Γλώσσα:

Εξετάσεις

Ποιο είναι το ελάχιστο/ ανώτατο όριο ηλικίας για τους υποψηφίους;

Δεν υπάρχει όριο ηλικίας. Για τους μικρότερους μαθητές (8 – 12 ετών) συνιστούμε  τις εξετάσεις LanguageCert Young Learners ESOL.

Πού και πότε διεξάγονται οι εξετάσεις;

Οι κεντρικές εξετάσεις LanguageCert International ESOL διεξάγονται 11 φορές το χρόνο στην Αθήνα και 4 φορές το χρόνο σε μεγάλες πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Ακόμη, οι εξετάσεις LanguageCert International ESOL μπορούν να διεξαχθούν και σε Εγκεκριμένα Εξεταστικά Κέντρα LanguageCert, ώστε οι υποψήφιοι να είναι σε θέση να προγραμματίσουν το πότε θα δώσουν με ευελιξία. Για να βρείτε το κοντινότερο σε εσάς Εξεταστικό Κέντρο, πατήστε εδώ ή επικοινωνήστε μαζί μας.

Ποιο είναι το κόστος της εξέτασης και ποιοι είναι οι τρόποι πληρωμής;

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το κόστος των εξετάσεων πατήστε εδώ.

Πόσο διαρκεί η εξέταση;

Η διάρκεια της κάθε εξέτασης εξαρτάται από το επίπεδο.

Επίπεδα

Γραπτές Εξετάσεις

Προφορικές Εξετάσεις

 

Listening

Reading – Writing

 

A1

20’

1 hr + 20’

6’

A2

20’

1 hr + 20’

9’

B1

30’

2 hrs + 10’

12’

B2

30’

2 hrs + 10’

13’

C1

30’

2 hrs + 40’

15’

C2

30’

2 hrs + 40’

17’

 

Μπορούν οι υποψήφιοι να δώσουν ξεχωριστά τις Γραπτές από τις Προφορικές εξετάσεις;

Οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα να δώσουν μαζί αλλά και ξεχωριστά τις Γραπτές και Προφορικές εξετάσεις ίδιου ή διαφορετικού επιπέδου, ανάλογα με το τι τους εξυπηρετεί (π.χ. οι υποψήφιοι μπορούν να δώσουν μόνο την Προφορική εξέταση, αν χρειάζονται απόδειξη των ικανοτήτων τους μόνο στον προφορικό λόγο για το εργασιακό τους περιβάλλον).

Η Προφορική Εξέταση διεξάγεται με έναν υποψήφιο ή ανά ζευγάρια;

Η Προφορική εξέταση διεξάγεται για κάθε υποψήφιο ξεχωριστά, ώστε να μην επηρεάζεται η απόδοσή του από τρίτους. Η Προσωπική συνέντευξη διεξάγεται από έναν Διαχειριστή Συνομιλίας (Interlocutor) της LanguageCert, ο οποίος δεν εξετάζει. Η αξιολόγηση του υποψηφίου γίνεται σε δεύτερο στάδιο από εγκεκριμένους Βαθμολογητές της LanguageCert.

Επιτρέπεται η χρήση λεξικού κατά τη διάρκεια της εξέτασης;

Δεν επιτρέπεται η χρήση λεξικών ή άλλων βοηθημάτων από τους υποψηφίους κατά τη διάρκεια των LanguageCert International ESOL εξετάσεων.