Γλώσσα:

Διεθνείς αναγνωρίσεις - Πιστοποιήσεις LanguageCert International ESOL

Η LanguageCert έχει αναγνωριστεί ως Οργανισμός Πιστοποίησης, με τις πιστοποιήσεις της LanguageCert International ESOL να είναι ελεγχόμενες από τις αρμόδιες επίσημες αρχές στις παρακάτω χώρες:

Αγγλία - Ofqual 

Η LanguageCert έχει αναγνωριστεί από το The Office of Qualifications and Examinations Regulation (Ofqual) ως Οργανισμός Πιστοποίησης που προσφέρει πιστοποιήσεις International ESOL (English for Speakers of Other Languages).

Οι πιστοποιήσεις LanguageCert International ESOL (Επίπεδα A1-C2) ελέγχονται από τον Ofqual στον θεματικό τομέα «Γλώσσες, λογοτεχνία και πολιτισμός των Βρετανικών Νήσων».

Οι πιστοποιήσεις εντάσσονται στο Πλαίσιο των Ελεγχόμενων Πιστοποιήσεων (Regulated Qualifications Framework) (RQF) από Entry Level 1 έως 3 και Level 1 έως 3, τα οποία είναι εναρμονισμένα με το ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (Framework for Higher Education Qualifications). Επιπλέον, είναι εναρμονισμένες με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (European Qualifications Framework), καθιστώντας της αντιστοίχιση σημαντική για όσους αναζητούν εργασία ή για εργοδότες που αναζητούν εργαζόμενους από άλλες χώρες της Ευρώπης. Υπάρχει επίσης απευθείας αντιστοιχία με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR) από το επίπεδο A1 έως το επίπεδο C2.

Οι πιστοποιήσεις LanguageCert International ESOL αποτελούν:

 • Έγκυρο αποδεικτικό γλωσσικής ικανότητας στην αγγλική γλώσσα για τους εργοδότες στο Ηνωμένο Βασίλειο
 • Προαπαιτούμενο για την απόκτηση πιστοποιήσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου η απόδειξη της γλωσσικής ικανότητας στην αγγλική γλώσσα είναι απαραίτητη
 • Αποδεικτικό της γλωσσικής ικανότητας στην αγγλική γλώσσα για σπουδές σε βρετανικό ή διεθνές πανεπιστημιακό ίδρυμα*

* Οι απαιτήσεις κάθε πανεπιστημίου σχετικά με τη γλωσσική ικανότητα μπορεί να διαφέρουν. Οι κάτοχοι πιστοποιητικών πρέπει να απευθύνονται στο πανεπιστήμιο που τους ενδιαφέρει για συγκεκριμένες πληροφορίες.

Ουαλία

Η LanguageCert έχει αναγνωριστεί από το Qualifications Wales ως Οργανισμός Πιστοποίησης που προσφέρει πιστοποιήσεις International ESOL (English for Speakers of Other Languages).

UCAS 

Το LanguageCert είναι διαθέσιμο στη λίστα UCAS. Το UCAS είναι ένα ασφαλές διαδικτυακό σύστημα που επιτρέπει στους φοιτητές να υποβάλουν αίτηση για προπτυχιακά μαθήματα πλήρους ή μερικής απασχόλησης για νοσηλευτική και μαιευτική, σε πανεπιστήμια και κολέγια στο Ηνωμένο Βασίλειο.

To LanguageCert περιλαμβάνεται στην λίστα του UCAS (ορατό σε αιτούντες που έχουν προφίλ UCAS) και μπορεί να επιλεχθεί ως μέρος της διαδικασίας αίτησής τους, ως κατάλληλη απόδειξη των δεξιοτήτων αγγλικής γλώσσας για τα ακόλουθα προσόντα

 •  LanguageCert Level 3 Certificate in ESOL International (Listening, Reading, Writing) (Mastery C2)

 LanguageCert Level 3 Certificate in ESOL International (Speaking) (Mastery C2)

Οι πιστοποιήσεις LanguageCert γίνονται αποδεκτές από τους εξής οργανισμούς:

Αναγνωρισμένες πιστοποιήσεις

Οι Γραπτές Εξετάσεις LanguageCert International ESOL (ενότητες Listening, Reading, Writing), αλλά και οι Προφορικές (ενότητα Speaking), περιλαμβάνονται επισήμως στον κατάλογο των αναγνωρισμένων πιστοποιήσεων από τις αρμόδιες επίσημες αρχές στις παρακάτω χώρες:

Αυστραλία

 • Melbourne International Graduate College

Αυστρία

 • University of Vienna LL.M. International Legal Studies (International Public Law)

Βιετνάμ

Οι πιστοποιήσεις LanguageCert γίνονται αποδεκτές από τους εξής οργανισμούς:

 • Lào Cai College
 • Lào Cai Department of Education & Training (DoET)

Βέλγιο

Γαλλία

 •  CentraleSupélec (CS), The Erasmus Mundus Joint Master Degree Programme in Big Data Management and Analytics (BDMA)
Γερμανία

 Ελβετία

Ελλάδα

Οι πιστοποιήσεις LanguageCert International ESOL είναι αναγνωρισμένες από το ΑΣΕΠ (Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού) στα επίπεδα Β1, Β2, C1 και C2.

Τα πιστοποιητικά αποτελούν έγκυρο αποδεικτικό ικανότητας στην αγγλική γλώσσα, προαπαιτούμενη δεξιότητα για την πρόσβαση σε ευκαιρίες απασχόλησης στο Δημόσιο Τομέα. Γίνονται επίσης δεκτά για την εγγραφή σε προγράμματα των Κρατικών Πανεπιστημίων και Ανώτερων Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της χώρας, καθώς και για πρόσληψη στον ιδιωτικό τομέα. Ωστόσο, συνίσταται στους κατόχους πιστοποιητικών να επιβεβαιώνουν την αναγνώριση με τον αντίστοιχο φορέα.

Οι πιστοποιήσεις LanguageCert γίνονται αποδεκτές από τους εξής οργανισμούς:

Ιρλανδία

 • Academy for International Science & Research
 • Royal College of Surgeons in Ireland
 • Dun Laoghaire Institute of Art, Design and Technology

Ισπανία

Οι πιστοποιήσεις LanguageCert International ESOL αποτελούν την ιδανική επιλογή για μαθητές που χρειάζεται να αποδείξουν ότι διαθέτουν το κατάλληλο επίπεδο γλωσσικής ικανότητας στα αγγλικά για την εισαγωγή τους στο πανεπιστήμιο της επιλογής τους.

Οι πιστοποιήσεις αναγνωρίζονται από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια της Ισπανίας. Οι κάτοχοι των πιστοποιητικών θα πρέπει να επικοινωνήσουν με το εκάστοτε Πανεπιστήμιο ή σχολή που τους αφορά για συγκεκριμένες πληροφορίες, καθώς ισχύουν διαφορετικές προϋποθέσεις για τον εκάστοτε φορέα.

Οι πιστοποιήσεις LanguageCert International ESOL αναγνωρίζονται από τους εξής φορείς:

 • ACLES (Σύνδεσμος Κέντρων Ξένων Γλωσσών Ανώτερης Παιδείας) στα επίπεδα A2, Β1, Β2, C1 and C2.
 • CRUE Universidades Españolas (Συνέδριο Καγκελαρίων Ισπανικών Πανεπιστημίων) ως έγκυρες πιστοποιήσεις γλωσσικής ικανότητας στα αγγλικά στα επίπεδα A1, A2, B1, B2, C1, and C2.

Οι καθηγητές που χρειάζονται να αποδείξουν τη γλωσσική τους ικανότητα και στις τέσσερις δεξιότητες (Listening, Reading, Writing, Speaking) στην αγγλική γλώσσα, ώστε να προσληφθούν σε δημόσια σχολεία στην Ισπανία, μπορούν να βασίζονται στις πιστοποιήσεις LanguageCert, εφόσον κατέχουν και τα δύο πιστοποιητικά LanguageCert International ESOL Γραπτών και Προφορικών εξετάσεων του ίδιου επιπέδου.

Δείτε παρακάτω τις περιοχές της Ισπανίας στις οποίες αναγνωρίζονται οι πιστοποιήσεις LanguageCert International ESOL:

Αλικάντε

Οι πιστοποιήσεις LanguageCert γίνονται αποδεκτές από τους εξής οργανισμούς:

 • Universidad de Alicante

Ανδαλουσία

Τα Πιστοποιητικά LanguageCert International ESOL στα επίπεδα B2, C1 και C2 αναγνωρίζονται από το Junta de Andalucía:

Οι πιστοποιήσεις LanguageCert γίνονται αποδεκτές από τους εξής οργανισμούς:

Αραγονία
 
Τα πιστοποιητικά LanguageCert International ESOL για τα επίπεδα A1, A2, B1, B2, C1 and C2 αναγνωρίζονται από το Υπουργείο Εκπαίδευσης, Πολιτισμού και Αθλημάτων της Αραγoνίας.

Εξτρεμαδούρα

Τα πιστοποιητικά LanguageCert International ESOL για τα επίπεδα B2, C1 and C2 αναγνωρίζονται από την τοπική κυβέρνηση της Εξτρεμαδούρας,
Υπουργείο Εκπαίδευσης και Εργασίας.
Οι πιστοποιήσεις LanguageCert γίνονται αποδεκτές από τους εξής οργανισμούς:

Οι πιστοποιήσεις LanguageCert γίνονται αποδεκτές από τους εξής οργανισμούς:

Λα Ριόχα

Οι πιστοποιήσεις LanguageCert γίνονται αποδεκτές από τους εξής οργανισμούς:

 • Universidade de La Rioje
 • Universidade Internacional de La Rioje

Μαδρίτη

Οι πιστοποιήσεις LanguageCert γίνονται αποδεκτές από τους εξής οργανισμούς:

Ναβάρα

Τα πιστοποιητικά LanguageCert International ESOL για τα επίπεδα B1, B2, C1 and C2 αναγνωρίζονται από το Τμήμα Παιδείας της Κυβέρνησης της Ναβάρας.

Οι πιστοποιήσεις LanguageCert γίνονται αποδεκτές από τους εξής οργανισμούς:

Χώρα των Βάσκων

Οι πιστοποιήσεις LanguageCert International ESOL συμπεριλαμβάνονται επισήμως στη λίστα των αναγνωρισμένων εξετάσεων από το Υπουργείο Εκπαίδευσης της Αυτόνομης Κοινότητας της Χώρας των Βάσκων στα επίπεδα B2, C1 και C2.

Οι κάτοχοι πιστοποιητικών των Γραπτών και Προφορικών εξετάσεων LanguageCert International ESOL επιπέδων B2, C1 και C2 μπορούν να διδάξουν μαθήματα στην αγγλική γλώσσα σε κρατικά σχολεία της Χώρας των Βάσκων.

Οι πιστοποιήσεις LanguageCert γίνονται αποδεκτές από τους εξής οργανισμούς:

 • Universidad del País Vasco

Βαλένθια

Οι πιστοποιήσεις LanguageCert γίνονται αποδεκτές από τους εξής οργανισμούς:

Καστίγια-Λα Μάντσα

Οι πιστοποιήσεις LanguageCert γίνονται αποδεκτές από τους εξής οργανισμούς:

Καστίλλη και Λεόν

Οι πιστοποιήσεις LanguageCert γίνονται αποδεκτές από τους εξής οργανισμούς:

 • Universidad de Valladolid

Καταλονία

Τα πιστοποιητικά LanguageCert International ESOL για τα επίπεδα B1, B2, C1 and C2 αναγνωρίζονται από την τοπική κυβέρνηση της Καταλονίας.

Οι πιστοποιήσεις LanguageCert γίνονται αποδεκτές από τους εξής οργανισμούς:

Ιταλία

Οι πιστοποιήσεις LanguageCert International ESOL είναι αναγνωρισμένες από το Υπουργείο Παιδείας της Ιταλίας.

Το επίπεδο B2 - "Communicator" των πιστοποιήσεων είναι αποδεκτό για υποτροφίες PON.

Οι πιστοποιήσεις LanguageCert γίνονται αποδεκτές από τους εξής οργανισμούς:

Καναδάς

 • Coast Mountain College

Κίνα

 • Century College, Beijing University of Posts and Telecommunications
 • China University of Petroleum (East China)
 • China University of Petroleum-Beijing
 • College of Distance Learning and Continuing Education, Beijing
 • Jiaotong University
 • College of International Education, Capital Normal University
 • College of International Programs, Guangdong University of Finance 
 • Concord University College, Fujian Normal University
 • Continuing Education College, University of Jinan
 • East China Normal University
 • Entrepreneurship management & training school, Beihang University
 • International Business College, South China Normal University
 • International College of Xiamen University
 • International Education College, Shanghai Lixin University of Accounting and Finance
 • International Education College, Xi'an Kedagaoxin University
 • International Education College, Xinjiang Agricultural University
 • International Exchange College, Inner Mongolia Normal University
 • International School, Guangdong University of Finance & Economics
 • Mingde College of Northwestern Poly-technical University
  Ningxia University
 • School of Continuing Education, Beijing International Studies University
 • School of Continuing Education, Nanjing University of Aeronautics and Astronautics
 • School of Foreign Languages, Guizhou Normal University
 • School of Foreign Studies, Central University of Finance and Economics
 • School of Humanities and Social Sciences, Beijing Institute of Technology
 • School of International Education, Ocean University of China
 • School of International Education, Wuhan University of Technology
 • School of Overseas Education, Sichuan University
 • Shanghai University of Finance & Economics
 • SQA AD Centre, Fujian Jianxia University
 • University of International Business and Economics
 • University of Electronic Science and Technology of China
 • Xianda College of Economics & Humanities, Shanghai International Studies University

Λετονία

Τα Πιστοποιητικά LanguageCert International ESOL αναγνωρίζονται στη Λετονία από το Υπουργείο Παιδείας και Επιστημών, στα επίπεδα B1, B2, C1 και C2. Οι εξετάσεις γίνονται δεκτές ως αντικατάσταση της Λετονικής Κεντρικής Εξέτασης Ξένων Γλωσσών στο Πρόγραμμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, υπό την προϋπόθεση ότι οι μαθητές κατέχουν πιστοποιητικό σε επίπεδο Β1 ή παραπάνω.

Λιθουανία

Στην Λιθουανία τα πιστοποιητικά LanguageCert International ESOL στα επίπεδα B1, B2, C1 και C2 αναγνωρίζονται από το Υπουργείο Εκπαίδευσης, Επιστήμης και Αθλητισμού.
Οι εξετάσεις μπορούν να αντικαταστήσουν και να γίνουν αποδεκτές ως ισότιμες της κρατικής εξέτασης Maturity Examination of English με την προϋπόθεση οι φοιτητές να είναι κάτοχοι πιστοποιητικού τουλάχιστον επιπέδου Β1.

Οι πιστοποιήσεις LanguageCert γίνονται αποδεκτές από τους εξής οργανισμούς:


Νέα Ζηλανδία

Οι πιστοποιήσεις LanguageCert International ESOL συμπεριλαμβάνονται επισήμως  στη λίστα των αναγνωρισμένων εξετάσεων από την Αρχή Πιστοποιήσεων της Νέας Ζηλανδίας (NZQA), στα επίπεδα B1, B2, C1 και C2.

Από τις 22 Αυγούστου 2018, έχει οριστεί από την NZQA ότι όλοι οι μη-πανεπιστημιακοί πάροχοι πρέπει να χρησιμοποιούν ένα εγκεκριμένο από την NZQA διεθνές τεστ αγγλικής γλώσσας για να αξιολογήσει την γλωσσική επάρκεια των υποψηφίων. Οι πιστοποιήσεις LanguageCert International ESOL παραμένουν στον κατάλογο που έχει εγκριθεί από την NZQA και ο πλήρης κατάλογος των αλλαγών έχει δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της NZQA.

Η αναγνώριση από την NZQA σημαίνει ότι οι πιστοποιήσεις LanguageCert πληρούν τις προϋποθέσεις εισαγωγής στα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Νέας Ζηλανδίας. Κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα στη Νέα Ζηλανδία θέτει ελάχιστες προϋποθέσεις πιστοποίησης, σύμφωνα με τις οποίες τα πιστοποιητικά επιπέδου C1 της LanguageCert πληρούν τις (ελάχιστες) προϋποθέσεις για προπτυχιακά προγράμματα, ενώ τα πιστοποιητικά επιπέδου C1 με High Pass ή C2 πληρούν τις προϋποθέσεις για μεταπτυχιακά προγράμματα (Bachelor Honours, Master και Διδακτορικό). Τα πιστοποιητικά επιπέδων B1 και B2 της LanguageCert γίνονται επίσης δεκτά για εισαγωγή σε προγράμματα απόκτησης Πιστοποιητικών και Διπλωμάτων κατώτερων επιπέδων στο εκπαιδευτικό σύστημα της Νέας Ζηλανδίας.

 

Γαλικία

Ολλανδία

 • Technische Universiteit Eindhoven (TU/e), The Erasmus Mundus Joint Master Degree Programme in Big Data Management and Analytics (BDMA)

Ουγγαρία

Οι εξετάσεις LanguageCert International ESOL, προκειμένου να εμπίπτουν στις ρυθμιστικές απαιτήσεις της Ουγγαρίας, έχουν καθοριστεί με τον εξής τρόπο:

Γραπτή Εξέταση Προφορική Εξέταση
Reading Listening
Writing Speaking

Οι Γραπτές και Προφορικές εξετάσεις LanguageCert International ESOL αναγνωρίζονται από το Επιμελητήριο Διαπίστευσης Εξετάσεων Ξένων Γλωσσών της Ουγγαρίας για τα επίπεδα B1 έως C1 και καλύπτουν τις γλωσσικές προϋποθέσεις για:

 • πρόσθετα μόρια για την εισαγωγή σε ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα
 • αποφοίτηση από προπτυχιακές σπουδές σε κολλέγια και πανεπιστήμια
 • αποφοίτηση από εξειδικευμένα επαγγελματικά εκπαιδευτικά προγράμματα
 • επιπρόσθετο επίδομα γλωσσομάθειας για τη μισθοδοσία δημόσιων υπαλλήλων

Το επίπεδο της απαιτούμενης αναγνώρισης εξαρτάται από της απαιτήσεις που ορίζει το εκάστοτε εκπαιδευτικό ή κρατικό ίδρυμα.

Το Επιμελητήριο Διαπίστευσης Εξετάσεων Ξένων Γλωσσών είναι τμήμα του Υπουργείου Παιδείας και ευθύνεται για τη διαπίστευση εξετάσεων ξένων γλωσσών στη χώρα.

Γι πληροφορίες,επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.languagecert.hu

Οι πιστοποιήσεις LanguageCert γίνονται αποδεκτές από τους εξής οργανισμούς: 

 • Andrássy University Budapest
 • Budapest Business School
 • Budapest Contemporary Dance Academy
 • Budapest Metropolitan University
 • Budapest University of Technology and Economics
 • Corvinus University
 • Dennis Gabor College
 • Edutus University
 • Eötvös Loránd University
 • Eszterhézy Károly University
 • Gál Ferenc College
 • Hungarian Dance Academy
 • IBS - International Business School
 • John Wesley Theological College
 • Kodolányi János University
 • Milton Friedman University
 • Neumann János University
 • Pannon University
 • Pázmány Péter Catholic University
 • Semmelweis Medical University
 • Széchenyi István University
 • Szent István University
 • The Hungarian University of Fine Arts
 • Tomori Pál College
 • University of Debrecen
 • University of Dunaújváros
 • University of Kaposvár
 • University of Nyiregyhaza
 • University of Óbuda
 • University of Pécs
 • University of Sopron
 • University of Szeged
 • Veszprém College of Theology
 • Wekerle Sándor Business College
Ουζουμπεκιστάν
Πολωνία
Πορτογαλία
 • LICSST – Lisbon International College of Social Sciences & Technology
 • The Lisbon MBA: International MBA
Ρουμανία

Τα πιστοποιητικά LanguageCert International ESOL βρίσκονται στον επίσημο κατάλογο των εξετάσεων που αναγνωρίζονται από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Επιστημονικής Έρευνας της Ρουμανίας, το οποίο είναι υπεύθυνο για την πιστοποίηση των προσόντων ξένων γλωσσών στη Ρουμανία, στα επίπεδα Β1, Β2, C1 και C2.

Οι πιστοποιήσεις LanguageCert γίνονται αποδεκτές από τους εξής οργανισμούς:

 •  Asociatia Repere – Filiala Bacau AFJ
 •  Babes - Boylai University
 •  Spiru Haret University
 •  University of Medicine and Pharmacy "Grigore T. Popa"
Ρωσία
 • Russian Foreign Trade Academy

Ταϊλάνδη

Τα πιστοποιητικά Languagecert International International ESOL αναγνωρίζονται από το Γραφείο της Επιτροπής Βασικής Παιδείας του Υπουργείου Παιδείας.

Οι εξετάσεις LanguageCert International ESOL μπορούν να χρησιμοποιηθούν από όλα τα κρατικά σχολεία από τους βαθμούς 1 έως 12 που ακολουθούν το κρατικό πρόγραμμα σπουδών του «Γενικού Προγράμματος Αγγλικών» (GEP), του «Εντατικού Αγγλικού Προγράμματος» (IEP) και του «Διεθνούς Προγράμματος» (IP).
Όλοι οι μαθητές πρέπει να επιτύχουν ένα ελάχιστο επίπεδο επάρκειας στην Αγγλική Γλώσσα βάσει του του προγράμματος σπουδών τους, όπως περιγράφεται στις Οδηγίες Διοίκησης Διδασκαλία Αγγλικής Γλώσσας του Γραφείου Επιτροπής Βασικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας.

Αναγνωρισμένες εξετάσεις LanguageCert:
LanguageCert International ESOL A2 – C1

Οι πιστοποιήσεις LanguageCert γίνονται αποδεκτές από τους εξής οργανισμούς:
 • DSS International Language Services Company Ltd.

Τσεχία

Οι πιστοποιήσεις LanguageCert International ESOL είναι αναγνωρισμένες από το Υπουργείο Παιδείας της Τσεχίας και περιλαμβάνονται στη νέα λίστα των ΕΝΙΑΙΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ στα επίπεδα A1, A2, Β1, Β2, C1 και C2.
Οι εξετάσεις συμπεριλαμβάνονται στη νέα λίστα MMT «MATURITA» και δικαιούνται να αντικαταστήσουν το ονομαζόμενο «προαιρετικό τμήμα» των τελικών εξετάσεων (Maturita) στην αγγλική γλώσσα.

Οι πιστοποιήσεις LanguageCert International ESOL αποτελούν έγκυρο αποδεικτικό γλωσσικής ικανότητας στα αγγλικά για απασχόληση στο δημόσιο/κρατικό τομέα. Το απαιτούμενο επίπεδο πιστοποίησης εξαρτάται από την εκάστοτε θέση.

Οι πιστοποιήσεις αναγνωρίζονται από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια της Τσεχίας. Οι κάτοχοι των πιστοποιητικών πρέπει να απευθύνονται στο πανεπιστήμιο ή σχολή της επιλογής τους για περισσότερες πληροφορίες, καθώς ισχύουν διαφορετικές προϋποθέσεις αναγνώρισης ανά περίπτωση.

Οι πιστοποιήσεις LanguageCert γίνονται αποδεκτές από τους εξής οργανισμούς: