates likely to opt for this exam format.
 

25 November, 10:00 am - 11:00 am EET

Register today!

 

Assessing the LanguageCert International ESOL C1 Speaking tasks: Marking Criteria & Overall Scoring

 A presentation created to demonstrate how the LanguageCert International ESOL Spoken exams are  scored. Participants will be taken through the Speaking Assessment Criteria and will be involved in  assessing a LanguageCert International ESOL C1-level Speaking test.

26 November, 4:00 pm - 5:00 pm EET

Register today!

 

Assessing the LanguageCert International ESOL B1 Speaking tasks: Marking Criteria & Overall Scoring

A presentation created to demonstrate how the LanguageCert International ESOL Spoken exams are  scored. Participants will be taken through the Speaking Assessment Criteria and will be involved in  assessing a LanguageCert International ESOL B1-level Speaking test.

1 December, 4:00 pm - 5:00 pm EET

Register today!

 

Assessing the LanguageCert International ESOL A1 & A2 Speaking tasks: Marking Criteria & Overall  Scoring

 A presentation created to demonstrate how the LanguageCert International ESOL B2-level Written  exams are scored. Participants will be introduced to the Writing Assessment Criteria and will take  part in an on-the-spot correction of writing material.

2 December, 4:00 pm - 5:00 pm EET

Register today!

 

Assessing the LanguageCert International ESOL B2 Writing tasks: Marking Criteria & Overall Scoring

An interactive webinar designed to familiarise participants with the content and format of Spoken  LanguageCert exams (C1/C2 CEFR levels).
 

3 December, 10:00 am - 11:00 am EET

Register today!

 

Assessing the LanguageCert International ESOL B2 Speaking tasks: Marking Criteria & Overall Scoring

A presentation created to demonstrate how the LanguageCert International ESOL Spoken exams are  scored. Participants will be taken through the Speaking Assessment Criteria and will be involved in  assessing a LanguageCert International ESOL B2-level Speaking test.
 

8 December, 4:00 pm - 5:00 pm EET

Register today!

 

Assessing the LanguageCert International ESOL C2 Speaking tasks: Marking Criteria & Overall Scoring

A presentation created to demonstrate how the LanguageCert International ESOL Spoken exams are  scored. Participants will be taken through the Speaking Assessment Criteria and will be involved in  assessing a LanguageCert International ESOL C2-level Speaking test.

9 December, 10.00 - 11.00 am EET

Register today!

 

LanguageCert Online exams with live invigilation

A presentation on our LanguageCert Online exams with live invigilation, the benefits for candidates and    Test Centres, background information and clarifications for candidates likely to opt for this exam format.

 10 December, 4:00 pm - 5:00 pm EET

Register today!