Γλώσσα:

Computer-based εξέταση

Τι είναι η ηλεκτρονική μορφή της εξέτασης Listening USAL esPro Listening & Reading;

H ηλεκτρονική μορφή της εξέτασης LanguageCert USAL esPro Listening & Reading γίνεται μέσω υπολογιστή (Computer-based) και περιλαμβάνει ένα μεγάλο αριθμό ερωτήσεων, που καλύπτουν όλα τα επίπεδα γλωσσικής ευχέρειας (από το βασικό μέχρι προχωρημένο). Οι ερωτήσεις εμφανίζονται στην οθόνη του υπολογιστή και οι υποψήφιοι χρειάζονται πληκτρολόγιο και ποντίκι για να απαντήσουν. Η εξέταση προσαρμόζεται στο επίπεδο του κάθε εξεταζόμενου (Adaptive) μέσω της χρήσης προηγμένης τεχνολογίας και συστημάτων αξιολόγησης και οι ερωτήσεις επιλέγονται αυτόματα με βάση τις σωστές ή λάθος απαντήσεις που δίνει ο υποψήφιος. Με άλλο λόγια, οι ερωτήσεις γίνονται σταδιακά πιο εύκολες ή πιο δύσκολες, καθώς προσαρμόζονται στο επίπεδο του κάθε υποψηφίου (δηλαδή, αν ο υποψήφιος απαντήσει λανθασμένα, θα ακολουθήσει μια ευκολότερη ερώτηση, ενώ αν απαντήσει σωστά, θα ακολουθήσει μια δυσκολότερη ερώτηση.

Ποιες ικανότητες εξετάζονται;

H ηλεκτρονική μορφή (Computer-based) της εξέτασης LanguageCert USAL esPro Listening & Reading αξιολογεί τις ικανότητες του υποψηφίου να κατανοεί τον προφορικό και γραπτό λόγο, καθώς και τις γραμματικές και ορθογραφικές του γνώσεις του στην Ισπανική γλώσσα. 

Πόσο διαρκεί η εξέταση;

Η μέγιστη διάρκεια που έχει στη διάθεση του ένας υποψήφιος για να ολοκληρώσει την εξέταση είναι 60 λεπτά. Η εξέταση ενδέχεται να διαρκέσει λιγότερο, ανάλογα με την επίδοση του υποψηφίου.

Από πόσες ερωτήσεις αποτελείται συνολικά η εξέταση;

Ο συνολικός αριθμός των ερωτήσεων της εξέτασης ποικίλλει μεταξύ 48 και 50, ανάλογα με την επίδοση του υποψηφίου.

  • Listening (κατανόηση προφορικού λόγου): 18 ερωτήσεις
  • Reading (κατανόηση γραπτού λόγου): 30 με 32 ερωτήσεις

Οι ερωτήσεις ενδέχεται να εμφανιστούν σε ομάδες των 7 ή μία-μία.

Πώς μπορώ να δω πόσες ερωτήσεις έχω απαντήσει κατά τη διάρκεια της εξέτασης;
Κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής μορφής (Computer-based) της εξέτασης LanguageCert USAL esPro Listening & Reading, μπορείτε να ενημερώνεστε για το πόσες ερωτήσεις έχετε απαντήσει και για το πόσες υπολείπονται μέσω μιας ράβδου, η οποία εμφανίζεται στην οθόνη του υπολογιστή.
Τι σημαίνει όταν τα αποτελέσματα της ηλεκτρονικής μορφής (Computer-based) της εξέτασης μου είναι ‘0 στα100’;
Η μηδενική βαθμολογία (0 στα 100) εμφανίζεται σε όσους υποψήφιους δεν κατόρθωσαν να επιτύχουν την ελάχιστη βαθμολογία που αντιστοιχεί στο επίπεδο Α1 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR). Με άλλα λόγια, οι υποψήφιοι αυτοί κατόρθωσαν να επιτύχουν βαθμολογία μικρότερη των 10 από τα 100.