Γλώσσα:
Αρχική Breadcrumb Separator Image Τουρκικά Breadcrumb Separator Image LanguageCert AÜ TÖMER TürkYet

Σχετικά με το LanguageCert Ankara Üniversitesi TÖMER TürkYet

Το Ankara Üniversitesi TÖMER (πανεπιστήμιο της Άγκυρας), συνεργάζεται με τη LanguageCert για τη διεξαγωγή εξετάσεων τουρκικής γλώσσας σε όλο τον κόσμο.

Οι δύο αυτοί οργανισμοί ένωσαν τις δυνάμεις τους για να προσφέρουν τις εξετάσεις τουρκικών με την ονομασία LanguageCert AÜ TÖMER TürkYet. Οι εξετάσεις αναπτύσσονται από το Ankara Üniversitesi TÖMER, διεξάγονται όμως από τη LanguageCert.

Οι εξετάσεις LanguageCert AÜ TÖMER TürkYet έχουν σχεδιαστεί και συμμορφώνονται με τα πλέον αυστηρά πρότυπα ποιότητας και αξιοπιστίας, και είναι πλήρως εναρμονισμένες με το CEFR. Σκοπός τους είναι να αξιολογήσουν το επίπεδο γλωσσικών δεξιοτήτων των υποψηφίων που χρησιμοποιούν τα τουρκικά στην καθημερινή τους ζωή ή σε επαγγελματικό πλαίσιο.

 

Εξετάσεις LanguageCert AÜ TÖMER TürkYet


Οι ακόλουθες δύο εξετάσεις προσφέρονται σε κάθε επίπεδο, από A1 έως Γ2, για να καλύψουν και τις τέσσερις γλωσσικές δεξιότητες:

Γραπτή Εξέταση

Επίπεδο CEFR

 • Listening (Κατανόηση προφορικού λόγου)
 • Reading (Κατανόηση γραπτού λόγου)
 • Writing (Παραγωγή γραπτού λόγου)

A1
A2
B1
B2
C1
C2

Προφορική Εξέταση

 • Speaking (Παραγωγή προφορικού λόγου)
 

Οι Γραπτές και Προφορικές εξετάσεις είναι ανεξάρτητες η μία από την άλλη για τη διευκόλυνση των υποψηφίων, οι οποίοι μπορούν να τις δώσουν ξεχωριστά, ώστε να εστιάσουν την προετοιμασία τους σε μία μόνο εξέταση προτού υποβληθούν στην επόμενη.

Σε ποιους απευθύνονται οι πιστοποιήσεις LanguageCert AÜ TÖMER TürkYet;

 • Άτομα σε όλο τον κόσμο που δεν έχουν ως μητρική τους την τουρκική γλώσσα και τα οποία επιθυμούν να πιστοποιήσουν τις γνώσεις τους στα τουρκικά για σπουδές ή για επαγγελματικούς λόγους.
 • Μαθητές που χρειάζονται Δίπλωμα επιπέδου Γ1 ώστε να φοιτήσουν σε πανεπιστήμια στην Τουρκία.
 • Μαθητές που επιθυμούν να φοιτήσουν σε εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Τουρκία ή γενικά το εξωτερικό, όπου είναι απαραίτητη η απόδειξη της γνώσης τους στην τουρκική γλώσσα.
 • Άτομα που χρειάζονται απόδειξη των γνώσεων τους στην τουρκική γλώσσα, ώστε να τη χρησιμοποιούν στην καθημερινότητα τους ή σε επαγγελματικές περιστάσεις.
 • Άτομα που παρακολουθούν μαθήματα τουρκικής γλώσσας για κάποιο διάστημα και πρέπει να υποβληθούν σε μια σειρά βαθμολογημένων εξετάσεων, για να πιστοποιήσουν την βελτίωση των γλωσσικών τους ικανοτήτων.


Σε τι διαφέρουν οι πιστοποιήσεις LanguageCert AÜ TÖMER TürkYet;

 • Ξεχωριστές Γραπτές και Προφορικές Εξετάσεις, που οδηγούν σε διαφορετικά πιστοποιητικά. Οι υποψήφιοι μπορούν να δώσουν τις εξετάσεις μαζί ή ξεχωριστά προς διευκόλυνση τους, έχοντας τη δυνατότητα να προετοιμάσουν και να εξεταστούν για κάθε μία ξεχωριστά (ανά πάσα στιγμή), εστιάζοντας σε συγκεκριμένους τομείς δεξιοτήτων.
 • Εξετάσεις διαθέσιμες σε έντυπη μορφή (Paper-based).
 • Εξετάσεις φιλικές προς τους υποψηφίους και τους εκπαιδευτικούς, οι οποίες απαιτούν ελάχιστη ειδική προετοιμασία. Η μέση διάρκεια για τη Γραπτή Εξέταση είναι περίπου 3 ώρες (2 ώρες για το Listening και Reading, και 45 λεπτά για το Writing), ενώ για την Προφορική Εξέταση (Speaking) είναι 15 λεπτά.
 • Συχνές εξετάσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.
 • Όλοι οι υποψήφιοι λαμβάνουν ηλεκτρονικά το Δελτίο Επίδοσής τους (Test Report) με τη συνολική βαθμολογία τους.
 • Πιστοποιητικό (σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή) που αντιστοιχίζεται με τα επίπεδα του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς (CEFR) (από Α1 μέχρι Γ2),  απονέμεται στους επιτυχόντες, ανάλογα με την επίδοση τους. Πληροφορίες σχετικά με τα επίπεδα του CEFR μπορείτε να βρείτε εδώ.
 • Δίπλωμα για τα επίπεδα Γ1 και Γ2, που αποτελούν προϋπόθεση για την φοίτηση σε τουρκικά πανεπιστήμια, απονέμεται εφόσον οι υποψήφιοι επιτύχουν στις Γραπτές και Προφορικές εξετάσεις ίδιου επιπέδου. 
    
   

Κάντε κλικ εδώ για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα πλεονεκτήματα που σας προσφέρουν οι εξετάσεις LanguageCert AÜ TÖMER TürkYet.