Γλώσσα:
Αρχική Breadcrumb Separator Image Τουρκικά Breadcrumb Separator Image LanguageCert AÜ TÖMER TürkYet and CEFR Levels

Πιστοποιήσεις LanguageCert AÜ TÖMER TürkYet και επίπεδα CEFR

Τα επίπεδα των πιστοποιήσεων LanguageCert AÜ TÖMER TürkYet (ενότητες Listening, Reading, Writing και Speaking) αντιστοιχούν στα επίπεδα του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR) ως εξής:

CEFR Levels

CEFR Titles

A1

Breakthrough

A2

Waystage

B1

Threshold

B2

Vantage

C1

Effective operational proficiency

C2

Mastery

Διαφορές μεταξύ επιπέδων

Α1

Ο υποψήφιος μπορεί να χρησιμοποιήσει καθημερινές εκφράσεις και πολύ βασικές προτάσεις για πρακτικές ανάγκες. Μπορεί να ρωτήσει και να απαντήσει ερωτήσεις που αφορούν προσωπικά στοιχεία, αλλά και να κατανοήσει μικρά κείμενα με θεματολογία που του είναι οικεία. Ακόμη, είναι ικανός να αποκομίσει πληροφορίες από σύμβολα και να γράψει απλές και μικρές προτάσεις.

Α2

Ο υποψήφιος μπορεί να κατανοήσει προτάσεις και εκφράσεις που χρησιμοποιούνται συχνά και να επικοινωνήσει ανταλλάσσοντας πληροφορίες. Έχει την ικανότητα να αποκομίζει πληροφορίες από μικρά κείμενα, πηγές με οικεία προς αυτόν θεματολογία, και σύμβολα, αλλά και να γράφει προτάσεις για να επικοινωνήσει για ένα συγκεκριμένο σκοπό.

Β1

Ο υποψήφιος μπορεί να κατανοήσει τα κύρια σημεία, αλλά και να αναφέρει πληροφορίες εκφράζοντας συναισθήματα και προσωπικές απόψεις σε οικεία θέματα. Έχει την ικανότητα να συμμετάσχει ενεργά σε μια συζήτηση με σκοπό την επιτυχημένη επικοινωνία, παράγοντας απλό λόγο, αλλά περιγράφοντας εμπειρίες, γεγονότα, όνειρα, ελπίδες και φιλοδοξίες.

Β2

Ο υποψήφιος είναι σε θέση να κατανοήσει τις κύριες ιδέες ενός σύνθετου κειμένου. Ακόμη, μπορεί να συνδιαλλαγεί με κάποια άνεση και αυθορμητισμό που καθιστούν δυνατή την επιτυχημένη επικοινωνία χωρίς να υπάρχει πρόβλημα κατανόησης από την άλλη πλευρά του συνομιλητή. Μπορεί να συμμετάσχει ενεργά σε μια συζήτηση τόσο πάνω σε γνωστή όσο και σε μη οικεία προς αυτόν θεματολογία, καθιστώντας τον ικανό να επικοινωνεί σε βάθος.

Γ1

Ο υποψήφιος μπορεί να κατανοήσει ένα ευρύ φάσμα απαιτητικών, μακροσκελών κειμένων και να αναγνωρίσει σημασίες που υπονοούνται. Είναι σε θέση να εκφραστεί άνετα και αυθόρμητα, και να συμμετάσχει ενεργά σε μια συζήτηση κάνοντας σαφή και αποτελεσματικά σχόλια. Έχει την δυνατότητα να παραγάγει σαφή, καλά διαρθρωμένα, λεπτομερή κείμενα για σύνθετα θέματα, αναδεικνύοντας αποτελεσματικά τις απόψεις του.

Γ2

Ο υποψήφιος μπορεί να κατανοήσει με ευκολία σχεδόν όλα όσα ακούει ή διαβάζει. Είναι σε θέση να συνοψίζει πληροφορίες, να εκφέρει απόψεις και λογικά επιχειρήματα, αλλά και να εκφραστεί αυθόρμητα, με μεγάλη άνεση και ακρίβεια, διαχωρίζοντας λεπτά σημασιολογικά νοήματα ακόμα και σε ιδιαίτερα σύνθετες περιστάσεις.