Γλώσσα:

Διεθνείς αναγνωρίσεις - Πιστοποιήσεις LanguageCert International ESOL

Ελεγχόμενες πιστοποιήσεις

Η LanguageCert έχει αναγνωριστεί ως Οργανισμός Πιστοποίησης, με τις πιστοποιήσεις της LanguageCert International ESOL να είναι ελεγχόμενες από τις αρμόδιες επίσημες αρχές στις παρακάτω χώρες:

Αγγλία - Ofqual 

Η LanguageCert έχει αναγνωριστεί από το The Office of Qualifications and Examinations Regulation (Ofqual) ως Οργανισμός Πιστοποίησης που προσφέρει πιστοποιήσεις International ESOL (English for Speakers of Other Languages).

Οι πιστοποιήσεις LanguageCert International ESOL (Επίπεδα A1-C2) ελέγχονται από τον Ofqual στον θεματικό τομέα «Γλώσσες, λογοτεχνία και πολιτισμός των Βρετανικών Νήσων».

Οι πιστοποιήσεις εντάσσονται στο Πλαίσιο των Ελεγχόμενων Πιστοποιήσεων (Regulated Qualifications Framework) (RQF) από Entry Level 1 έως 3 και Level 1 έως 3, τα οποία είναι εναρμονισμένα με το ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (Framework for Higher Education Qualifications). Επιπλέον, είναι εναρμονισμένες με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (European Qualifications Framework), καθιστώντας της αντιστοίχιση σημαντική για όσους αναζητούν εργασία ή για εργοδότες που αναζητούν εργαζόμενους από άλλες χώρες της Ευρώπης. Υπάρχει επίσης απευθείας αντιστοιχία με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR) από το επίπεδο A1 έως το επίπεδο C2.

Οι πιστοποιήσεις LanguageCert International ESOL αποτελούν:

  • Έγκυρο αποδεικτικό γλωσσικής ικανότητας στην αγγλική γλώσσα για τους εργοδότες στο Ηνωμένο Βασίλειο
  • Προαπαιτούμενο για την απόκτηση πιστοποιήσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου η απόδειξη της γλωσσικής ικανότητας στην αγγλική γλώσσα είναι απαραίτητη
  • Αποδεικτικό της γλωσσικής ικανότητας στην αγγλική γλώσσα για σπουδές σε βρετανικό ή διεθνές πανεπιστημιακό ίδρυμα*

* Οι απαιτήσεις κάθε πανεπιστημίου σχετικά με τη γλωσσική ικανότητα μπορεί να διαφέρουν. Οι κάτοχοι πιστοποιητικών πρέπει να απευθύνονται στο πανεπιστήμιο που τους ενδιαφέρει για συγκεκριμένες πληροφορίες.

Ουαλία - Qualifications Wales

Η LanguageCert έχει αναγνωριστεί από το Qualifications Wales ως Οργανισμός Πιστοποίησης που προσφέρει πιστοποιήσεις International ESOL (English for Speakers of Other Languages).

 

Αναγνωρισμένες πιστοποιήσεις

Οι Γραπτές Εξετάσεις LanguageCert International ESOL (ενότητες Listening, Reading, Writing), αλλά και οι Προφορικές (ενότητα Speaking), περιλαμβάνονται επισήμως στον κατάλογο των αναγνωρισμένων πιστοποιήσεων από τις αρμόδιες επίσημες αρχές στις παρακάτω χώρες:

Τσεχία

Οι πιστοποιήσεις LanguageCert International ESOL είναι αναγνωρισμένες από το Υπουργείο Παιδείας της Τσεχίας και περιλαμβάνονται στη νέα λίστα των ΣΧΕΔΙΑΣΜΈΝΩΝ ΕΞΕΤΆΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΈΝΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ , στα επίπεδα A1, A2, Β1, Β2, C1 και C2. Οι εξετάσεις περιλαμβάνονται στη νέα λίστα MŠMT «MATURITA» και μπορούν να αντικαταστήσουν το ονομαζόμενο «προαιρετικό μέρος» των τελικών εξετάσεων (Maturita) στα αγγλικά.

Οι πιστοποιήσεις LanguageCert International ESOL αποτελούν έγκυρο αποδεικτικό γλωσσικής ικανότητας στην αγγλική γλώσσα για την απασχόληση στον δημόσιο/κρατικό τομέα, με το απαιτούμενο επίπεδο πιστοποίησης να εξαρτάται από τη συγκεκριμένη θέση.

Οι πιστοποιήσεις αναγνωρίζονται από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια της Τσεχίας. Οι κάτοχοι πιστοποιητικών πρέπει να απευθύνονται στο πανεπιστήμιο/στη σχολή της επιλογής τους για περισσότερες πληροφορίες, καθώς ισχύουν διαφορετικές προϋποθέσεις αναγνώρισης.

Ελλάδα

Οι πιστοποιήσεις LanguageCert International ESOL είναι αναγνωρισμένες από το ΑΣΕΠ (Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού) στα επίπεδα Β1, Β2, C1 και C2.

Τα πιστοποιητικά αποτελούν έγκυρο αποδεικτικό γλωσσικής ικανότητας στην αγγλική γλώσσα, προαπαιτούμενο για την πρόσβαση σε ευκαιρίες απασχόλησης στον δημόσιο τομέα. Γίνονται επίσης δεκτά για την εγγραφή σε προγράμματα των κρατικών πανεπιστημίων και τεχνολογικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της χώρας, καθώς και για κάλυψη θέσεων στον ιδιωτικό τομέα. Ωστόσο, συνιστάται στους κατόχους πιστοποιητικών να επιβεβαιώνουν την αναγνώριση με τον εκάστοτε φορέα.

Ουγγαρία

Για πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.languagecert.hu

Γερμανία

Οργανισμοί που αποδέχονται τα πιστοποιητικά LanguageCert International ESOL

Πολωνία

Οργανισμοί που αποδέχονται τα πιστοποιητικά LanguageCert International ESOL :

Λιθουανία

Τα πιστοποιητικά LanguageCert International ESOL αναγνωρίζονται στην Λιθουανία από το Υπουργείο Εκπαίδευσης , Επιστήμης και Αθλητισμού.

Ιταλία

 Οι πιστοποιήσεις LanguageCert International ESOL είναι αναγνωρισμένες από το Υπουργείο Παιδείας της Ιταλίας.

Το επίπεδο B2 - "Communicator" των πιστοποιήσεων είναι αποδεκτό για υποτροφίες PON.

Οργανισμοί που αποδέχονται τα πιστοποιητικά LanguageCert International ESOL :

Νέα Ζηλανδία

Οι πιστοποιήσεις LanguageCert International ESOL συμπεριλαμβάνονται επισήμως στην λίστα των αναγνωρισμένων εξετάσεων από την New Zealand Qualifications Authority (NZQA), την αρχή πιστοποιήσεων ξένων γλωσσών της Νέας Ζηλανδίας, στα επίπεδα B1, B2, C1 και C2.

Από τις 22 Αυγούστου 2018, έχει οριστεί από την NZQA ότι όλοι οι μη-πανεπιστημιακοί πάροχοι πρέπει να χρησιμοποιούν ένα εγκεκριμένο από την NZQA διεθνές τεστ αγγλικής γλώσσας για να αξιολογήσει την γλωσσική επάρκεια των υποψηφίων. Οι πιστοποιήσεις LanguageCert International ESOL παραμένουν στον κατάλογο που έχει εγκριθεί από την NZQA και ο πλήρης κατάλογος των αλλαγών έχει δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της NZQA.

Η αναγνώριση από την NZQA σημαίνει ότι οι πιστοποιήσεις LanguageCert πληρούν τις προϋποθέσεις εισαγωγής στα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Νέας Ζηλανδίας. Κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα στη Νέα Ζηλανδία θέτει ελάχιστες προϋποθέσεις πιστοποίησης, σύμφωνα με τις οποίες τα πιστοποιητικά επιπέδου C1 της LanguageCert πληρούν τις (ελάχιστες) προϋποθέσεις για προπτυχιακά προγράμματα, ενώ τα πιστοποιητικά επιπέδου C1 με High Pass ή C2 πληρούν τις προϋποθέσεις για μεταπτυχιακά προγράμματα (Bachelor Honours, Master και Διδακτορικό). Τα πιστοποιητικά επιπέδων B1 και B2 της LanguageCert γίνονται επίσης δεκτά για εισαγωγή σε προγράμματα απόκτησης πιστοποιητικών και διπλωμάτων κατώτερων επιπέδων στο εκπαιδευτικό σύστημα της Νέας Ζηλανδίας.

Ρουμανία

Οι πιστοποιήσεις LanguageCert International ESOL συμπεριλαμβάνονται επισήμως στη λίστα των αναγνωρισμένων  εξετάσεων από «το Υπουργείο Παιδείας και Έρευνας της Ρουμανίας,», στα επίπεδα A1, A2, Β1, Β2, C1 και C2.

Ισπανία

Οι πιστοποιήσεις LanguageCert International ESOL, στα επίπεδα A2, Β1, Β2, C1 και C2, είναι αναγνωρισμένες από την ACLES (Association of Language Centres in Higher Education). Οι πιστοποιήσεις αποτελούν την ιδανική επιλογή για μαθητές που χρειάζεται να αποδείξουν ότι διαθέτουν το κατάλληλο επίπεδο γλωσσικής ικανότητας στην αγγλική γλώσσα για την εισαγωγή τους σε ένα πανεπιστήμιο της επιλογής τους.

Οι πιστοποιήσεις αναγνωρίζονται από μεγάλα πανεπιστήμια στην Ισπανία. Οι κάτοχοι πιστοποιητικών θα πρέπει να επικοινωνήσουν με το πανεπιστήμιο/ σχολή που τους ενδιαφέρει για συγκεκριμένες πληροφορίες, καθώς ισχύουν διαφορετικές προϋποθέσεις αναγνώρισης.

Οι καθηγητές που χρειάζονται να αποδείξουν τη γλωσσική τους ικανότητα και στις τέσσερις δεξιότητες (Listening, Reading, Writing, Speaking) στην αγγλική γλώσσα, ώστε να δουλέψουν σε δημόσια σχολεία στην Ισπανία, μπορούν να βασίζονται στις πιστοποιήσεις LanguageCert, υπό τον όρο ότι κατέχουν και τα δύο πιστοποιητικά LanguageCert International ESOL Γραπτών και Προφορικών εξετάσεων του ίδιου επιπέδου.

Δείτε παρακάτω τις περιοχές της Ισπανίας στις οποίες αναγνωρίζονται οι πιστοποιήσεις LanguageCert International ESOL από τις επίσημες αρχές που είναι υπεύθυνες για τη διαπίστευση των τίτλων ξένων γλωσσών για τους δασκάλους της δίγλωσσης εκπαίδευσης:

Ανδαλουσία

Τα Πιστοποιητικά LanguageCert International ESOL στα επίπεδα  B2, C1 και C2 αναγνωρίζονται από το  Junta de Andalucía:

Αραγονία
 
Τα πιστοποιητικά LanguageCert International ESOL για τα επίπεδα  A1, A2, B1, B2, C1 and C2 αναγνωρίζονται από το Υπουργείο Εκπαίδευσης Ministry of Education, Culture and Sports της Αραγωνίας.

Βαλένθια

Οργανισμοί που αποδέχονται τα πιστοποιητικά LanguageCert ESOL:

Γαλικία

Οργανισμοί που αποδέχονται τα πιστοποιητικά LanguageCert ESOL:

Εξτρεμαδούρα

Οργανισμοί που αποδέχονται τα πιστοποιητικά LanguageCert ESOL:

Καταλονία

Τα πιστοποιητικά LanguageCert International ESOL για τα επίπεδα  B1, B2, C1 and C2  αναγνωρίζονται από την κυβέρνηση της Καταλονίας.

Οργανισμοί που αποδέχονται τα πιστοποιητικά LanguageCert ESOL:

Λα Ριόχα

Οργανισμοί που αποδέχονται τα πιστοποιητικά LanguageCert ESOL:

  • Universidad de La Rioja

Μαδρίτη

Οργανισμοί που αποδέχονται τα πιστοποιητικά LanguageCert ESOL:

Ναβάρρα

Universidad Rey Juan CarlosΤα πιστοποιητικά LanguageCert International ESOL για τα επίπεδα  B1, B2, C1 and C2 αναγνωρίζονται από το Τμήμα  Εκπαίδευσης  της Κυβέρνησης της Ναβάρα.

Οργανισμοί που αποδέχονται τα πιστοποιητικά LanguageCert ESOL:

Χώρα των Βάσκων

Οργανισμοί που αποδέχονται τα πιστοποιητικά LanguageCert ESOL:

  • Universidad del País Vasco