Γλώσσα:
Αρχική Breadcrumb Separator Image Ισπανικά Breadcrumb Separator Image Λήψη υλικού προετοιμασίας

Λήψη υλικού προετοιμασίας

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε Τεστ Πρακτικής Εξάσκησης για καθεμία από τις εξετάσεις LanguageCert USAL esPro:

 

Εξετάσεις LanguageCert USAL esPro

Listening και Reading (κατανόηση προφορικού και γραπτού λόγου)

Writing (παραγωγή γραπτού λόγου)

Speaking (παραγωγή προφορικού λόγου)

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με κάθε εξέταση LanguageCert USAL esPro: