Γλώσσα:

Γενικά

Γιατί να επιλέξετε τις πιστοποιήσεις LanguageCert USAL esPro;
  • To LanguageCert USAL esPro αποτελείται από τρεις ξεχωριστές εξετάσεις (Listening & Reading, Writing, Speaking), που οδηγούν σε τρία ξεχωριστά πιστοποιητικά. Οι υποψήφιοι μπορούν να δώσουν τις εξετάσεις σε οποιονδήποτε συνδυασμό (μαζί ή ξεχωριστά) ώστε να ικανοποιούνται οι ιδιαίτερες ανάγκες τους (π.χ. οι υποψήφιοι μπορούν να δώσουν μόνο την Προφορική εξέταση, αν χρειάζονται απόδειξη των ικανοτήτων τους μόνο στον προφορικό λόγο για το εργασιακό τους περιβάλλον που απαιτεί ορισμένες δεξιότητες).
  • Στους υποψηφίους απονέμεται  ένας βαθμός μεταξύ 0 και 100, και δεν υπάρχει «Pass» ή «Fail». Οι υποψήφιοι με βαθμό από 10 και πάνω λαμβάνουν ένα πιστοποιητικό που αντιστοιχίζεται με τα επίπεδα του CEFR (μεταξύ Α1 και C2) ανάλογα με την επίδοσή τους.
  • Η εξέταση Listening & Reading είναι διαθέσιμη τόσο σε έντυπη μορφή (Paper-based), όσο και σε ηλεκτρονική μορφή (Computer-based).
  • Η εξέταση σε ηλεκτρονική μορφή (Computer-based) προσαρμόζεται στο επίπεδο του εξεταζόμενου (Adaptive ⃰ ) και γίνεται μέσω υπολογιστή.
  • Όλοι οι υποψήφιοι μετά το τέλος της εξέτασης λαμβάνουν ηλεκτρονικά το Δελτίο Επίδοσης (Test Report) τους, στο οποίο παρουσιάζονται οι επιμέρους βαθμολογίες για κάθε γλωσσική δεξιότητα στην οποία εξετάστηκαν, με σαφή και κατανοητό τρόπο.
  • Τα προσωρινά (ανεπίσημα) αποτελέσματα της ηλεκτρονικής εξέτασης Listening & Reading εξάγονται αυτόματα από τον υπολογιστή και είναι διαθέσιμα αμέσως μετά τη διεξαγωγή της εξέτασης, ενώ τα τελικά και επίσημα αποτελέσματα ανακοινώνονται μετά από 2 ημέρες.
Τι σημαίνει ότι μια εξέταση προσαρμόζεται στο επίπεδο του εξεταζόμενου (Adaptive);
H Adaptive εξέταση γίνεται μέσω υπολογιστή (Computer-based) και περιλαμβάνει ένα μεγάλο αριθμό ερωτήσεων, που καλύπτουν όλα τα επίπεδα γλωσσικής ευχέρειας (από το βασικό μέχρι προχωρημένο). Οι ερωτήσεις εμφανίζονται στην οθόνη του υπολογιστή και οι υποψήφιοι χρειάζονται πληκτρολόγιο και ποντίκι για να απαντήσουν. Η εξέταση προσαρμόζεται στο επίπεδο του κάθε εξεταζόμενου μέσω της χρήσης προηγμένης τεχνολογίας και συστημάτων αξιολόγησης και οι ερωτήσεις επιλέγονται αυτόματα με βάση τις σωστές ή λάθος απαντήσεις που δίνει ο υποψήφιος. Με άλλο λόγια, οι ερωτήσεις γίνονται σταδιακά πιο εύκολες ή πιο δύσκολες, καθώς προσαρμόζονται στο επίπεδο του κάθε υποψηφίου (δηλαδή, αν ο υποψήφιος απαντήσει λανθασμένα, θα ακολουθήσει μια ευκολότερη ερώτηση, ενώ αν απαντήσει σωστά, θα ακολουθήσει μια δυσκολότερη ερώτηση.
Είναι καλύτερο να δώσω την εξέταση Listening & Reading σε έντυπη μορφή ή μέσω υπολογιστή?
Η εξέταση Listening & Reading είναι διαθέσιμη τόσο σε έντυπη μορφή (Paper-based), όσο και σε ηλεκτρονική μέσω υπολογιστή (Computer-based) για την ικανοποίηση των αναγκών τόσο των υποψηφίων όσο και των κέντρων ξένων γλωσσών. Και οι δύο μορφές εξέτασης (Paper και Computer-based) έχουν την ίδια βαρύτητα, καθώς, ανεξαρτήτως της μορφής που επιλέγει ο κάθε υποψήφιος, προκύπτουν τα ίδια αποτελέσματα, και απονέμεται ένα πιστοποιητικό ανάλογα με την επίδοση του. Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί πως η διάρκεια της ηλεκτρονικής (Computer-based) εξέτασης είναι σημαντικά μικρότερη από τη διάρκεια της εξέτασης σε έντυπη μορφή (Paper-based).
Πού θα μπορούσα να βρω περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εξετάσεις LanguageCert USAL esPro;

Για να βρείτε όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε σχετικά με τις εξετάσεις LanguageCert USAL esPro πατήστε εδώ.

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των τριών εξετάσεων LanguageCert USAL esPro;

Οι πιστοποιήσεις LanguageCert USAL esPro αποτελούνται από τις εξής τρεις εξετάσεις, οι οποίες αξιολογούν και τις τέσσερις γλωσσικές δεξιότητες:

  • Εξετάσεις LanguageCert USAL esPro Listening & Reading (κατανόηση προφορικού και γραπτού λόγου) – σε έντυπη (Paper-based) και ηλεκτρονική μορφή (Computer-based).
  • Εξετάσεις LanguageCert USAL esPro Writing (παραγωγή γραπτού λόγου) – σε έντυπη μορφή (Paper-based).
  • Εξετάσεις LanguageCert USAL esPro Speaking (παραγωγή προφορικού λόγου) – σε έντυπη μορφή (Paper-based).

Κάθε εξέταση αξιολογεί διαφορετικές γλωσσικές δεξιότητες: κατανόηση προφορικού και γραπτού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου και παραγωγή προφορικού λόγου αντίστοιχα. Οι υποψήφιοι μπορούν να δώσουν τις εξετάσεις σε οποιονδήποτε συνδυασμό ώστε να ικανοποιούνται οι ιδιαίτερες ανάγκες τους.

Σε τι θα με ωφελούσε η απόκτηση μιας πιστοποίησης LanguageCert USAL esPro;

Οι πιστοποιήσεις LanguageCert USAL esPro αποτελούν σημαντικό εφόδιο στην παγκόσμια αγορά εργασίας και επαγγελματικής ανέλιξης. Ακόμη, αποτελούν έγκυρη απόδειξη της γλωσσικής ικανότητας στην ισπανική γλώσσα για την εισαγωγή σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Τι αντιπροσωπεύει η λέξη USAL;
H λέξη USAL αντιπροσωπεύει το Πανεπιστήμιο της Σαλαμάνκα (University of Salamanca), το οποίο μέσω του τμήματος Cursos Internacionales de la Universidad de Salamanca (CIUSAL), συνεργάζεται με την LanguageCert για τη διεξαγωγή εξετάσεων ισπανικής γλώσσας για επαγγελματίες σε όλο τον κόσμο. Οι δύο αυτοί οργανισμοί ένωσαν τις δυνάμεις τους για να συνεχίσουν να προσφέρουν τις εξετάσεις ισπανικών BULATS (Business Language Testing Service) με τη νέα ονομασία LanguageCert USAL esPro. Οι εξετάσεις εξακολουθούν να αναπτύσσονται από το CIUSAL, διεξάγονται όμως μέσω μιας νέας ηλεκτρονικής πλατφόρμας που διατίθεται από τη μητρική εταιρία της LanguageCert, την PeopleCert σε έντυπη (Paper-based) και ηλεκτρονική μορφή (Computer-based).