Γλώσσα:
Αρχική Breadcrumb Separator Image Ισπανικά Breadcrumb Separator Image Σχετικά με το LanguageCert USAL esPro

Σχετικά με το LanguageCert USAL esPro

Το τμήμα Cursos Internacionales του Πανεπιστημίου της Σαλαμάνκα (Universidad de Salamanca) συνεργάζεται με την LanguageCert για τη διεξαγωγή εξετάσεων ισπανικής γλώσσας για επαγγελματίες σε όλο τον κόσμο.

Οι δύο αυτοί οργανισμοί ένωσαν τις δυνάμεις τους για να συνεχίσουν να προσφέρουν τις εξετάσεις ισπανικών BULATS (Business Language Testing Service) με τη νέα ονομασία LanguageCert USAL esPro. Οι εξετάσεις εξακολουθούν να αναπτύσσονται από το Cursos Internacionales de la Universidad de Salamanca, διεξάγονται όμως μέσω μιας νέας ηλεκτρονικής πλατφόρμας που διατίθεται από τη μητρική εταιρία της LanguageCert, την PeopleCert.

Οι εξετάσεις LanguageCert USAL esPro έχουν σχεδιαστεί και συμμορφώνονται με τα πλέον αυστηρά πρότυπα ποιότητας και αξιοπιστίας, και είναι πλήρως εναρμονισμένες με το CEFR. Σκοπός τους είναι να αξιολογήσουν το επίπεδο γλωσσικών δεξιοτήτων των υποψηφίων που χρησιμοποιούν τα ισπανικά σε επαγγελματικό πλαίσιο. 

 

Εξετάσεις LanguageCert USAL esPro

Το LanguageCert USAL esPro αποτελείται από τις εξής τρεις εξετάσεις, οι οποίες αξιολογούν και τις τέσσερις γλωσσικές δεξιότητες:

 • LanguageCert USAL esPro Listening & Reading (κατανόηση προφορικού και γραπτού λόγου) – σε έντυπη (Paper-based) και ηλεκτρονική (Computer-based) μορφή
 • LanguageCert USAL esPro Writing (παραγωγή γραπτού λόγου) – σε έντυπη μορφή (Paper-based)
 • LanguageCert USAL esPro Speaking (παραγωγή προφορικού λόγου) – σε έντυπη μορφή (Paper-based)

Οι υποψήφιοι μπορούν να δώσουν τις εξετάσεις σε οποιονδήποτε συνδυασμό ώστε να ικανοποιούνται οι ιδιαίτερες ανάγκες τους. Οι εξετάσεις περιλαμβάνουν μια σειρά ασκήσεων που αξιολογούν την ικανότητα των υποψηφίων να χρησιμοποιούν την ισπανική γλώσσα με τέτοιο τρόπο, ώστε να εξασφαλίζεται η αποτελεσματική επικοινωνία σε διάφορες περιστάσεις.

Εξετάσεις σε έντυπη μορφή (Paper-based): Όλοι οι υποψήφιοι δίνουν την ίδια εξέταση, ανεξάρτητα από τη γλωσσική τους ικανότητα, και λαμβάνουν ένα πιστοποιητικό από το επίπεδο A1 έως το C2, ανάλογα με την επίδοσή τους.

Εξετάσεις σε ηλεκτρονική μορφή (Computer-based): Οι ερωτήσεις προσαρμόζονται στο επίπεδο του κάθε υποψηφίου, ο οποίος λαμβάνει ένα πιστοποιητικό από το επίπεδο A1 έως το C2, ανάλογα με την επίδοσή του.

Λήψη φυλλαδίου για τις εξετάσεις LanguageCert USAL esPro (στα αγγλικά)

Λήψη φυλλαδίου για τις εξετάσεις LanguageCert USAL esPro (στα ισπανικά)

 

Σε ποιους απευθύνονται οι εξετάσεις LanguageCert USAL esPro;

 • Άτομα σε όλο τον κόσμο που για επαγγελματικούς λόγους επιθυμούν να πιστοποιήσουν τις γνώσεις τους στα ισπανικά, χωρίς να αποτελούν τη μητρική τους γλώσσα
 • Άτομα που χρειάζονται απόδειξη των γνώσεων τους στην ισπανική γλώσσα, ώστε να τη χρησιμοποιούν στην καθημερινότητα τους ή σε επαγγελματικές περιστάσεις
 • Άτομα που παρακολουθούν μαθήματα business στα ισπανικά, όπου η απόδειξη των γνώσεων τους στην ισπανική γλώσσα είναι απαραίτητη
 • Άτομα που χρειάζονται πιστοποίηση των γνώσεων τους στην ισπανική γλώσσα από έναν ανεξάρτητο, αναγνωρισμένο φορέα, ώστε να παρακολουθήσουν προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών.

 

Σε τι διαφέρουν οι εξετάσεις LanguageCert USAL esPro;

 • Στου υποψήφιους απονέμεται ένας βαθμός μεταξύ 0 και 100, και δεν υπάρχει «Pass» ή «Fail». Οι υποψήφιοι με βαθμό από 10 και πάνω λαμβάνουν ένα πιστοποιητικό που αντιστοιχίζεται με τα επίπεδα του CEFR (μεταξύ Α1 και C2) ανάλογα με την επίδοσή τους.
  Πληροφορίες σχετικά με τα επίπεδα CEFR μπορείτε να βρείτε 
  εδώ.
 • Όλοι οι υποψήφιοι λαμβάνουν ηλεκτρονικά το Δελτίο Επίδοσής τους (Test Report) με τις επιμέρους βαθμολογίες τους για κάθε γλωσσική δεξιότητα στην οποία εξετάστηκαν.
 • Οι εξετάσεις είναι φιλικές προς τους υποψηφίους και απαιτούν ελάχιστη ειδική προετοιμασία.
 • H εξέταση LanguageCert USAL esPro Listening & Reading (κατανόηση προφορικού και γραπτού λόγου) είναι διαθέσιμη τόσο σε έντυπη (Paper-based), όσο και σε ηλεκτρονική μορφή (Computer-based).
 • Η εξέταση σε ηλεκτρονική μορφή προσαρμόζεται στο επίπεδο του εξεταζόμενου (Adaptive ⃰ ) και γίνεται μέσω υπολογιστή.
 • Οι εξετάσεις δεν απαιτούν προηγούμενη εργασιακή εμπειρία.

Κάντε κλικ εδώ για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα πλεονεκτήματα που σας προσφέρουν οι εξετάσεις LanguageCert USAL esPro.

*Οι ερωτήσεις της εξέτασης επιλέγονται αυτόματα από τον υπολογιστή, με βάση τις σωστές ή τις λάθος απαντήσεις του υποψηφίου. Με άλλα λόγια, οι ερωτήσεις γίνονται σταδιακά πιο εύκολες ή πιο δύσκολες, καθώς προσαρμόζονται στις δεξιότητες του κάθε υποψηφίου.