Γλώσσα:
Αρχική Breadcrumb Separator Image Συχνές Ερωτήσεις Breadcrumb Separator Image Εξετάσεις Αγγλικών Breadcrumb Separator Image Αποτελέσματα και Πιστοποιητικά

Αποτελέσματα και Πιστοποιητικά

Είναι αναγνωρισμένες οι πιστοποιήσεις LanguageCert International ESOL;

Για να βρείτε τις χώρες στις οποίες αναγνωρίζονται οι πιστοποιήσεις LanguageCert International ESOL πατήστε εδώ.

Πότε θα λάβουν οι υποψήφιοι τα αποτελέσματα των εξετάσεων LanguageCert International ESOL;
  • Εξετάσεις που διεξάγονται σε Εγκεκριμένα Εξεταστικά Κέντρα LanguageCert: τα αποτελέσματα είναι διαθέσιμα 10 ημέρες μετά την εξέταση.
  • Κεντρικές εξετάσεις: τα αποτελέσματα είναι διαθέσιμα 4-6 εβδομάδες μετά την εξέταση.
Πότε θα λάβουν οι υποψήφιοι τα πιστοποιητικά των εξετάσεων LanguageCert International ESOL;
  • Ηλεκτρονικά πιστοποιητικά (e-certificates): αποστέλλονται με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.
  • Πιστοποιητικά σε έντυπη μορφή: αποστέλλονται μία εβδομάδα μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.
Πώς ενημερώνονται οι υποψήφιοι για την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων;

Η LanguageCert ή το Εγκεκριμένο Εξεταστικό Κέντρο LanguageCert του κάθε υποψηφίου ανακοινώνει στον υποψήφιο τα αποτελέσματα του.

Τα πιστοποιητικά των εξετάσεων αποστέλλονται απευθείας στους υποψηφίους;

Τα πιστοποιητικά των εξετάσεων μπορούν να αποσταλούν είτε στον υποψήφιο είτε στο Εγκεκριμένο Εξεταστικό του Κέντρο LanguageCert.

Για πόσο καιρό διαρκεί η εγκυρότητα των πιστοποιητικών;

Τα πιστοποιητικά των εξετάσεων LanguageCert International ESOL είναι έγκυρα δια βίου. Συνίσταται στους υποψηφίους να απευθύνονται στο πανεπιστήμιο/στη σχολή της επιλογής τους για περισσότερες πληροφορίες.

Σε περίπτωση που το πιστοποιητικό μου έχει χαθεί, σε ποιόν μπορώ να απευθυνθώ;

Οι υποψήφιοι που έχουν χάσει το πιστοποιητικό τους θα πρέπει να απευθυνθούν στο Εξεταστικό Κέντρο όπου έδωσαν τις εξετάσεις ή στη LanguageCert.

Τι συμβαίνει στην περίπτωση που επιτύχω μόνο σε μία από τις δύο εξετάσεις;

Όλοι οι υποψήφιοι λαμβάνουν το πιστοποιητικό της εξέτασης στην οποία πέτυχαν.

Δωρεάν επανεξέταση προσφέρεται σε υποψήφιους που συμμετείχαν και στις δύο εξετάσεις (ΓραπτέςΠροφορικές) για το ίδιο επίπεδο, την ίδια εξεταστική περίοδο και πέτυχαν μόνο στη μία.

Πώς μπορεί να εξακριβωθεί η αυθεντικότητα του LanguageCert International ESOL πιστοποιητικού μου;

Για να εξακριβωθεί η αυθεντικότητα ενός LanguageCert International ESOL πιστοποιητικού, πατήστε εδώ.

Τι συμβαίνει σε περίπτωση που κάποιος έχει μόνο είτε το πιστοποιητικό των Γραπτών είτε το πιστοποιητικό των Προφορικών Εξετάσεων Αγγλικών City & Guilds;

Εάν είστε κάτοχος πιστοποιητικού City & Guilds, είτε των Γραπτών (IESOL) είτε των Προφορικών (ISESOL) εξετάσεων, θα πρέπει να γνωρίζετε πως το πιστοποιητικό σας δεν είναι έγκυρο. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να δώσετε και να επιτύχετε και στις δύο εξετάσεις LanguageCert International ESOL (Γραπτές – Προφορικές), ώστε να αναγνωρίζεται το πιστοποιητικό σας από το ΑΣΕΠ. Ο συνδυασμός ενός City & Guilds πιστοποιητικού με ένα LanguageCert International ESOL πιστοποιητικού δεν αναγνωρίζεται από το ΑΣΕΠ.