Γλώσσα:
Αρχική Breadcrumb Separator Image Ισπανικά Breadcrumb Separator Image Εξετάσεις

Εξετάσεις LanguageCert USAL esPro

Οι πιστοποιήσεις LanguageCert USAL esPro αποτελούνται από τις εξής τρεις εξετάσεις, οι οποίες αξιολογούν και τις τέσσερις γλωσσικές δεξιότητες:

 • LanguageCert USAL esPro Listening & Reading (κατανόηση προφορικού και γραπτού λόγου) – σε έντυπη (Paper-based) και ηλεκτρονική (Computer-based) μορφή.
 • LanguageCert USAL esPro Writing (παραγωγή γραπτού λόγου) – σε έντυπη μορφή (Paper-based).
 • LanguageCert USAL esPro Speaking (παραγωγή προφορικού λόγου) – σε έντυπη μορφή (Paper-based).

 Οι υποψήφιοι μπορούν να δώσουν τις εξετάσεις σε οποιονδήποτε συνδυασμό ώστε να ικανοποιούνται οι ιδιαίτερες ανάγκες τους. Οι εξετάσεις περιλαμβάνουν μια σειρά ασκήσεων που αξιολογούν την ικανότητα των υποψηφίων να χρησιμοποιούν την ισπανική γλώσσα με τέτοιο τρόπο, ώστε να εξασφαλίζεται η αποτελεσματική επικοινωνία σε διάφορες περιστάσεις. 

Εξέταση

   Paper-Based version

   Computer-Based version

 Duration

 Structure

 Duration

 Structure

Listening
&
Reading

 Listening: 50'

 4 μέρη/ 50 ερωτήσεις

60 min

 18 ερωτήσεις

 Reading: 60'

 2 μέρη/ 60 ερωτήσεις

 30 - 32 ερωτήσεις

 Σύνολο: 110 min

 Σύνολο: 110 ερωτήσεις

 Σύνολο: 48 - 50 ερωτήσεις

 Writing

 45'

 2 μέρη

 

 Speaking

 Περίπου 15'

 3 μέρη


Εξετάσεις LanguageCert USAL esPro Listening & Reading

Οι εξετάσεις LanguageCert USAL esPro Listening & Reading αξιολογούν τις δεξιότητες των υποψηφίων στην κατανόηση προφορικού και γραπτού λόγου, αλλά και τις γνώσεις τους στη γραμματική και το λεξιλόγιο της ισπανικής γλώσσας.

Οι εξετάσεις περιλαμβάνουν τους ακόλουθους τύπους ασκήσεων:

 • Ασκήσεις πολλαπλών επιλογών: οι υποψήφιοι διαβάζουν ένα κείμενο ή ακούν μια ηχογράφηση και κατόπιν απαντούν σε ερωτήσεις. Κάθε ερώτηση έχει τρεις ή τέσσερις επιλογές απάντησης και μόνο μία είναι η σωστή.
 • Ασκήσεις συμπλήρωσης κενών: στους υποψήφιους δίνεται ένα κείμενο με κενά, από όπου λείπουν λέξεις ή φράσεις.
 • Ασκήσεις προτάσεων με κενά: στους υποψήφιους δίνονται μεμονωμένες προτάσεις, από τις οποίες λείπει μία λέξη. Συμπληρώνουν το κενό με τη σωστή λέξη μεταξύ τεσσάρων επιλογών.

Οι εξετάσεις LanguageCert USAL esPro Listening & Reading (κατανόηση προφορικού και γραπτού λόγου) είναι διαθέσιμες σε έντυπη (Paper-based) και ηλεκτρονική (Computer-based) μορφή.

 

Εξετάσεις LanguageCert USAL esPro Writing

Οι εξετάσεις LanguageCert USAL esPro Writing αξιολογούν τις δεξιότητες των υποψηφίων στην παραγωγή γραπτού λόγου, αλλά και τις γνώσεις τους στη γραμματική και το λεξιλόγιο της ισπανικής γλώσσας.

Οι εξετάσεις χωρίζονται σε δύο ενότητες:

 • Email: οι υποψήφιοι πρέπει να συντάξουν ένα σύντομο μήνυμα 50-60 λέξεων χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες που τους δίνονται. Είναι σημαντικό να καλυφθούν όλα τα σημεία που περιγράφονται στις οδηγίες.
 • Αναφορά ή γράμμα: οι υποψήφιοι πρέπει να καλύψουν όλα τα σημεία που περιγράφονται στις οδηγίες, αλλά αυτή τη φορά το κείμενο που θα συντάξουν πρέπει να είναι μεγαλύτερο (180-200 λέξεις) και γραμμένο με το κατάλληλο ύφος.

 

Εξετάσεις LanguageCert USAL esPro Speaking

Οι εξετάσεις LanguageCert USAL esPro Speaking αξιολογούν τις δεξιότητες των υποψηφίων στην παραγωγή προφορικού λόγου στην ισπανική γλώσσα σε επαγγελματικό περιβάλλον.

Οι εξετάσεις χωρίζονται σε τρεις ενότητες:

 • Συνέντευξη: οι υποψήφιοι πρέπει να είναι σε θέση να μιλήσουν για τον εαυτό τους, την εκπαίδευση, την εργασία, τις σπουδές, τα επαγγελματικά τους σχέδια και τα προσωπικά τους ενδιαφέροντα.
 • Παρουσίαση: οι υποψήφιοι πρέπει να κάνουν μια σύντομη παρουσίαση ενός θέματος σχετικού με τη δουλειά. Πρέπει να επιλέξουν ένα από τα τρία θέματα που θα τους δώσει ο εξεταστής και να μιλήσουν για αυτό επί 1 λεπτό.
 • Ανταλλαγή πληροφοριών και συζήτηση: οι υποψήφιοι πρέπει να λάβουν μέρος σε ένα παιχνίδι ρόλων μαζί με τον εξεταστή και στη συνέχεια να συμμετάσχουν σε μια συζήτηση με παρόμοιο θέμα.