Γλώσσα:

Αξιολόγηση

Ποια είναι η βάση επιτυχίας; Τι βαθμοί απονέμονται;

Έντυπη μορφή εξέτασης (Paper-based): όλοι οι υποψήφιοι δίνουν την ίδια εξέταση, ανεξάρτητα από τη γλωσσική τους ικανότητα.
Ηλεκτρονική μορφή εξέτασης (Computer-based): οι ερωτήσεις προσαρμόζονται στο επίπεδο του κάθε υποψηφίου.

Ανεξαρτήτως της μορφής εξέτασης, σε όλους τους υποψηφίους απονέμεται ένας βαθμός μεταξύ 0 και 100, και δεν υπάρχει «Pass» ή «Fail». Οι υποψήφιοι με βαθμό από 10 και πάνω λαμβάνουν ένα πιστοποιητικό που αντιστοιχίζεται με τα επίπεδα του CEFR (μεταξύ Α1 και C2) ανάλογα με την επίδοσή τους.

Επίπεδα CEFR

Τίτλοι CEFR

Βαθμολογία εξέτασης LanguageCert USAL esPro

A1

Breakthrough

10 – 19

A2

Waystage

20 – 39

B1

Threshold

40 – 59

B2

Vantage

60 – 74

C1

Effective Operational Proficiency

75 – 89

C2

Mastery

90 – 100

 

Εμπλέκονται τα Εξεταστικά Κέντρα στη διαδικασία της αξιολόγησης;

Τα Εξεταστικά Κέντρα δεν εμπλέκονται στην αξιολόγηση. Η βαθμολόγηση διεξάγεται από τη LanguageCert.

Πως υπολογίζεται η συνολική βαθμολογία της εξέτασης LanguageCert USAL esPro Listening & Reading;
Η συνολική βαθμολογία της εξέτασης LanguageCert USAL esPro Listening & Reading δεν αποτελεί απλά τον μέσο όρο των μεμονωμένων αποτελεσμάτων της κάθε δεξιότητας (Listening, Reading). Υπολογίζεται βάσει ενός συγκεκριμένου αλγορίθμου βαθμολόγησης που προσδιορίζει τη γλωσσική ικανότητα του υποψηφίου, καθώς κάθε δεξιότητα (Listening, Reading) έχει διαφορετική βαρύτητα. Για παράδειγμα, εάν η βαθμολογία της δεξιότητας Listening είναι 50 ενώ της δεξιότητας Reading 60, η συνολική βαθμολογία δεν θα είναι απαραίτητα 55.