Γλώσσα:

Επίπεδα

Τα επίπεδα των πιστοποιήσεων LanguageCert International ESOL αντιστοιχούν στα επίπεδα του CEFR;

Τα επίπεδα των πιστοποιήσεων LanguageCert International ESOL (Listening, Reading, Writing και Speaking) αντιστοιχούν στα επίπεδα του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR) ως εξής:

Επίπεδα CEFR

Τίτλοι CEFR

Τίτλοι LanguageCert

A1

Breakthrough

Preliminary

A2

Waystage

Access

B1

Threshold

Achiever

B2

Vantage

Communicator

C1

Effective Operational Proficiency

Expert

C2

Mastery

Mastery

 

Τι είναι το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR);

Το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR) αποτελεί μια κατευθυντήρια γραμμή που αναπτύχθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης και χρησιμοποιείται για να περιγράψει τα επιτεύγματα μαθητών ξένων γλωσσών. Περιλαμβάνει έξι επίπεδα αναφοράς (A1, A2, B1, B2, Γ1, Γ2), τα οποία είναι ευρέως αποδεκτά ως το ευρωπαϊκό αλλά και παγκόσμιο πρότυπο για την κατάταξη της γλωσσικής επάρκειας ενός ατόμου.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αντιστοίχιση των επιπέδων των  πιστοποιήσεων LanguageCert International ESOL θα βρείτε εδώ.

Πώς μπορώ να γνωρίζω σε ποιο επίπεδο βρίσκεται ένας μαθητής;
  • Ελέγχοντας τις ερωτήσεις των δειγμάτων των τεστ πρακτικής εξάσκησης, οι καθηγητές θα μπορούν να αξιολογήσουν εάν ένας μαθητής μπορεί να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις ενός συγκεκριμένου επιπέδου εξέτασης, μέσω μιας σύντομης συνέντευξης.
  • Διεξάγοντας το τεστ κατάταξης που είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα μας.
  • Ελέγχοντας τις διαφορές μεταξύ επιπέδων του CEFR.