Γλώσσα:
Αρχική Breadcrumb Separator Image Διεθνείς αναγνωρίσεις Breadcrumb Separator Image Languagecert Test of English (LTE)

Διεθνείς αναγνωρίσεις - Πιστοποιήσεις LanguageCert Test of English (LTE)

Βιετνάμ

  • Lào Cai College
  • Lào Cai Department of Education & Training (DoET)

Ελλάδα

Η πιστοποίηση LanguageCert Test of English (LTE) είναι αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ (Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού) στα επίπεδα Β1, Β2, C1 και C2.

Τα πιστοποιητικά αποτελούν έγκυρο αποδεικτικό ικανότητας στην αγγλική γλώσσα, προαπαιτούμενη δεξιότητα για την πρόσβαση σε ευκαιρίες απασχόλησης στο Δημόσιο Τομέα. Γίνονται επίσης δεκτά για την εγγραφή σε προγράμματα των Κρατικών Πανεπιστημίων και Ανώτερων Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της χώρας, καθώς και για πρόσληψη στον ιδιωτικό τομέα. Ωστόσο, συνίσταται στους κατόχους πιστοποιητικών να επιβεβαιώνουν την αναγνώριση με τον αντίστοιχο φορέα.

Ρωσία

  • Russian Foreign Trade Academy