Γλώσσα:

Γενικά

Γιατί να επιλέξετε τις πιστοποιήσεις LanguageCert International ESOL σε σχέση με άλλες εξετάσεις αγγλικής γλώσσας;
  • Οι Γραπτές και Προφορικές εξετάσεις είναι ανεξάρτητες η μία από την άλλη, και οδηγούν στην απόκτηση δύο ξεχωριστών πιστοποιητικών. Οι υποψήφιοι μπορούν να δώσουν μαζί ή μία-μία τις Γραπτές και Προφορικές εξετάσεις ίδιου ή διαφορετικού επιπέδου (π.χ. οι υποψήφιοι μπορούν να δώσουν μόνο την Προφορική εξέταση, αν χρειάζονται απόδειξη των ικανοτήτων τους μόνο στον προφορικό λόγο για το εργασιακό τους περιβάλλον).
  • Η γραμματική και το λεξιλόγιο είναι ενσωματωμένα στις τρεις ενότητες της Γραπτής εξέτασης και δεν εξετάζονται ξεχωριστά.
  • Υπάρχει ενιαίος χρόνος εξέτασης για τη Γραπτή εξέταση χωρίς χρονικούς περιορισμούς ανά ενότητα (Reading - Writing), έτσι ώστε ο κάθε υποψήφιος να κατανέμει τον χρόνο του όπως επιθυμεί ο ίδιος, χωρίς να περιμένει τους άλλους υποψηφίους να τελειώσουν κάθε επιμέρους ενότητα.
  • Η συνέντευξη της Προφορικής εξέτασης ηχογραφείται πάντα, εξασφαλίζοντας αμεροληψία και δυνατότητα αναβαθμολόγησης.
  • H προσωπική συνέντευξη της Προφορικής εξέτασης διεξάγεται για κάθε υποψήφιο ξεχωριστά, από έναν Διαχειριστή Συνομιλίας (Interlocutor) της LanguageCert, ο οποίος δεν αξιολογεί τον υποψήφιο. Η αξιολόγηση της επίδοσης του υποψηφίου γίνεται σε δεύτερο χρόνο από εγκεκριμένους Βαθμολογητές της LanguageCert.
Σε τι θα με ωφελούσε η απόκτηση μιας πιστοποίησης LanguageCert International ESOL;

Οι πιστοποιήσεις LanguageCert International ESOL μπορούν να αποτελέσουν διεθνώς απαραίτητη προϋπόθεση για ένα πρόγραμμα σπουδών, για την εισαγωγή ή αποφοίτηση από κάποιο πανεπιστήμιο, για την εύρεση εργασίας, αλλά και την ανέλιξη της επαγγελματικής καριέρας.

Πού θα μπορούσα να βρω περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εξετάσεις LanguageCert International ESOL;

Για να βρείτε όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε σχετικά με τις εξετάσεις LanguageCert International ESOL πατήστε εδώ.

Ποια είναι η βασική διαφορά μεταξύ των εξετάσεων αγγλικής γλώσσας City & Guilds and LanguageCert International ESOL;

Οι πιστοποιήσεις LanguageCert International ESOL προέρχονται από τις εξετάσεις αγγλικών του City & Guilds, τα πνευματικά δικαιώματα των οποίων εξαγοράστηκαν από τη LanguageCert το 2015. H δομή των εξετάσεων LanguageCert International ESOL είναι παρόμοια με αυτή των εξετάσεων αγγλικών του City & Guilds. Παρόλα αυτά, όλο το υλικό που αποκτήθηκε υποβλήθηκε σε αυστηρή αξιολόγηση και βελτίωση του περιεχομένου του από ειδικούς στον τομέα της αξιολόγησης αγγλομάθειας. 

Οι εξετάσεις αγγλικών City & Guilds εξακολουθούν να αναγνωρίζονται από το ΑΣΕΠ;

Παρόλο που οι εξετάσεις αγγλικών City & Guilds δεν προσφέρονται πλέον, τα πιστοποιητικά των εξετάσεων επιπέδων Β1, Β2, C1 και C2 εξακολουθούν να αναγνωρίζονται από το ΑΣΕΠ στην Ελλάδα, με την προϋπόθεση ότι το άτομο έχει πάρει και τα δύο πιστοποιητικά IESOL και ISESOL του ίδιου επιπέδου.