Γλώσσα:

Διεθνείς αναγνωρίσεις - Πιστοποιήσεις LanguageCert International ESOL

Ελεγχόμενες πιστοποιήσεις

Η LanguageCert έχει αναγνωριστεί ως Οργανισμός Πιστοποίησης, με τις πιστοποιήσεις της LanguageCert International ESOL να είναι ελεγχόμενες από τις αρμόδιες επίσημες αρχές στις παρακάτω χώρες:

Αγγλία - Ofqual 

Η LanguageCert έχει αναγνωριστεί από το The Office of Qualifications and Examinations Regulation (Ofqual) ως Οργανισμός Πιστοποίησης που προσφέρει πιστοποιήσεις International ESOL (English for Speakers of Other Languages).

Οι πιστοποιήσεις LanguageCert International ESOL (Επίπεδα A1-C2) ελέγχονται από τον Ofqual στον θεματικό τομέα «Γλώσσες, λογοτεχνία και πολιτισμός των Βρετανικών Νήσων».

Οι πιστοποιήσεις εντάσσονται στο Πλαίσιο των Ελεγχόμενων Πιστοποιήσεων (Regulated Qualifications Framework) (RQF) από Entry Level 1 έως 3 και Level 1 έως 3, τα οποία είναι εναρμονισμένα με το ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (Framework for Higher Education Qualifications). Επιπλέον, είναι εναρμονισμένες με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (European Qualifications Framework), καθιστώντας της αντιστοίχιση σημαντική για όσους αναζητούν εργασία ή για εργοδότες που αναζητούν εργαζόμενους από άλλες χώρες της Ευρώπης. Υπάρχει επίσης απευθείας αντιστοιχία με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR) από το επίπεδο A1 έως το επίπεδο C2.

Οι πιστοποιήσεις LanguageCert International ESOL αποτελούν:

 • Έγκυρο αποδεικτικό γλωσσικής ικανότητας στην αγγλική γλώσσα για τους εργοδότες στο Ηνωμένο Βασίλειο
 • Προαπαιτούμενο για την απόκτηση πιστοποιήσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου η απόδειξη της γλωσσικής ικανότητας στην αγγλική γλώσσα είναι απαραίτητη
 • Αποδεικτικό της γλωσσικής ικανότητας στην αγγλική γλώσσα για σπουδές σε βρετανικό ή διεθνές πανεπιστημιακό ίδρυμα*

* Οι απαιτήσεις κάθε πανεπιστημίου σχετικά με τη γλωσσική ικανότητα μπορεί να διαφέρουν. Οι κάτοχοι πιστοποιητικών πρέπει να απευθύνονται στο πανεπιστήμιο που τους ενδιαφέρει για συγκεκριμένες πληροφορίες.

Ουαλία - Qualifications

Η LanguageCert έχει αναγνωριστεί από το Qualifications Wales ως Οργανισμός Πιστοποίησης που προσφέρει πιστοποιήσεις International ESOL (English for Speakers of Other Languages).

 

UCAS


Το LanguageCert είναι διαθέσιμο στη λίστα UCAS. Το UCAS είναι ένα ασφαλές διαδικτυακό σύστημα που επιτρέπει στους φοιτητές να υποβάλουν αίτηση για προπτυχιακά μαθήματα πλήρους ή μερικής απασχόλησης για νοσηλευτική και μαιευτική, σε πανεπιστήμια και κολέγια στο Ηνωμένο Βασίλειο.

To LanguageCert περιλαμβάνεται στην λίστα του UCAS (ορατό σε αιτούντες που έχουν προφίλ UCAS) και μπορεί να επιλεχθεί ως μέρος της διαδικασίας αίτησής τους, ως κατάλληλη απόδειξη των δεξιοτήτων αγγλικής γλώσσας για τα ακόλουθα προσόντα :

 •  LanguageCert Level 3 Certificate in ESOL International (Listening, Reading, Writing) (Mastery C2)
 •  LanguageCert Level 3 Certificate in ESOL International (Speaking) (Mastery C2)


Οργανισμοί που αποδέχονται τα Πιστοποιητικά  LanguageCert:

Αναγνωρισμένες πιστοποιήσεις

Οι Γραπτές Εξετάσεις LanguageCert International ESOL (ενότητες Listening, Reading, Writing), αλλά και οι Προφορικές (ενότητα Speaking), περιλαμβάνονται επισήμως στον κατάλογο των αναγνωρισμένων πιστοποιήσεων από τις αρμόδιες επίσημες αρχές στις παρακάτω χώρες:

Τσεχία

Οι πιστοποιήσεις LanguageCert International ESOL είναι αναγνωρισμένες από το Υπουργείο Παιδείας της Τσεχίας και περιλαμβάνονται στη νέα λίστα των ΕΝΙΑΙΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ στα επίπεδα A1, A2, Β1, Β2, C1 και C2.
Οι εξετάσεις συμπεριλαμβάνονται στη νέα λίστα MMT «MATURITA» και δικαιούνται να αντικαταστήσουν το ονομαζόμενο «προαιρετικό τμήμα» των τελικών εξετάσεων (Maturita) στην αγγλική γλώσσα.

Οι πιστοποιήσεις LanguageCert International ESOL αποτελούν έγκυρο αποδεικτικό γλωσσικής ικανότητας στα αγγλικά για απασχόληση στο δημόσιο/κρατικό τομέα. Το απαιτούμενο επίπεδο πιστοποίησης εξαρτάται από την εκάστοτε θέση.

Οι πιστοποιήσεις αναγνωρίζονται από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια της Τσεχίας. Οι κάτοχοι  των πιστοποιητικών πρέπει να απευθύνονται στο πανεπιστήμιο ή σχολή της επιλογής τους για περισσότερες πληροφορίες, καθώς ισχύουν διαφορετικές προϋποθέσεις αναγνώρισης ανά περίπτωση.

Ελλάδα

Οι πιστοποιήσεις LanguageCert International ESOL είναι αναγνωρισμένες από το ΑΣΕΠ (Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού) στα επίπεδα Β1, Β2, C1 και C2.

Τα πιστοποιητικά αποτελούν έγκυρο αποδεικτικό ικανότητας στην αγγλική γλώσσα, προαπαιτούμενη δεξιότητα για την πρόσβαση σε ευκαιρίες απασχόλησης στο Δημόσιο Τομέα. Γίνονται επίσης δεκτά για την εγγραφή σε προγράμματα των Κρατικών Πανεπιστημίων και Ανώτερων Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της χώρας, καθώς και για πρόσληψη στον ιδιωτικό τομέα. Ωστόσο, συνίσταται στους κατόχους πιστοποιητικών να επιβεβαιώνουν την αναγνώριση με τον αντίστοιχο φορέα.

Οι πιστοποιήσεις LanguageCert γίνονται αποδεκτές από τους εξής οργανισμούς:

Ουγγαρία

Οι εξετάσεις LanguageCert International ESOL, προκειμένου να εμπίπτουν στις ρυθμιστικές απαιτήσεις της Ουγγαρίας, έχουν καθοριστεί με τον εξής τρόπο:

Γραπτή Εξέταση Προφορική Εξέταση

Reading

Listening

Writing

Speaking

Οι Γραπτές και Προφορικές εξετάσεις LanguageCert International ESOL αναγνωρίζονται από το Επιμελητήριο Διαπίστευσης Εξετάσεων Ξένων Γλωσσών της Ουγγαρίας για τα επίπεδα B1 έως C1 και καλύπτουν τις γλωσσικές προϋποθέσεις για:

 • πρόσθετα μόρια για την εισαγωγή σε ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα
 • αποφοίτηση από προπτυχιακές σπουδές σε κολλέγια και πανεπιστήμια
 • αποφοίτηση από εξειδικευμένα επαγγελματικά εκπαιδευτικά προγράμματα
 • επιπρόσθετο επίδομα  γλωσσομάθειας για  τη μισθοδοσία δημόσιων υπαλλήλων

Το επίπεδο της απαιτούμενης αναγνώρισης εξαρτάται από της απαιτήσεις που ορίζει το εκάστοτε εκπαιδευτικό ή κρατικό ίδρυμα.

Το Επιμελητήριο Διαπίστευσης Εξετάσεων Ξένων Γλωσσών είναι τμήμα του Υπουργείου Παιδείας και ευθύνεται για τη διαπίστευση εξετάσεων ξένων γλωσσών στη χώρα.

Για πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.languagecert.hu

Γερμανία

Οργανισμοί που αποδέχονται τα πιστοποιητικά LanguageCert International ESOL

Πολωνία

Οργανισμοί που αποδέχονται τα πιστοποιητικά LanguageCert International ESOL :

Λιθουανία

Στην Λιθουανία τα πιστοποιητικά LanguageCert International ESOL στα επίπεδα B1, B2, C1 και C2  αναγνωρίζονται από το Υπουργείο Εκπαίδευσης, Επιστήμης και Αθλητισμού.
Οι εξετάσεις μπορούν να αντικαταστήσουν και να γίνουν αποδεκτές ως ισότιμες της κρατικής εξέτασης Maturity Examination of English με την προϋπόθεση οι φοιτητές να είναι κάτοχοι πιστοποιητικού τουλάχιστον επιπέδου Β1.

Οργανισμοί που αποδέχονται τα πιστοποιητικά LanguageCert International ESOL:

Ιταλία

 Οι πιστοποιήσεις LanguageCert International ESOL είναι αναγνωρισμένες από το Υπουργείο Παιδείας της Ιταλίας.

Το επίπεδο B2 - "Communicator" των πιστοποιήσεων είναι αποδεκτό για υποτροφίες PON.

Οργανισμοί που αποδέχονται τα πιστοποιητικά LanguageCert International ESOL :

Νέα Ζηλανδία

Οι πιστοποιήσεις LanguageCert International ESOL συμπεριλαμβάνονται επισήμως στη  λίστα των αναγνωρισμένων εξετάσεων από την Αρχή Πιστοποιήσεων της Νέας Ζηλανδίας (NZQA), στα επίπεδα B1, B2, C1 και C2.

Από τις 22 Αυγούστου 2018, έχει οριστεί από την NZQA ότι όλοι οι μη-πανεπιστημιακοί πάροχοι πρέπει να χρησιμοποιούν ένα εγκεκριμένο από την NZQA διεθνές τεστ αγγλικής γλώσσας για να αξιολογήσει την γλωσσική επάρκεια των υποψηφίων. Οι πιστοποιήσεις LanguageCert International ESOL παραμένουν στον κατάλογο που έχει εγκριθεί από την NZQA και ο πλήρης κατάλογος των αλλαγών έχει δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της NZQA.

Η αναγνώριση από την NZQA σημαίνει ότι οι πιστοποιήσεις LanguageCert πληρούν τις προϋποθέσεις εισαγωγής στα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Νέας Ζηλανδίας. Κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα στη Νέα Ζηλανδία θέτει ελάχιστες προϋποθέσεις πιστοποίησης, σύμφωνα με τις οποίες τα πιστοποιητικά επιπέδου C1 της LanguageCert πληρούν τις (ελάχιστες) προϋποθέσεις για προπτυχιακά προγράμματα, ενώ τα πιστοποιητικά επιπέδου C1 με High Pass ή C2 πληρούν τις προϋποθέσεις για μεταπτυχιακά προγράμματα (Bachelor Honours, Master και Διδακτορικό). Τα πιστοποιητικά επιπέδων B1 και B2 της LanguageCert γίνονται επίσης δεκτά για εισαγωγή σε προγράμματα απόκτησης Πιστοποιητικών και Διπλωμάτων κατώτερων επιπέδων στο εκπαιδευτικό σύστημα της Νέας Ζηλανδίας.

Οι πιστοποιήσεις LanguageCert γίνονται αποδεκτές από τους εξής οργανισμούς:

Ρουμανία

Οι πιστοποιήσεις LanguageCert International ESOL συμπεριλαμβάνονται επισήμως στη λίστα των αναγνωρισμένων  εξετάσεων από «το Υπουργείο Παιδείας και Έρευνας της Ρουμανίας,», στα επίπεδα A1, A2, Β1, Β2, C1 και C2.

Οι πιστοποιήσεις LanguageCert γίνονται αποδεκτές από τους εξής οργανισμούς:

 • Asociatia Repere – Filiala Bacau AFJ

Ισπανία

Οι πιστοποιήσεις LanguageCert International ESOL αποτελούν την ιδανική επιλογή για μαθητές που χρειάζεται να αποδείξουν ότι διαθέτουν το κατάλληλο επίπεδο γλωσσικής ικανότητας  στα αγγλικά για την εισαγωγή τους στο πανεπιστήμιο της επιλογής τους.

Οι πιστοποιήσεις αναγνωρίζονται από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια της Ισπανίας. Οι κάτοχοι των πιστοποιητικών θα πρέπει να επικοινωνήσουν με το εκάστοτε Πανεπιστήμιο ή σχολή που τους αφορά για συγκεκριμένες πληροφορίες, καθώς ισχύουν διαφορετικές προϋποθέσεις για τον εκάστοτε φορέα.

Οι πιστοποιήσεις LanguageCert International ESOL αναγνωρίζονται από τους εξής φορείς:

 • ACLES (Σύνδεσμος Κέντρων Ξένων Γλωσσών Ανώτερης Παιδείας) στα επίπεδα A2, Β1, Β2, C1 and C2.
 • CRUE Universidades Españolas (Συνέδριο Καγκελαρίων Ισπανικών Πανεπιστημίων) ως έγκυρες πιστοποιήσεις γλωσσικής ικανότητας στα αγγλικά στα επίπεδα A1, A2, B1, B2, C1, and C2.

Οι καθηγητές που χρειάζονται να αποδείξουν τη γλωσσική τους ικανότητα και στις τέσσερις δεξιότητες (Listening, Reading, Writing, Speaking) στην αγγλική γλώσσα, ώστε να προσληφθούν σε δημόσια σχολεία στην Ισπανία, μπορούν να βασίζονται στις πιστοποιήσεις LanguageCert, εφόσον κατέχουν και τα δύο πιστοποιητικά LanguageCert International ESOL Γραπτών και Προφορικών εξετάσεων του ίδιου επιπέδου.

Δείτε παρακάτω τις περιοχές της Ισπανίας στις οποίες αναγνωρίζονται οι πιστοποιήσεις LanguageCert International ESOL:

Ανδαλουσία

Τα Πιστοποιητικά LanguageCert International ESOL στα επίπεδα  B2, C1 και C2 αναγνωρίζονται από το  Junta de Andalucía:

Οι πιστοποιήσεις LanguageCert γίνονται αποδεκτές από τους εξής οργανισμούς:

Αραγονία
 
Τα πιστοποιητικά LanguageCert International ESOL για τα επίπεδα  A1, A2, B1, B2, C1 and C2 αναγνωρίζονται από το Υπουργείο Εκπαίδευσης, Πολιτισμού και Αθλημάτων της Αραγωνίας.

Καταλονία

Τα πιστοποιητικά LanguageCert International ESOL για τα επίπεδα  B1, B2, C1 and C2  αναγνωρίζονται από την τοπική κυβέρνηση της Καταλονίας.

Οι πιστοποιήσεις LanguageCert γίνονται αποδεκτές από τους εξής οργανισμούς:

Γαλικία

Οι πιστοποιήσεις LanguageCert γίνονται αποδεκτές από τους εξής οργανισμούς:

Λα Ριόχα

Οι πιστοποιήσεις LanguageCert γίνονται αποδεκτές από τους εξής οργανισμούς:

 • Universidad de La Rioja

Μαδρίτη

Οι πιστοποιήσεις LanguageCert γίνονται αποδεκτές από τους εξής οργανισμούς:

Ναβάρρα

Τα πιστοποιητικά LanguageCert International ESOL για τα επίπεδα  B1, B2, C1 and C2 αναγνωρίζονται από το Τμήμα  Παιδείας  της Κυβέρνησης της Ναβάρα.

Οι πιστοποιήσεις LanguageCert γίνονται αποδεκτές από τους εξής οργανισμούς:

Χώρα των Βάσκων

Οι πιστοποιήσεις LanguageCert International ESOL συμπεριλαμβάνονται επισήμως στη  λίστα των αναγνωρισμένων εξετάσεων από το Υπουργείο Εκπαίδευσης της Αυτόνομης Κοινότητας της Χώρας των Βάσκων στα επίπεδα B2, C1 και C2.

Οι κάτοχοι πιστοποιητικών των Γραπτών και Προφορικών εξετάσεων LanguageCert International ESOL επιπέδων B2, C1 και C2 μπορούν να διδάξουν μαθήματα στην αγγλική γλώσσα σε κρατικά σχολεία της Χώρας των Βάσκων.

Οι πιστοποιήσεις LanguageCert γίνονται αποδεκτές από τους εξής οργανισμούς:

 • Universidad del País Vasco

Βαλένθια

Οι πιστοποιήσεις LanguageCert γίνονται αποδεκτές από τους εξής οργανισμούς:

Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

Οι πιστοποιήσεις LanguageCert γίνονται αποδεκτές από τους εξής οργανισμούς: