Γλώσσα:
Αρχική Breadcrumb Separator Image Τουρκικά Breadcrumb Separator Image Preparation Material

Λήψη υλικού προετοιμασίας

Επίπεδα CEFR

Γραπτή Εξέταση

Προφορική Εξέταση

 

Α1

Επίσημα Τεστ Πρακτικής Εξάσκησης για τη Γραπτή Εξέταση Επιπέδου A1

Επίσημα Τεστ Πρακτικής Εξάσκησης για την Προφορική Εξέταση Επιπέδου A1

 

Α2

Επίσημα Τεστ Πρακτικής Εξάσκησης για τη Γραπτή Εξέταση Επιπέδου A2

Επίσημα Τεστ Πρακτικής Εξάσκησης για την Προφορική Εξέταση Επιπέδου A2

 

Β1

Επίσημα Τεστ Πρακτικής Εξάσκησης για τη Γραπτή Εξέταση Επιπέδου B1

Επίσημα Τεστ Πρακτικής Εξάσκησης για την Προφορική Εξέταση Επιπέδου Β1

 

Β2

Επίσημα Τεστ Πρακτικής Εξάσκησης για τη Γραπτή Εξέταση Επιπέδου B2

Επίσημα Τεστ Πρακτικής Εξάσκησης για την Προφορική Εξέταση Επιπέδου Β2

 

Γ1

Επίσημα Τεστ Πρακτικής Εξάσκησης για τη Γραπτή Εξέταση Επιπέδου Γ1

Επίσημα Τεστ Πρακτικής Εξάσκησης για την Προφορική Εξέταση Επιπέδου Γ1

 

Γ2

Επίσημα Τεστ Πρακτικής Εξάσκησης για τη Γραπτή Εξέταση Επιπέδου Γ2

Επίσημα Τεστ Πρακτικής Εξάσκησης για την Προφορική Εξέταση Επιπέδου Γ2

 Παρακάτω μπορείτε να βρείτε τις Ειδικές Φόρμες Απαντήσεων για όλα τα επίπεδα εξετάσεων LanguageCert AÜ TÖMER TürkYet.

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε τα εγχειρίδια που περιέχουν τις απαραίτητες πληροφορίες για κάθε επίπεδο των εξετάσεων LanguageCert AÜ TÖMER TürkYet (ενότητες Listening, Reading, Writing και Speaking)..