Γλώσσα:
Αρχική Breadcrumb Separator Image Τουρκικά Breadcrumb Separator Image LanguageCert AÜ TÖMER TürkYet Written Exam

LanguageCert AÜ TÖMER TürkYet (ενότητες Listening, Reading, Writing) – η «Γραπτή Εξέταση»

Η πιστοποίηση LanguageCert AÜ TÖMER TürkYet (ενότητες Listening, Reading, Writing) αναφέρεται συνήθως ως η «Γραπτή Εξέταση».

Η Γραπτή Εξέταση προσφέρει τα εξής απτά οφέλη:

 • Φιλική προς τον υποψήφιο και τον καθηγητή, απαιτώντας ελάχιστη ειδική προετοιμασία.
 • Διάρκεια εξέτασης: περίπου 2,5 ώρες ανάλογα με το επίπεδο πιστοποίησης.
 • Ευέλικτη δομή:
  • Ενότητα Listening: 26 ερωτήσεις
  • Ενότητα Reading: 26 ερωτήσεις
  • Ενότητα Writing: 2 ασκήσεις
  • Όλες οι ερωτήσεις των ενοτήτων Listening and Reading και οι 2 ασκήσεις της ενότητας Writing είναι ισοδύναμες.
 • Βάση: τουλάχιστον 50% συνολικά σε όλες τις ενότητες. Δεν υπάρχει βάση ή περιορισμοί για κάθε ενότητα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε τον παρακάτω πίνακα.
 • Πιστοποιητικό LanguageCert AÜ TÖMER TürkYet (Listening, Reading, Writing) απονέμεται στους επιτυχόντες.

Μάθετε περισσότερα για τα οφέλη της Γραπτής Εξέτασης LanguageCert AÜ TÖMER TürkYet. 
 
Ποιοι είναι οι κανόνες αξιολόγησης της Γραπτής Εξέτασης;

Οι πιστοποιήσεις LanguageCert AÜ TÖMER TürkYet είναι απόλυτα εναρμονισμένες με τα επίπεδα του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR) που έχει εκδώσει το Συμβούλιο της Ευρώπης. Η Γραπτή Εξέταση αξιολογείται αυστηρά σε σχέση με τα κριτήρια που προβλέπει το CEFR. Οι βαθμοί που απονέμονται είναι High Pass, Pass ή Fail.

Ενότητες Εξέτασης LanguageCert AÜ TÖMER TürkYet

Μέγιστη Βαθμολογία

Συνολική Μέγιστη Βαθμολογία

Listening
(κατανόηση προφορικού λόγου)

50


150

Reading
(κατανόηση γραπτού λόγου)

50

Writing
(παραγωγή γραπτού λόγου)

50

 

Βαθμολογία

High Pass

101-150 στα 150

Pass

75-100 στα 150

Fail

0-74 στα 150

Για λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με τα κριτήρια βαθμολόγησης για τη Γραπτή Εξέταση, καθώς και για κάθε τύπο άσκησης σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο, κατεβάστε το LanguageCert AÜ TÖMER TürkYet Qualification Handbook (ενότητες Listening, Reading, Writing).